Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa a XI-a C

Prof. Coroamă Viorica


PLANIFICARE ANUALĂ

UNITĂȚI DE NR. CONȚINUTURI SĂPTĂ-


ÎNVĂȚARE DE MÂNA
ORE

SEMESTRUL I

Introducere 2 Prezentarea programei, a competențelor și a 1


bibliografiei 2
Cultura. Forme ale 1 Prezentare 3
culturii 1 Inițiere în studiul mitologiei 4
Mitologia –formă a
culturii
Preistoria 1 Mituri preistorice 5
Civilizații vechi Mesopotamia

Mesopotamia 1 Cultura sumeriană. Epopeea lui Ghilgameș 6


Egiptul antic 1 Religie, mister
Evaluare 1 -Realizarea unor produse finale: afișe, eseuri, portofolii,
semestrială înregistrări audio- video

SEMESTRUL AL II- LEA

Punerea în scenă a Text- suport: Țara lui Gufi de Matei Vișniec


textului dramatic 8 -Tehnici de memorare a rolului
-Mișcare scenică
-Dicție
-Crearea decorului și a costumelor
Cronica de -Particularități de structură și de limbaj a cronicii de spectacol
spectacol 2 -Redactarea cronicii de spectacol
Rolul teatrului în -Dezbatere: Rolul teatrului în dezvoltarea personalității
formarea 3 adolescenților
personalității
adolescenților
Valori ale -Prezentarea vieții și operei unor personalități marcante ale
dramaturgiei 2 dramaturgiei naționale și universale: I. L. Caragiale,
naționale și Shakespeare, Samuel Beckett, Matei Vișniec
universale
Evaluare finală 2 -Portofolii care să conțină articole de revistă, cronici teatrale,
fișe bibliografice ale unor dramaturgi români și străini
-Concursul de teatru pentru elevi

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ
Arta dramatică
Semestrul I - o oră pe săptămână

CONȚINUTURI C.S. SĂPT. ACTIVITĂȚI DE RESURSE EVALUARE OBS.


ÎNVĂTARE

Prezentarea Bibliografie
programei, a I
competențelor și a Test de Evaluare
bibliografiei. II evaluare predictivă
Evaluare inițială

Clasificarea artelor. -Realizarea de lucrări Suport de Evaluare


Receptarea 1.2 III practice curs formativă
mesajului artistic. 2.1 IV -Vizionarea unui Prezentări în prin teste și
Sincretismul spectacol de teatru Power Point chestionare

Particularități de 1.1 -Exerciții de selectare a


structură și de 1.2 V informației în funcție de Fișe de lucru Observarea
compoziție a 1.3 VI o temă dată Albume sistematică a
textului dramatic VII -Elaborarea de referate și CD-uri elevilor
Dramaturgia clasică VIII eseuri Imagini Referate
și dramaturgia IX -Exerciții de lectură Chestionar
modernă expresivă
Texte- suport: O -Alcătuirea unei
noapte furtunoasă prezentări în Power Point
de I. L. Caragiale; care să prezinte
Recviem de Matei diferențele dintre teatrul
Vișniec clasic și teatrul modern

Scenariu și regie. -Excursii tematice Înregistrări Redactarea


Coduri de 1.3 -Întâlniri cu actori de audio- video de eseuri
comunicare în 2.1 X teatru Afișe nestructurate
teatru. 2.2 XI -Exersarea unor tehnici Pliante Observarea
Text- suport: Romeo 2.3 XII specifice artei dramatice Suport de sistematică a
și Julieta de -Alcătuirea unui scurt curs elevilor
William scenariu de teatru
Shakespeare

Tipuri de personaje. -Repetiții în vederea


Modalități de 2.1 transpunerii textului Sala de Interviu
realizare a 2.2 XIII dramatic în scenă repetiții Autoevaluare
personajului 2.3 XVII -Vizionări înregistrate ale Scenariu Înregistrări
dramatic. unor piese de teatru în dramatic audio- video
Transpunerea vederea însușirii Mijloace Realizarea de
actorului în rol. tehnicilor actoricești audio- video albume foto
Text- suport: -Deplasări la săli de Costume
Țara lui Gufi de teatru/ case de cultură
Matei Vișniec

Evaluare 2.3 XVIII -Elaborarea de lucrări și Portofolii,


semestrială 3.1 referate, proiecte, afișe, pliante
portofolii

Semestrul al II- lea - o oră pe săptămână

CONȚINUTURI C.S. SĂPT. ACTIVITĂȚI DE RESURSE EVALUARE OBS.


ÎNVĂTARE
Tehnici de 1.3 XIX -Exerciții de dicție Scenariu Evaluare
memorare a rolului. 2.1 XX -Exerciții de însușire a dramatic formativă
Mișcarea scenică. 2.2 XXI unor tehnici specifice Suport de
Dicție. Crearea 2.3 XXII teatrului curs Autoevaluare
decorului și a XXIII -Activități practice Mijloace
costumelor. XXIV (crearea de costume de audio-
Text- suport: Țara scenă) vizuale
lui Gufi de Matei Sala de
Vișniec repetiții

Particularități de 3.1 XXVII -Producerea unor Texte- Evaluare


structură și de 3.2 XXVIII cronici de spectacol și suport scrisă
limbaj ale cronicii articole de revistă Fișe de lucru
de spectacol.
Redactarea cronicii
de spectacol

Dezbatere: Rolul 3.1 XXIX -Exerciții de selectare a Portofolii Evaluare


teatrului în 3.2 XXX informațiilor în funcție Fișe de lucru orală
dezvoltarea XXXI de o cerință dată Observarea
personalității -Discuții într- un cadru sistematică a
adolescenților organizat elevilor

Valori ale 1.2 XXXII


dramaturgiei 3.1 XXXIII Bibliografie Referat
naționale și 3.2 -Redactarea de referate CD-uri
universale (I. L. și crearea unor Fișe de lucru
Caragiale, prezentări PowerPoint
Shakespeare,
Samuel Beckett,
Matei Vișniec)

Evaluare finală 1.3 XXXIV -Redactarea de produse Evaluarea


2.1 XXXV finale: finală se
2.2 cronici de teatru, afișe, realizează
2.3 pliante, costume de prin proiect,
3.1 scenă, articole de portofoliu,
3.2 revistă, albume foto, concurs
înregistrări audio- video