Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de înscriere

Data workshopului:
 Oradea ____________________________
 Bucureşti ____________________________

Numele salonului (în cazul în care veniţi din partea unui


salon):_______________
________________________________________________________________

Datele persoanei de contact


Nume:__________________________________________________________
_
Telefon:__________________________________________________
Adersă de
mail:____________________________________________________

Datele cursantului (în cazul în care diferă de pers. de contact)


Nume:__________________________________________________________
_
Telefon:________________________________________________________
__
Adresa de
mail:____________________________________________________

Adresa de livrare (aici vom trimite facturile şi comenzile):


________________________________________________________________
________________________________________________________________

Datele de facturare:

Nume persoană
fizică/juridică:________________________________________
CNP/CUI:______________________________________________________
_
Seria şi NR. Act de identitate/De
înreg._________________________________
Adresă:_________________________________________________________
_

____________________
Semnătura
Data:______________
Tel.: +4/0720-896-892