Sunteți pe pagina 1din 9

I. Completeazaă cu pronumele personale, urmaâ nd modelul.

II. Completeazaă propozitțiile cu forma corectaă a verbului to be.

1
III. Alege forma corectaă a verbului to be.

IV. Completeazaă cu forma negativaă a verbului to be.

1
V. Urmaă resț te modelul sț i rezolvaă caâ t mai corect exercitțiile.

1
VI. Scrie forma scurtaă a verbului to be

1
VII. Alege forma corectaă a verbului to be.

1
VIII. Formuleazaă corect îântrebaă rile.

IX.

1
1
1
1