Sunteți pe pagina 1din 7
COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI BUGETUL DE CHELTUIELI ze anil dole PREVEDER! ANUALE PREVEDERI TRMESTRIALE ESTIMARL DENUMIREA INDICATORILOR Codindcator nr Rend |g SEE] oem | cea | rem | rem | Same | sage | ene ‘TOTAL VENITURT v 1 50,00 20,00 300 «1500000 0,000.00 ‘VENITURI PROPRIL 49.90 2 50,00 20,00 500° 1500 0,00 0,000.00 1. VENITURI CURENTE, 1 3 50,00 20,00 5001500000 0,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE i 4 50,00 20,00 5,00 0,00 0,000.00 (C2. VANZARIDE BUNURISISERVICH C2 5 50,00 20,00 5,00 0,00 0,000.00 ‘Venituri din prestari de serviei si alte nctivitati 33.10 6 50,00 20,00 5,00 0,00 0,000.00 Taxe si alte venitut in invatamant 33.1005 7 50,00 20,00 5.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL CHELTUIRLL oo ' 3830820001 876,00 $31.00 427,00 0,000.00 0.00 CHELTUIELI CURENTE o1 2 3.53082 0,00 | 876,00 $31.00 427.00 0.00 0.00 0.00 ‘TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3 2.950,00 0,00 856,00 826,00 412,00 0,000.00 0.00. (Chettuielisalariate in bani 10.01 4 2409.00 0,00 699.00 700,006 76,00 334.000.0000. Salarii de baza 10.01.01 5 2.10000 0,00 610,00 611,00 590,00 289.000.0000 ‘Sporuri pentru condi de munca 10.01.05 6 4.00 0,00 1.00 1.00 1.00 1000.00, 0,00 00 Fond aferent platii cu ora 1o.01.11 7 305,00 0,00 8800 80D 85.00 44.00 0.00.00 (0,00 Contributi 10.03, 8 541,00 0,00 157,00 156,00 150,00 78,000.00 0,000.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 9 380,00 0,00 110,00 110,00 106.00 540000000000 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 10 12.00 0,00 4,00 3,00 00 00 0000.00.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 "1 126,00 0,00 36,00 36,00 00 19.00 0.09 0.00 000. Contributi de asigurari pentru accidente de munea 10.05.08 2 3.00 0,00 1,00 1,00 1,00 0.000.000.0000, si boli profesionale Contributti pentru concedii si indemnizatit 10.03.06 B 20.00 0,00 6,00 6,00 5,00 300 0,000.00 TITLUL 11 BUNURI SI SERVIC. 20 “ 501,00 0,00, 461,00 20,00 500 15,000.00, 0,000.00 Bunuri si se 20.01 Is 315,00 0,00. 304,00 8,00 6,00 300 0,00 0,000.00 Furnituri de birow 20.01.01 16 5,00 0,00 3,00 1.00 6,00 100 0,00 0,000.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 7 7.00 0,00 5,00 2,00 0,00 0.00 0.00 0,000.00 Incalzt, Huminat si forta motrica 20.01.03, 18 199.00 0,00 199,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,000.00 incalzire cu gaze (Distrigaz) 2001030219 145,00 0,00, 145,00 0,00 0,00 0,00 0,000.00 0,00 - energie electrica (ELECTRIC) 20.01.0304 20 3400 0,00 $400 0.00 0.00 000 0000.00 0.00 ‘Apa, canal si salubritate 20.01.08 21 60.00 0,00 60,00 0.00, 0.00 0,00 0,000.00 0.00 Posta,telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2 10,00 0,00 7.00 1.00 0.00 200 0,00 0,000.00 4 PREVEDERI ANUALE PREVEDERT TRIMESTRIALE ESTAR DENUMIREA INDICATORILOR bosses: ts | soma game] tam | tenn | rw remy | Etnae | esirge | Era “Materiale si prestari de servicii eu caracter 20.01.09 3B 17.00 000 «15,00 2,00 0,00 000000000000 funcional ‘Alte bunuri si servi 20.01.30 24 17.00 0,00 15,00 2,00 0,00 0.00 0.00 -0,000.00 functionare Reparatiicurente 20.02 25 7.00 0.00 5,00 2,00 0,00 0.00000 0,00 0,00 Medicamente si materiale sanitare 20.04 26 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0.00 0,000.00, 0,00 Dezinfectanti 20.04.08 21 400 0,00 4.00 0.00 0.00 0,00 0,000,090 0.00 ‘Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 28 19,10 0,00 15,10 4.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 29 19,10 0,00 15,10 400 0,00 0.00 0.00 0,000.00 arti, publicati si materiale documentare 20.11 30 3,00 0,00 3,00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0,00 Pregatire profesionala 20.13 31 7.00 0,00 4,00 0.00 0,00 300 0,00 0,000.00 Alte cheltuieli 2030 32 145,90 0,00 125,90 6.00 5.00 9.00 000-000 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicit 20.30.30 33 145,90 0,00 6.00 5.00 9.00000 0,00 0.00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 M 5,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00, 0,00 _Ajutoare sociale 57.02 35 5.00 0.00 5.00 0,00 0,00, ooo 0.00000 0.00 Ajutoare sociale in natura 37 36 5.00 0.00 00 0.00 0,00 000,000.00 0,00 THTLUL XT ALTE CHELTUIELT ” 3 482 000 7482 0.00 0,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00 Burse 59.01 38 7482 0,00 7482 9.00 0,00 0.009.000.0000 TOTAL CHELTUIELL ic t Zena Od a0 87600 ——AT 427,00 0.000.000 ‘Partea a li-a CHELTUIELI SOCIAL Gaz 2 “3.48082 0.00 L.386.82 856,00 826,00 412,00 0,00 0.00 0,00, CULTURALE Tavatamant 02 3 SaaO 0 THRE HD _—_GOD_—*FT2OD 0.000000 TOTAL CHELTUIELI 00 4 FA80.82 0,00 1386.82 856,00 826,00 412.00 0,00 0.00 0.00 (CHELTUIEL CURENTE o 5 3.480. 