Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

FACULTATEA “BUSSINES ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR”

Referat

Tema: “ Furnizorii- sursa de profit ”

Elaborat: Tanasoglo Stanislav

Grupa: BA- 165

Chișinău 2018

Cuprins
1
1. Definirea , tipologia si identificarea furnizorilor ………………… 3
2. Alegerea furnizorilor ……………………………………………... 5
3. Evaluarea furnizorilor ……………………………………………. 7
4. Negocierea in procesul de aprovizionare ………………………… 10
5. Concluzii …………………………………………………………. 11
6. Surse ……………………………………………………………… 12

1. Definirea , tipologia si identificarea furnizorilor

2
Furnizorii - reprezinta acei agenti economici sau persoane fizice care livreaza
nemijlocit marfa procurata in procesul de aprovizionare utilizatorului . Acestia pot fi atat
producatorii , cat si diferiti intermediari .

In general , furnizorii pot fi clasificati dupa mai multe criterii , printre care am mentiona
:
1. Dupa principiul geografic :
- furnizori interni ( nationali );
- furnizori externi ( internationali ).
2. In functie de genul marfurilor livrate :
- furnizori de materie prima ;
- furnizori de utilaj si echipamente ;
- furnizori de componente si material auxiliare ;
- furnizori de resurse energetice si termice .
3. In functie de platile caracteristice marfurilor :
- furnizori de marfuri supuse taxelor special ( taxe vamale , accize s.a. )
- furnizori de marfuri nesupuse taxelor special .
4. In functie de importanta valorii aprovizionate (metoda ABC ):

Segmentul Furnizori (%) Valoare (%)

A 20 80

B 30 10

C 50 5

100 100

Din tabel se observa ca :

Categoria A - ii revine 20 % din masa totala a furnizorilor ; 80 % din cifra de


aprovizionare , avand un caracter economic considerabil asupra intreprinderii care
actioneaza ;

Categoria B - ii revine 30 % din masa totala a furinizorilor ; 10 % din cifra de


aprovizionare ; fiind o clasa intermediara , fara actiuni prioritare (cantitate neinsemnata ) ;

Categoria C – ii revine un numar mare de furnizori de 50 % , cu o valoare de aprovizionare


slaba de 5 % ; sa micsoram risipa de timp .

3
Pentru identificarea furinizorilor se folosesc mai multe surse informationale , printre
care :

1. Bazele de date interne ale intreprinderii – totalitatea informatiilor existente in


cadrul acesteia , cum ar fi :

- Rapoarte privind participarea la targuri ;


- Rapoarte asupra vizitelor la furnizori ;
- fise ale furinizorilor ;
- publicitate ;
- cataloage ; informatiile provenite din mediile de informare in masa ;
2. Bazele de date externeale intreprinderii - alimentarea se face in functie de
clasificarea produselor si a surselor de aprovizionare ( anuarele ; dischetele ).
3. Camerele de comert – obtinerea informatiilor despre ofertele producatorilor
locali si straini sau se pot prezenta cereri de oferta ;
4. Asociatiile in domeniul aprovizionarii - pot fi obtinute informatii si servicii
referitoare la activitatea desfasurata ;

In R.M. aceasta este Asociatia Moldoveneasca de Aprovizionare .

5. Targurile sau expozitiile specializate - sunt concentrate informatiile intr-un


spatiu restrans ) ;
6. Licitatiile publice ;
7. Publicitatea ;
8. Cercetarile de piata ;
9. Surse locale ;
10.Bancile si institutiile financiare ;
11. Concurentii furnizorilor potentiali ;
12.Asociatiile comerciale ;
13.Agentiile de informare specializate ;
14.Sursele de stat ;
15.Schimbul de experienta ;
16.Anchetele financiare ;
17.Chestionarea remisa furnizorilor ;
18.Mediile de informare ;
19.Revistele de specialitate .

4
2. Alegerea furnizorilor

Dupa ce au fost analizate sursele informationale , se trece la alegerea lor , tinandu-


se cont de mai multe criterii , printre care :

 Localizarea furnizorului – presupune apropierea locului unde se afla acesta si


reprezinta un factor important . Furnizorii aflati mai aproape de intreprindere pot livra mai
repede materiile prime si materialele comandate si la costuri mai reduse decat cei aflati la o
distanta mai mare . Cu furnizorii mai apropiati unitatea economica poate intr-o masura mai
mare coordona problemele legate de aprovizionare si beneficia de servicii mai convenabile
.

 Capacitatea de livrare ( sau de productie ) a furnizorului – in cazul cresterii


necesarului de aprovizionare intreprinderea trebuie sa fie increzuta ca furnizorul ii va livra
resursele materiale necesare in cantitati cerute si , deci , acesta din urma trebuie sa posede
aceasta capacitate .

