Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

1:
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Numărul maxim de posturi ONRC, ORC de pe lângă tribunale: 1.637
Din care posturi de conducere: 191
ORGANIGRAMA Oficiului Naţional al Registrului Comerţului