Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 09.11.2018
Școala Gim. Stîngăceaua
Disciplina: Consiliere și Orinentare
Tema: Vulnerabilitatea la stres
Clasa: a VI-a și a VII-a
Prof. diriginte: Căpitănescu Constantin
Loc de desfăşurare: sala de clasă

I. STRATEGIA DIDACTICĂ

Obiectiv fundamental: exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de


calitate

Obiective operaţionale:
O1 – să explice importanţa formării deprinderilor necesare unui stil de viaţă de
calitate;
O2 – să enumere situaţii de stres;
O3 – să identifice alternative optime de soluţionare a unor probleme personale pornind
de la resurse şi interese proprii.

Concepte cheie: stil de viaţă sănătos, stres, situaţii stresante


Resurse procedurale: expunerea, conversaţia euristică, brainstorming, activitate pe
grupe, exerciţiul
Resurse materiale: Flipchart / foi, marker(e), fişe de lucru
Bibliografie:
 Băban, Adriana (2001). Consiliere educatională, ghid metodologic pentru
orele de dirigenţie şi consiliere, Cluj-Napoca: Ardealul.
 Eadem (1998). Stres şi personalitate. Cluj-Napoca: Presa universitară
clujeană.
 Ghica,Vasile (1998). Ghid de consiliere şi orientare şcolară pentru orele de
dirigenţie, Iaşi: Polirom.
 Cornelius, Helena; Faire, Soshana (1996). Ştiinţa rezolvării conflictelor,
Bucureşti: Ştiinţă şi tehnică.
 Miclea, M. (1997). Stres şi mecanismele de apărare. Cluj-Napoca: Presa
universitară clujeană.
Forme de evaluare: activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică,
analiza răspunsurilor
II. SCENARIUL DIDACTIC
1. Spargerea gheţii
Exerciţii:
 „Încredere”
Scrieţi numele a trei persoane în care aveţi mare încredere:
...............................................................................................................................
Scrieţi numele a trei persoane despre care ştiţi că au încredere în voi:
...............................................................................................................................
La şcoală am încredere că sunt bun la ............................., dar nu prea bun la
............................. .
 „Lipsa de încredere”
Subliniaţi cuvintele care indică ce consecinţe are lipsa încrederii în forţele
proprii: frică, emoţie, curaj, veselie, lacrimi, bucurie, supărare, eşec, stres, reuşită,
succes, gânduri bune, gânsuri rele.
Se explică elevilor faptul că încrederea ne face să ne simţim bine, să gândim
pozitiv, iar lipsa de încredere generează stres, nelinişte, gândire negativă.

2. Evocarea
Elevii vor fi solicitaţi să discute despre :
 Modalităţi de înfrumuseţare a clasei şi locului personal de trai
 Importanţa menţinerii ordinii şi a curăţeniei în viaţa personală
 Importanţa respectării unui program săptămânal prin care să-şi valorifice bine
timpul
 Importanţa respectării unor reguli de igienă personală

Se explică şi se lucrează fişa nr. 1 „Programul săptămânal”.

3. Realizarea sensului
Explicarea conceptelor de: stil de viaţă sănătos, stres, situaţii stresante.
Elevilor li se prezintă câteva strategii antistres:
- participarea la activităţi care le oferă satisfacţie şi plăcere
- folosirea în clasă, ca strategie de învăţare, învăţarea prin cooperare
- succesele să fie recompensate
- formarea unui stil eficient de organizare a timpului
- încurajarea de a solicita ajutorul prietenilor, părinţilor, profesorilor când sunt
stresaţi
- stabilirea de scopuri realiste care pot fi atinse
- încurajarea de a avea un stil de viaţă sănătos: sport, exerciţii fizice, program
echilibrat.
Aplicaţii:

 Situaţii de stres
Notaţi situaţiile care v-au declanşat următoarele stări emoţionale:
1. ... nemulţumit de mine 4. ... trist
............................ ............................
............................ ............................
2. ... nervos 5. ... speriat
............................ ............................
............................ ............................
3. ... nesigur de mine 6. ... furios
............................ ............................
............................ ............................
 Încercaţi să explicaţi înţelesul proverbului: “Cine ştie să se odihnească
acela ştie să şi lucreze”

 Chestionar „Stilul de viaţă” (fişa nr. 2)

4. Reflecţia
 Trei S-uri te fac fericit: Silitor
Sănătos
Simpatic
Găsiţi cuvinte cu înţeles asemănător cuvintelor date mai sus.
Cuvintele găsite se notează pe tablă, completându-se petalele unei flori.

SILITOR SĂNĂTOS

............................. ..........................

................................. ..........................

.................................. ...................... SIMPATIC

....................................

.....................................

......................................

Dacă veţi reuşi să adunaţi aceste calităţi în viaţa personală, veţi ţine stresul la distanţă.
 Un „medicament” eficace ar fi şi un zâmbet, care nu costă nimic, dar oferă
mult. Îmbogăţeşte pe cei care-l primesc, fără a-i face săraci pe cei care-l
dăruiesc!
FIŞA NR. 1

Program săptămânal

Pornind de la activităţile zilnice, notează timpul pe care-l petreci săptămânal cu


următoarele activităţi:

ACTIVITATEA TIMPUL ESTIMAT

CURSURI

STUDIU

SOMN

HRANĂ

TIMP PETRECUT ÎN FAMILIE

CUMPĂRĂTURI PERSONALE

PRIETENI

TELEFON

TIMP LIBER

VIAŢĂ SPIRITUALĂ

ACTIVITĂŢI SPORTIVE

ALTE ACTIVITĂŢI
FIŞA NR. 2

Încercuiţi răspunsul care vi se potriveşte cel mai bine sau răspundeţi la întrebări:

Fumatul: a) nu am fumat niciodată o ţigară

b) obişnuiesc să fumez câteodată

c) de obicei fumez între 1 – 10 ţigări pe zi

Alimentaţia: a) cât de des serviţi micul dejun?

b) câte mese serviţi pe zi?

c) câte gustări serviţi între mese?

Somnul: a) câte ore dormiţi în medie pe zi?

Exerciţiul fizic: a) practicaţi în mod regulat vreun exerciţiu fizic?

b) v-aţi dori să intensificaţi activitatea fizică