Sunteți pe pagina 1din 4

Sheet1

Capriori
1.CALCUL LA CAPACITATEA PORTANTA (inconvoiere statica)

P= 300 (kg/mp) Sarcina pe mp


D= 0.8 (m) Distanta intre capriori
Q= 240 (kg/ml) Sarcina pe ml
L= 5 (m) Lungime maxima caprior

M= 75000 (kg.cm)

Ri= 10 (N/mmp)= 100 (kg/cmp)

s= M/Wnec<Ri
Wnec= M/Ri

Wnec= 750 (cm3)

Pp
B= 8 (cm)
H= 23.717082 (cm) 20

2.CALCUL SAGETII

fmax<fadm

.fadm= 25 (mm)
E= 9000 (N/mmp)= 900 (kg/mmp)

Fmax= 40.690104 (mm)

Albaretrieri
0 1.2
1.CALCUL LA CAPACITATEA PORTANTA (inconvoiere statica) 0
-5
P= 800 (kg/ml) Sarcina pe mp -10
L= 3 (m) Lungime maxima caprior -15
-20
M= 90000 (kg.cm)
-25
Ri= 10 (N/mmp)= 100 (kg/cmp) -30
-35
s= M/Wnec<Ri -40
-45
Wnec= M/Ri

Wnec= 900 (cm3)

Pp
B= 15 (cm)
H= 18.973666 (cm) 20
.

Page 1
Sheet1

2.CALCUL SAGETII

fmax<fadm

.fadm= 15 (mm)
E= 9000 (N/mmp)= 900 (kg/mmp)

Fmax= 9.375 (mm)

Page 2
Sheet1

0 1.25 2.5 3.75 5


0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
Sa geata a dmis i bi l a
Sa geata maxi ma

Page 3
Sheet1

0 0 0
1.25 -12.5 -20.3450521
5 2.5 -25 -40.6901042
3.75 -12.5 -20.3450521
5 0 0

Page 4