Sunteți pe pagina 1din 2

Imputernicire

Subsemnatul Pop Adrian George, posesor al C.I. seria SM

nr. 657511, cod numeric personal 1850910303941 domiciliat in

localitatea Carei, Calea Armatei Romane nr. 98/A, judetul Satu

Mare, Romania proprietar al firmei SC Tehno Service SRL cu

sediul in Carei Calea Armatei Romane nr. 96/B, judetul Satu

Mare, Romania, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub

numarul J 30/644/2004, CUI RO16509028

Doresc sa-l imputernicesc pe domnul Galis Radu Mircea posesor

al C.I. seria SM nr. ………, cod numeric personal ……………

domiciliat in localitatea Carei, Calea Armatei Romane nr. 98/A

Sa poata licita in numele firmei pe care o reprezint la Licitatia

care va avea loc la Traun Motor Vehicle and Technical Centre

din data de 22.11.2017

Semnatura Data