Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA PENTRU ACASA

CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”


ETAPA LOCALĂ – 28 FEBRUARIE 2013, CLASA a VI - a
PROBA TEORETICĂ SCRISĂ

Timpul de lucru este de 90 minute. Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL 1 20 puncte
I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. În partea de nord a Europei se află situată peninsula:
a. Balcanică b. Crimeea c. Italică d. Scandinavă
2. Lacul Balaton este un lac de origine:
a. antropică b. glaciară c. tectonică d. vulcanică
3. Cea mai redusă densitate medie a populaţiei se înregistrează în statul:
a. Belgia b. Germania c. Islanda d. Olanda
4. Este un port maritim la Marea Mediterană oraşul:
a. Anvers b. Constanţa c. Hamburg d. Pireu
5. În Europa de Sud există suprafeţe extinse cultivate cu:
a. măslin b. orz c. porumb d. secară

SUBIECTUL 2 20 puncte
Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1.Altitudinea maximă a Europei, de 4 807 m, se înregistrează în munţii……
2.Din munţii Pădurea Neagră, aflaţi pe teritoriul Germaniei, izvorăşte fluviul…..
3.În zona Mării Nordului, Marea Britanie şi Norvegia exploatează rezervele de……
4.Oraşul Zagreb este capitala statului…..
5.Obiectivul turistic “Turnul Eiffel” se află situat în oraşul…..

SUBIECTUL 3 25 puncte
Pe baza hărţii de mai jos, precizaţi pe foaia de test, numele statelor marcate cu litere de la A la J şi a oraşelor
capitală marcate cu numere de la 1 la 15.

SUBIECTUL 4 9 puncte
Pe baza hărţii de mai jos, precizaţi pe foaia de test, numele unităţilor montane marcate cu literele A, B şi C, a
mărilor marcate cu literele a, b şi c şi a insulelor şi peninsulelor marcate cu numerele 1, 2 şi 3.

SUBIECTUL 5 6 puncte

V. Menţionaţi:
a.două caracteristici ale vegetaţiei Europei;
b.două caracteristici ale populaţiei Europei;
c.două cauze care determină repartiţia inegală a căilor ferate pe suprafaţa continentului;

SUBIECTUL 6 10 puncte

3.a. În coloana A sunt numerotate tipuri de climă iar A B


în coloana B sunt enumerate regiuni ale Europei. 1.mediteraneană a.Europa Alpină
Scrieţi, pe foaia de test, asocierile corecte dintre 2.temperat-continentală b.Europa Centrală
fiecare număr din coloana A şi litera 3.temperat-moderată c.Europa Estică
corespunzătoare din coloana B. 4.temperat-oceanică d.Europa Nordică
Notă: ficărui element din coloana A îi corespunde 5.subpolară e.Europa Sudică
un singur elenment din coloana B. f.Europa Vestică