Sunteți pe pagina 1din 2

Effes Vitanta

Observînd că în ultimii 3 ani rata autonomiei globale este în jur de 86%, rata de îndatorare
- în jur de 13%, rata pîrghiei financiare - 15%, putem concluziona că entitatea optează pentru o
strategie conservativă de finanțare.

Rentabilitatea vînzărilor în ultimii 3 ani este în jur de 43%, reflectînd faptul că entitatea a
obținut o piedere brută de 57 bani la un leu venituri de vînzări.

Rentabilitatea activelor în ultimii 3 ani este în jur de 7%, indicînd faptul că entitatea a
obținut o piedere netă de 93 bani la un leu active încadrate în circuitul economic al entității.

Lichiditatea absolută în ultimii 3 ani este în jur de 1,2 de puncte, depășind limita superioară
de 0,25 puncte, ceea ce denotă faptul că entitatea poate să achite la fiecare leu de datorii curente,
nemijlocit cu numerar, 1 leu 20 bani. Entitatea are excedent de numerar în casierie.

Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și proprii este mai mic decît 1 în toată
perioda analizată, indicînd faptul că entitatea preferă mai mult să utilizeze sursele proprii, ceea
ce este caracteristic politicii conservative de finanțare.

Martens SA Galați

Observînd că în ultimii 3 ani rata autonomiei globale este în jur de 35%, rata de îndatorare
- în jur de 63%, rata pîrghiei financiare - 180%, putem concluziona că entitatea optează pentru
o strategie agresivă de finanțare.

Rentabilitatea activelor în ultimii 3 ani este în jur de 0,22%, indicînd faptul că entitatea a
obținut o piedere netă de 1 leu la un leu active încadrate în circuitul economic al entității.

Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și proprii este mai mare decît 1 în toată
perioda analizată, indicînd faptul că entitatea preferă mai mult să utilizeze sursele împrumutate,
ceea ce este caracteristic politicii agresive de finanțare.

Bermas SA Suceava

Observînd că în ultimii 3 ani rata autonomiei globale este în jur de 75%, rata de îndatorare
- în jur de 20%, rata pîrghiei financiare - 25%, putem concluziona că entitatea optează pentru o
strategie echilibrată de finanțare.

Rentabilitatea vînzărilor în ultimii 3 ani este în jur de 10%, reflectînd faptul că entitatea a
obținut o piedere brută de 90 bani la un leu venituri de vînzări.

Rentabilitatea activelor în ultimii 3 ani este în jur de 4%, indicînd faptul că entitatea a
obținut o piedere netă de 96 bani la un leu active încadrate în circuitul economic al entității.

Lichiditatea absolută în ultimii 3 ani este în jur de 0,003 de puncte, sub limita inferioară de
0,2 puncte, ceea ce denotă faptul că entitatea poate să achite la fiecare leu de datorii curente,
nemijlocit cu numerar, 0,03 bani. Entitatea are deficit de numerar în casierie.
Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și proprii, totuși este mai mic decît 1 în
toată perioda analizată, indicînd faptul că entitatea preferă mai mult să utilizeze sursele proprii,
ceea ce este caracteristic politicii conservative de finanțare.