Sunteți pe pagina 1din 3

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
MUNICIPIUL CRAIOVAPRIMĂRIA CRAIOVA
MUNICIPIULUI
CRAIOVA
Str. A.I. Cuza, Nr. 7Str. A.I. Cuza, Nr. Tel.:
7 40251/416235 T
Craiova, 200585 Fax: 40251/411561
consiliulocal@primariacraiova.ro
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR


SERVICIUL STARE CIVILĂ
BIROUL DEPUNERE ACTE STARE CIVILĂ

Potrivit prevederilor art. 283 din Codul Civil, ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a dispune publicarea declaraţiei
de căsătorie, prin afişarea în extras într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia ,unde
urmează să se încheie căsătoria şi, după caz , la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.

PUBLICAŢIE
Numele şi prenumele Domiciliul vârsta Numele şi Data Data
soţului prenumele soţiei Domiciliul vârsta publicaţiei căsătoriei

TOMA COSMIN IONUŢ CRAIOVA 28 ANI DINCĂ FLORINA CRAIOVA 30 ANI 23.08.2018 01.09.2018
MIRELA
DINCĂ IONUŢ ALEXANDRU CRAIOVA 24 ANI STROE MIHAELA DANETI 26 ANI 23.08.2018 01.09.2018
ADRIANA
MLADIN LUCIAN COSMIN PLENIŢA 28 ANI DINCĂ LAURA CRAIOVA 31 ANI 23.08.2018 01.09.2018
CLAUDIA
FILIP COSTINEL LAVINEL CRAIOVA 29 ANI DINA MARIA PODARI 29 ANI 23.08.2018 01.09.2018
DANIELA
BERENDEI DRAGOŞ CRAIOVA 28 ANI ENACHE ADRIANA TEASC 27 ANI 2308.2018 01.09.2018
GEORGIANA
VASILICHIE MARIUS- GHINDENI 24 ANI STATIE ADELINA CRAIOVA 22 ANI 23.08.2018 01.09.2018
SEBASTIN LOREDANA
COJOCARU CRISTIAN CRAIOVA 46 ANI IANA ESTERA CRAIOVA 42 ANI 23.08.2018 01.09.2018
OCTAVIAN VALERICA
GHEONEA BOGDAN CRAIOVA 31 ANI NIŢULESCU CRAIOVA 29 ANI 23.08.2018 01.09.2018
CLAUDIU CRISTINA DORELA
CINCĂ LIVIU IONUŢ CRAIOVA 36 ANI BARBU IONELA SADOVA 32 ANI 23.08.2018 01.09.2018
MARGARETA
FUDULU ŞTEFAN CRAIOVA 28 ANI SIMEONOVA BULGARIA 27 ANI 23.08.2018 01.09.2018
ALEXANDRU SIMONA
NIKOLAEVA
GHERGHINĂ MIHNEA CRAIOVA 26 ANI BĂCĂNOIU CRAIOVA 26 ANI 23.08.2018 01.09.2018
CĂTĂLIN NICOLETA
MĂDĂLINA
ARSENIE CLAUDIU CRAIOVA 24 ANI BÎRSAN ILEANA SADOVA 25 ANI 23.08.2018 01.09.2018
NISTORESCU ADRIAN CRAIOVA 29 ANI STANCIU IULIA CRAIOVA 27 ANI 23.08.2018 01.09.2018
MARIA
GOGAN ILIE COSMIN CRAIOVA 27 ANI MOŞOIU ELENA CRAIOVA 25 ANI 23.08.2018 01.09.2018
RALUCA
DIACONU ALEXANDRU CRAIOVA 27 ANI SURDU CLAUDIA CRAIOVA 26 ANI 23.08.2018 01.09.2018
ŞTEFAN GEORGIANA
BERARIU DAN CRAIOVA 40 ANI ROŞIANU ELVIRA CRAIOVA 33 ANI 23.08.2018 01.09.2018
NELIDA
CAZACU CLAUDIU IONUŢ CRAIOVA 36 ANI DUMITRU ELISA CRAIOVA 26 ANI 23.08.2018 01.09.2018
SIMION MARIUS VALENTIN CRAIOVA 30 ANI BĂLAŞA AURA BALŞ 29 ANI 23.08.2018 01.09.2018
DIANA
GĂMAN COSMIN CRAIOVA 31 ANI MITRAN DANIELA CRAIOVA 29 ANI 23,08.2018 01.09.2018
GHIŢAN IONEL CRAIOVA 60 ANI ŞTEFĂNESCU CRAIOVA 51 ANI 23.08.2018 01.09.2018
MIHAELA CRISTINA
LUNCAN LIVIU DANIEL CRAIOVA 25 ANI GHIŢĂ ALEXANDRA CRAIOVA 26 ANI 23.08.2018 01.09.2018
MONICA
BRÎNZAN CĂTĂLIN NICOLAE CRAIOVA 38 ANI TUDORACHE BUZĂU 26 ANI 23.08.2018 01.09.2018
ADELINA MIHAELA
MIHAIU FLORIN NARCIS CRAIOVA 28 ANI CHIRILĂ ANA CRAIOVA 26 ANI 23.08.2018 01.09.2018
MARIA
RADU EUGEN MARIUS CRAIOVA 34 ANI GHEORGHE ADELA CRAIOVA 28 ANI 23.08.2018 01.09.2018
MARIA
CONSTANTIN ADI MARIAN CRAIOVA 31 ANI PÎRLOG CARMEN CRAIOVA 31 ANI 23.08.2018 01.09.2018
DANIELA
CIONTU BOGDAN CRAIOVA 30 ANI MARTIN MIHAELA BUCUREŞTI 29 ANI 23.08.2018 01.09.2018
În temeiul art.285 din Codul Civil - Legea nr.287/2009 republicată, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o
piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care
se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer de stare civilă


MITROI FLORICA