Sunteți pe pagina 1din 8

SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND

PROIECTAREA, EXECUTI� $1 EXPLOATAREA


DRUMURILOR COMUNALE $1 VICINALE CU 0
SINGURA BANDA DE CIRCULATIE
DIN MEDIUL RURAL
INDICATIV ST 022 - 99

98 99
!Df;ll> t-g 8 �-g 8 8�
:T. 3 -§ . 0- . 0- . CD
::::, "O CD -· CD -· CD -
-·U, - O U, CD O U, CD O U, 0
£-1gi :-s �Uiii-1Uiii -dt
co J>� UJ� CD J>� al J>c..
CD llJU, CD llJUJ CD
CDUJco O ...,
CD -{JI
::,CD_. • • ::::, O_. �- -{JI -· _. �- -· _. CD C..
Pl_� ��� CD �� CD �!D
<DUI -·a, CD <coco<co-.
c..� c..�g��g�e?�.
<Do, CD •�CN�C _.::::,
0,1:1, °' CD ll>' CD ll>'ll>
Ill om •. -. co .....i •• -......i ....
=r or co co .....ico
c c Ill Ill
iii m r r ii?.
IDQ oo Ill e Ille-•
11>1
• ::::i. iiii»1 jQ jQg
al :::!. - 11>1 - 11>1 CD
c.. c.. Q :::!. Q ::!. 0
CD Ill CD :., c.. :., c.. Ill
..... c.. � cc· co cc· co al
..... C -. -§c o o ··
0 CD 3
3 Q C �CD� C •CD� C
C -. :::!. -{JI 3 -{JI 3
:::!. • • Ill C Ill C
-r-+ •
..... o ::::,
-r-+ -
:::!. ::::, ::!.
u O C C
SQ al ::::,
en en ::!. 0 :::!. 0
fil. O - -{JI O -{JI 0
C .... .... -·::::, -·::::,
:::!. -5· § o en o en
c.. �� � 2 gi 2
co c..-o c· .u c· .u
CD
CD :::!. :: :::!. ::
o' "U Ill "U Ill
"O
-, C .... ::::, ::::,
3 ....
CD CD
....
CD CD
p,1 Q. 0 en X en X
CD 0
Q CD 0 CD
0 o­ CD ....
0 -Ill 0 -5· -o -5·-o
::::, ....
CD Ill
- �� ��
c.. c..-
al a.-
� -{JI - - Ill CD 2 CD 2

ANEXA2
CORELAREA CATEGORIILOR DE DRUMURI DIN PUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL �I ADMINISTRATIV, CU Cl-ASELE TEHNICE
Tabelul nr. 1
LEGATURI iNTRE NUMAR DE LATIMEA VITEZA DE PROIECTARE
CATEGORIA CATEGORIILE CLASA km/h
FUNCTIONALA BENZI DE BENZII DE
FUNCTIONALE $1 TEHNICA CIRCULATIE CIRCULATIE
CLASELE TEHNICE $ES I DEAL I MUNTE

AUTOSTRAZI
I minim 2X2 3,75 I 120 I 100 I 80
DRUMURI EXPRES

II 4 3,50 I 100 I 80 I 60
DRUMURI NATIONALE EUROPENE
.....ll. ,
.....ll.
.....ll.
' DRUMURI NATIONALE PRINCIPALE

["'-.� Ill 2 3,50 I 80 I 50 I 40


DRUMURI NATIONALE SECUNDARE
I. I
--
DRUMURI JUDETENE
IV 2 3,90 I 60 I 40 I 30

DRUMURI COMUNALE

V 2 2,75 I 50 I 40 I 25
DRUMURI VICINALE

2.4. La racordarea drumurilor publice din afara localitatilor cu cele din interiorul localitatilor trebuie aplicat principiul conform
ciiruia drumurile publice din afara localitatilor trebuie sii se continue cu drumuri de acelal?i rang sau superior rn traversarea localitiitilor. fn
tabelul nr. 2 sunt redate legiiturile recomandabile dintre drumurile din afara localitiitilor cu cele din interiorul localitatilor.
ANEXA 3

PROFIL TRANSVERSAL

1 j-!± 2

1. Platforma terasamente 8. Pante transversale


2. Platforma 9. Strat drenant
3. Parte carosabila 10. Taluz rambleu
4. Benzi de consolidare 11. Debleu
5. Acostamente 12. $ant trapezoidal
6. Strat de fundatie 13. Taluz debleu
7. Strat de forma 14. Axa drumului
15. Trepte de fnfratire

112 113