 Relatiile de munca in colectivul furnizorului – care prin instabilitatea lor sau prin
aparitia unor fenomene negative , cum ar fi grevele , pot influenta posibilitatea de livrare a
resurselor material necesare .

 Garantiile furnizorului – acesta trebuie sa garanteze calitatea resurselor materiale


oferite , livrarea in termenele stabilite in contractele de aprovizionare , cantitatile specificate
si locul solicitat .

 Situatia financiara a furnizoruilui – in cazul unei situatii financiare dificile ,


intreprinderea ce se aprovizioneaza nu va putea stabili relatii durabile si de lunga durata ,
chiar ar putea avea problem cu livrarea in curs de executare ;

 Reputatia generala a furnizorului – este caracterizata de reusita activitaii desfasurate


anterior , posibilitatile si calitatea serviciilor oferite .

 Increderea – intreprinderea ce se aprovizioneaza trebuie sa evalueze capacitatea


furnizorului de a livra cantitatile suficiente de resurse materiale si de calitate

5
corespunzatoare la momentul potrivit . Intarzierile sau crizele de stocuri pot provoca
intreruperi in procesul de productie a unitatii economice .

 Numarul de furnizori – alegerea unui sau a mai multor furnizori ofera diferite
avantaje . Acestea sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1. Avantajele alegerii furnizorilor

Avantajele unui unic furnizor Avantajele mai multor furnizori

1. Succesele lui tehnologice aduc 1. Se evita plasarea furnizorului intr-o


avantaje , profituri si unitatii pozitie de monopol .
economice pe durata termenului de
“cremuire a pietei “ . 2. Se fructifica avantajele ,
pozibilitatile generale de concurenta.
2. Se acorda mai usor reduceri de pret la
cumparare datorita fidelitatii si
duratei reciprocitatii in afaceri . 3. Se previn efectele unor instabilitai
interne ( sau internationale ) ale unor
conflicte de munca ( greve ) .
3. Se pot face cumparaturi fara
realizarea stacarii la intreprindere.
4. Se castiga o anumita flexitilitate .

4. Se simplifica ritmicitatea
cumpararilor . 5. Sporesc posibilitatile de imbogatire a
sortimentului .

5. Se apeleaza la conditii de livrare


reciproc avantajoase . 6. Se reduc riscurile .

7. Se castiga in independenta afacerii.

6
3. Evaluarea furnizorilor
Din momentul in care s-au stabilit relatiile cu furnizorii, ei trebuie evaluate periodic,
pentru a vedea daca relatia trebuie continuata.
In evaluare pot fi folositi urmatorii indicatori :
- Livrarea la timp ;
- Numarul de intarzieri ;
- Procentul comenzilor expediate ;
- Defectele de calitate ;
- Serviciile tehnice ;
- Expeditiile ;
- Situatia financiara ;
- Costul livrarii .

Evaluarea furnizorilor se realizeaza prin elaborarea unei scale pentru fiecare frunizor in
functie de variantele de aprovizionare.
PRIMA ETAPA : consta in determinarea criteriilor cele mai importante de selectie a
furnizorilor ( PRET , CALITATE , LIVRARE PROMPTA s.a. ) ;
A DOUA ETAPA : constituie atribuirea “ponderii’’ fiecarui criteriu , pentru a reflecta
importanta lui relative ;
A TREIA ETAPA : presupune elaborarea unei scale gradate pentru compararea
furnizorilor in functie de criteriile alese ;
A PATRA ETAPA : consta in calcularea scorului total pentru fiecare furnizor si
alegerea furnizorului care are scorul cel mai mare .
Un astefel de model este prezentat in tabelul 2 .

Tabelul 2. Evaluarea furnizorilor

Etapa 1. Determinarea criteriilor

- - calitate ;
- - pret ;
- - livrare prompta ;
- - service ;

7
- - asistenta .

Etapa 2. Atribuirea de ‘ponderi’ fiecarui criteriu in functie de importanta sa

Criteriu Pondere
- - calitate 35 %
- - pret 30 %
- - livrare prompta 20 %
- - service 10 %
- - asistenta 5%

Etapa 3. Elaborarea unei scale gradate pentru fiecare criteriu

Criteriu Scala gradata


- - calitate - - Numarul de pozitii acceptate , total
- - pret numar de partizi ;
- - livrare prompta - - Pretul cotat cel mai jos de toti
- - service vanzatorii , pretul oferit de vanzatorul X;
- - asistenta - -Numarul de livrari la timp de la
furnizori ;
- - Evaluarea subiectiva a varietatii de
servicii oferite de fiecare furnizor ;
- - Evaluarea subiectiva a sfaturilor si
asistentei oferite de fiecare furnizor ;

Etapa 4. Calculul scorului ponderat pentru fiecare furnizor

Exemplu :
Firma X intentioneaza sa selecteze furnizorul pentru un anumit produs dintr-o lista de 5
furnizori potentiali. Criteriile utilizate pentru evaluarea acestora sunt: calitate , pret ,
livrare prompta , service , asistenta.

