Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 20.01.2009
CLASA: a XI-a A
UNITATEA ŞCOLARĂ: GR. ŞC. SANITAR Baia Mare
DISCIPLINA: BIOLOGIE
LECTIA: TIROIDA
TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: actualizare şi bobândire de noi cunoştinţe
DURATA: 50 minute
PROPUNĂTOR: profesor IOANA VĂSUŢ
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
1. Să reţină localizarea şi structura tiroidei
1. Să cunoască principalii hormoni tiroidieni şi rolul acestora în organism
2. Să precizeze bolile cauzate de disfuncţia tiroidei

STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
 SISTEM METODOLOGIC: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia,
problematizarea, feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, cretă, videoproiector, CD, manual, atlase, planşe.

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Laboratorul de biologie


BIBLIOGRAFIE:
1. Manual
2. Compedium de biologie
3. Internet
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Modalităţi
Momentele Metode şi Forme de Resurse
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor de
instruirii (timp) procedee organizare materiale
evaluare
Moment - Verifică prezenţa elevilor şi asigurarea materială a lecţiei. Elevii spun absenţii şi se Conversaţie Frontal Catalog Observaţia
organizatoric pregătesc de lecţie.
(2 min)
Captarea atenţiei - Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi precizează Elevii notează în caiet titlul Expunerea Frontal Tablă, -
(1 min) obiectivele urmărite. lecţiei, ascultă şi devin atenţi cretă
la competenţele specifice
urmărite.
Reactualizarea Profesorul solicită elevilor să răspundă la întrebări din Elevii răspund la întrebări. Conversaţia Frontal Manual Evaluare
cunoştinţelor lecţia anterioară. Întreabă ce este hipofiza, din ce este Sunt atenţi şi promţi cu euristică orală
asimilate anterior alcatuită, care sunt proprietăţile proprietatile ei, ce boli raspunsurile date
(7 min) produce disfunctia hipofizara.

Dirijarea învăţării. O1 Solicită un elev la alegere care să vină la plansă şi să Conversaţia Frontal Planşă Evaluare
identifice troida pentru a stabili localizarea acesteia. Elevul din faţă ajutat de colegi Expunerea Atlas orală
Notează apoi localizarea. stabileşte localizarea Problemati-
Profesorul explica elevilor structura tiroidei si o noteaza Elevii notează în caiete. zare
pe tabla.
Frontal Video-
O2 Prezinta elevilor principalii hormoni toroidieni si modul Elevii raspund eventualelor Conversaţie proiector
cum se formeaza acestia. întrebări. Notează în caiete şi Expunere Atlas
sunt atenţi la explicaţii Problemati- Manual
O3 Explică elevilor care sunt bolie produse de disfunctia zare
tiroide cum se manifesta acestea si eventuale prevenri. Elevii sunt atenţi şi notează
expicatiile date de profesor. Conversaţie Frontal Manual.

Obţinerea Adresează elevilor întrebări cu privire la lecţia predată şi Elevii răspund. Pun întrebări. Exerciţiul Individual Manual Evaluare
performanţei fixează cunoştinţele. Apoi explică elevilor eventualele Feed-back- scrisă
neînţelegeri. ul
Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pntru ora următoare. Sunt atenţi la cerinţe -

S-ar putea să vă placă și