Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă- Model Fişă de activitate

FIŞĂ DE ACTIVITATE
1. Titlul activităţii: Noi si Europa
2. Coordonatorul activităţii: prof. Misailescu Gabriela, Mistreanu Lavinia
3. Data şi locul desfăşurării: 30.10.2018, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul
4. Durata activităţii: 3ore
5. Grupul ţintă: elevii claselor IX-XII ȘTIINȚE SOCIALE
6. Parteneri implicaţi: Fundația Zâmbete colorate
7. Obiectivele (2, max. 3):
a. Implicarea elevilor in discuții cu volunarii din Polonia, Turcia, Cehia
b.
8. Resursele:
a. Umane: elevi, voluntari
Materiale: fișe de lucru, tablă, videoproiector
Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
Elevii împreună cu voluntarii din țări europene au participat la jocuri interactive si au lucrat pe echipe pentru rezolvarea
cerințelor, pe baza unui text in limba engleză

9. Rezultate aşteptate:
a. Sa participe activ la jocurile propuse
b. Să se exprime liber intr-o limba de circulatie internationala
10. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. apreciere verbală
b. discuții
c. feed back pozitiv
Semnătura cadrului didactic

FIŞĂ DE ACTIVITATE

11. Titlul activităţii: Literatura și cinematografie


12. Tipul activităţii: dezbatere
13. Coordonatorul activităţii: prof prof. Misailescu Gabriela, Mistreanu Lavinia
14. Data şi locul desfăşurării: 29.10.2018
15. Durata activităţii: 4 ore
16. Grupul ţintă: elevii claselor IX-XII ȘTIINȚE SOCIALE
17. Parteneri implicaţi:
18. Obiectivele (2, max. 3):
a. Implicarea elevilor in dezbateri pe tema filmului vizionat
Vizionare film PARFUM DE FEMEIE
19. Resursele:
a. Umane: elevi, profesori
Materiale: LAPTOP, VIDEOPROIECTOR
Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
Elevii, impreuna cu cadrele didactice vor dezbate tema filmului atingând obiectivele stabilite.
20. Rezultate aşteptate:
a. Implicarea elevilor în discuţii pe tema propusă
b.

21. Modalităţi de evaluare a activităţii:


a. Evaluarea prin fisa de evaluare
b. apreciere verbala
Semnătura cadrului didactic