Importanta criteriilor si calificativele obtinute de fiecare dintre cei cinci furnizori sunt
prezentate în tabelul de mai jos. Care va fi furnizorul ales?
C IC F1 F2 F3 F4 F5
Calitatea produselor 25 5 4 4 3 5
Nivelul preturilor 30 2 4 3 5 3
Termenul de livrare 20 4 4 3 3 5

8
Service 10 4 3 4 5 3
Asistenta 15 4 3 3 4 4
Total 100 3,65 3,75 3,35 3,95 4,05

C - criteriul , IC - importanta criteriului , F 1 - F5 - furnizorii

Punctaj mediu :
25×5+30×2+20×4+10×4+×15×4
𝐹1 = = 3,36
100

În mod similar:

F 2 = 3,75 F 3 = 3,35 F 4 = 3,95 F 5 = 4,05

Reguli de evaluare:

1. calitatea produselor: "foarte ridicata" - 5 puncte, "ridicata" - 4 puncte, "medie" -


3 puncte, "scazuta" - 2 puncte, "foarte scazuta" - 1 punct

2. nivelul preturilor: "foarte scazut" - 5 puncte, "scazut" - 4 puncte, "mediu" - 3


puncte, "ridicat" - 2 puncte, "foarte ridicat" - 1 punct

3. termenul de livrare: "foarte prompt" - 5 puncte, "prompt" - 4 puncte, "mediu" - 3


puncte, "întârziat" - 2 puncte, "foarte întârziat" - 1 punct

4. perioada de garantie: "foarte lunga" - 5 puncte, "lunga" - 4 puncte, "medie" - 3


puncte, "scurta" - 2 puncte, "foarte scurta" - 1 punct

5. termenul de plata: "foarte lung" - 5 puncte, "lung" - 4 puncte, "mediu" - 3 puncte,


"scazut" - 2 puncte, "foarte scazut" - 1 punct

9
4.Negocierea in procesul de aprovizionare

In derularea procesului de aprovizionare , negocierea , in activitatea agentilor economici,


ocupa un loc important , reprezentand un moment essential pentru intreaga lor activitate .
Negocierea presupune intotdeauna, cel putin , o dubla participare : a furnizorului si a
beneficiarului , a vanzatorului si a cumparatorului .
‘’Negocierea’’ este un proces de tratative , in care partenerii sunt intr-un fel de competitie,
care se desfasoara intre cel putin doi participant , care isi propun , prin anumite forme (scrise
, telefonice, intalniri directe), sa realizeze o tranzactie , o afacere . Actiunea se finalizeaza ,
daca se ajunge la intelegere , intr-un accord , conventie , contract s.a. cu valoare juridica.
Negocierea are urmatoarele particularitati :
- Sunt implicate cel putin 2 parti ;
- Partile au interese comune la una sau mai multe chestiuni ;
- Prezentarea de cereri si propuneri de catre una dintre parti si evaluarea acestora de
catre cealalta parte , dupa care urmeaza concesii si contrapropuneri ;

Negocierile cu adevarat reusite nu sunt cele ce determina castiguri imense unilaterale , ci


acelea care reprezinta initiative sincere de colaborare , in care se tine seama de interesele
comune ale partilor .

10
Concluzii

1. Desi ar fi foarte greu de conceput o definitie a unui “ furnizor bun “ care sa fie
acceptata de toata lumea , exista o serie de caracteristici care pot fi considerate ca fiind de
dorit pentru un furnizor tipic :
- Livreaza la timp ;
- Ofera calitatea constanta in timp ;
- Cere pret adecvat ;
- Are un istoric de stabilitate ;
- Ofera servicii auxiliare adecvate ;
- Este receptive la nevoile noastre ;
- Isi tine promisiunile ;
- Ofera sprijin tehnic ;
- Isi tine cumparatorul la curent cu gradul de avansare a lucrarilor ;
- O baza financiara solida ;

2. ‘’Negocierea’’ se finalizeaza daca se ajunge la intelegere , intr-un accord , conventie


, contract s.a. cu valoare juridical , in care se tine seama de interesele comune ale partilor .

11
Surse :

- I. Negru – “Managementul aprovizionarii si vanzarilor “ ASEM 2009


- P. Baily , D. Farmer – “ Principiile si managemetul achizitiilor “ ARC , ed .8
- A. Cotelnic – “ Sisteme de planificare in afaceri “ ASEM 2009

12