0,00 1,386,82 856,00 41200 0.00 0.00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 6 Zosvo0 0.00 *856,00 856,00 826,00 412,000.00 0.00 0,00 Cheltuielisalariale in bani 10.01 q Zao8.00 0.00 699.00 700,00 676,00 33400 0.00, 0.00 0,00 Salarii de baza 10.01.01 8 Zioo00 —-0,00-—«G 10,00 611,00 $90.00 289,000.00, 0,000.00 sporuri pentru conditi de munca 10.01.05 9 400 0.00 1,00 1.00 1,00 100,00 0,000.00 Fond aferentplatii cu ora loll 10 30500 0,00» 88.00-——«8800«$5,00 44,000.00 0,00 0.00 Contributi 10.03, "1 Sar00 —0,00-—=«1S700——«*156,00 150,00 78,00, 0,000.00 0,00 Contributii de asigurari sociale de stat 1003.01 2 38000 —-0,00-~—=«*110,00 110,00 106,00 $4,000.00, 0,000.00 Contributi de asigurari de soma} 10.03.02 B 12,00 0,00 4,00 3,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03, “4 12600 0,00 36,00 «36,00 35,00 19,000.00 0.00 0.00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca, 10.03.04 1s 3.00 0,00 1,00 1,00 1,00 0000.00 0,000.00 si boli profesionale Contribuaii pentru concedii si indemnizatit 10.03.06 16 20,00 0,00 6.00 6.00 5.00 3.00 0,000.00 0,00 28 PREVEDERT ANUALE PREVEDERI TRMESTRINLE ESTIMAR IDENUMIREA INDICATORILOR Codinicatr |i Rand | ay ‘TITLUL 11 BUNURI SI SERVICH 20 7 451,00 0,00 431,00 0,00 0,00 0,000.00 0,000.00 Bunuri si servicii 20.01 18 302,00 0,00 302,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 Furnituri de birow 20.01.01 19 2,00 0,00 2,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00000 Materiale pentru curatenie 20.01.02 20 5,00 0,00 5,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,000.00 Incalzit, uminat si forta motrica 20.01.03 a1 199,00 0.90 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 incalzire cu gaze (Distrigaz) 20.01.0302 22 0.00 145,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 ~ energie electrica (ELECTRICA) 20.01.03.00 23, 54,000.00 54,00 0.00 0,00 0,00 0,000,000 ‘Apa, canal sisalubritate 20.01.08 ey 60,00 0,00 60,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 telecomunicati, radio, tv, internet 20.01.08 2s 600 0,00 6.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,000.00 cu caracter 20.01.09 26 15,00 0,00 15,00 0.00 0.00 000 0,00 0,000.00 funcional Alte bunuti si servieii pentru intretinere si 2001.30 21 1500 0,00 15,00 0.00 0.00 0.000.000.0000 Functionare Reparatii curente 20.02 28 5.00000 5,00 0.00 0.00 000 0.00000 000 Medicamente si materiale sanitare 2004 29 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 9.a0 Dezinfectanti 20.04.08 30 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0,000.00 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 31 1500 0.001500 0.00 0.00 0.00 0.00000 0,00 Alte abiccte de inventar 20.05.30 32 1500 0.00 15.00, 0.00 0.00 0.00 0.00000 0,00 Cari, publicati si materiale documentare 20.11 33 3.00 0,00 3.00 0.00 0.00 0.00 0,000.00 0,00 Pregatire profesionala 20.13 M4 400 0.00 4,00 0.00 0.00 0.00 0.00000 0,00 Alte cheltuiti 2030 38 118,000.00 118,00 0.00 0.00 0.00 0,000.00 0.00 Alte cheltuieli cu bunuri si serviei 30,30 36 118,000.00 118,00 0,00 0.00 000 0,000.00 0.00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 7 7 0.00 5.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0000.00 Ajutoare sociale 57.02 38 0.00 00 9,00 0.00 0.00 000 0000.00 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 30 0.00 5.00 0,00 0.00 000 0000.00 0.00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELL 9 40 000 7a 0.00 0,00 0.00 0.00000 0,00 Burse 5901 41 000 74,82 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 in Tote Cepitot Invatamant secundar 65.02.04 a2 3.480,82 0,00 1,386,82 856,00 826,00 412.00 0,000.00 0,00 Invatamant secundar superior 65.02.0402 43 3.48082 0,00 1.38682 856,00 826,00 412.00 0,00 0,00 ——_—0,00 tea a [lla CHELTUIELI SOCIAL- 64.10 4 50,00 0,00 10,00 20,00 00 15,00 —0,00—-0,00~——-0,00 CULTURALE INVATAMANT, Gav es 30,00 0,00 10,00 20,00 5001500000 —«O00——«0L00 TOTAL CHELTUIELI 00 46 50,00 0,00 10,00 20,00 3500 15,00 0,00 0,00 0,00 (CHELTUIELI CURENTE ol a7 50,00 0,00 10,00 20.00 5,00 15,00 0,000.00 000 TITLUL 11 BUNURI SI SERVICHL 20 48 50,00 0,00 10.00 20,00 5,00 15,000.00 0.00 0.00 34