Sunteți pe pagina 1din 9

www.angajat.

md

10.12.2018
24.01.2017
Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de
10.12.2018 erau în evidenţă 11486 locuri de muncă vacante, care pot fi accesate atât de
femei, cât și de bărbați.
În aspect teritorial, numărul locurilor de muncă vacante, disponibile în fiecare agenție,
constituie:

Locuri Locuri
AOFM vacante AOFM vacante
Chişinău 4091 Leova 125
Bălți 1465 Hânceşti 118
Cahul 557 Şoldăneşti 118
Orhei 438 Căuşeni 106
Dondușeni 432 Briceni 102
Floreşti 422 Soroca 88
Ungheni 396 Teleneşti 83
Anenii Noi 344 Criuleni 71
UTA Găgăuzia 325 Dubăsari 66
Cimişlia 291 Cantemir 64
Străşeni 263 Ocniţa 61
Nisporeni 225 Stefan Vodă 56
Călăraşi 195 Rezina 53
Taraclia 188 Glodeni 50
Ialoveni 177 Edineţ 39
Sângerei 145 Drochia 30
Râşcani 142 Făleşti 24
Basarabeasca 136
Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile
2136 locuri de muncă vacante, constituind cca 19% din numărul total de locuri vacante:
Locuri
Ocupații vacante Din care:
Total
asistent medical (inclusiv de familie) – 211
medic specialist – 168
medic medicină de familie – 23
medic medicină generală – 22
brancardier – 10
farmacist – 8
Specialist în domeniul 479 laborant-farmacist – 7
sănătății maseur - 7
medic veterinar – 6
logoped – 6
felcer/ felcer-laborant – 5
kinetoterapeut –3
medic igenist - 3
inspector (alte domenii) – 58
inspector inferior de patrulare – 54
ofițer de investigații – 51
Inspector, ofițer 284 polițist/polițist de frontieră – 43
inspector pregătire tehnico-militară – 30
ofițer urmărire penală – 17
ofiţer de sector – 17
inspector de poliție – 14
educator învăţământ preşcolar/primar – 156
profesor învăţământ liceal/postliceal – 33
conducător muzical/artistic – 14
profesor învăţământ primar/gimnazial – 8
director școală - 7
profesor în instituțiile de învățământ artistice – 7
maistru-instructor – 6
pedagog social – 6
Specialist în învățământ 272 profesor antrenor de sport – 5
conducător cerc – 5
metodist – 5
bibliotecar – 5
traducător - 4
psiholog/psiholog școlar – 4
profesor învățământ profesional – 4
profesor universitar – 3
contabil – 98
contabil-șef – 20
economist – 10
Specialist în activitatea agent de comerț/de vânzări – 10
financiară, economică sau 161 agent de asigurare - 7
comercială specialist în problemele perceperii fiscale – 4
merchandiser – 4
auditor intern – 2
ofițer bancar – 2
agent de aprovizionare - 2
broker – 2
inginer (alte domenii) – 37
tehnician (alte domenii) – 24
inginer programator – 23
inginer electrician – 13
tehnician reţele de telecomunicaţii – 11
inginer în telecomunicații – 11
Inginer, tehnician 160 inginer-proiectant – 10
inginer tehnolog prelucrări metalice – 7
inginer cadastral – 7
inginer construcții civile, industriale și agricole- 6
inginer aviație – 4
inginer căi ferate,drumuri și poduri - 4
inginer tehnolog - 3
Specialist (inclusiv 106
superior, principal) in
autorități publice
manager (în activitatea comercială) – 21
manager (alte ramuri) – 18
Manager/marketing 63 manager (marketing și vânzare) – 13
merceolog – 8
manager în proiecte informatice - 3
Șef secție/sector/
serviciu/grup 54
(diverse domenii)
Asistent social/lucrător 51
social
Consultant (diverse 41
ramuri)
Maistru (diverse domenii) 35
Secretară/dactilografă 32
Consilier de probațiune 26
Electrician secție/sector 23
Administrator 22
(diverse ramuri)
Programator/
Programator software 19
Expeditor 18
Geodez 17
Laborant (alte domenii) 14
Director (alte domenii) 14
Mecanic 13
(diverse domenii)
Electronist 11
Secretar 11
(diverse domenii)
Tehnolog/tehnolog 10
principal
Jurisconsult 9
Şef poştă 7
Șef depozit 6
Specialist securitatea și 5
sănătatea în muncă
Enegetician/ 5
energetician șef
Specialist relații publice 4
Asistent parental 4
profesionist
Diriginte de șantier 4
Specialist resurse umane 4
Administrator sisteme 4
informatice
Alte ocupații 148
Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii
necalificați, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă 9350 locuri de
muncă, ce constituie 81% din numărul total de locuri de muncă vacante:
cusător (industria ușoară/confecțiilor) – 2801
confecționer-prelucrător în industria textilă – 207
încheietor (tricotaje) – 106
termofinisor confecții – 40
confecționer articole de marochinărie – 30
Lucrători în industria 3277 confecționer articole din piele – 29
textilă și confecții croitor – 22
tricoter manual – 20
asamblor articole de marochinărie - 10
țesător/țesător covoare – 7
cusător articole de marochinărie – 5
conducător auto (șofer) – 351
taxator/conductor - 187
conducător troleibuz – 187
lăcătuș auto – 38
Transport şi motorist la motoagregate și mașini – 30
telecomunicaţii 863 montator cale ferată – 25
muncitor rutier/feroviar – 18
mecanic auto - 10
vulcanizator – 8
conducător încărcător – 7
electrician auto – 2
sudor/electrogazosudor – 149
lăcătuș instalator tehnică sanitară – 49
electromontor/lăcătuș electromontor – 45
controlor calitate – 43
electrician/lăcătuș electrician - 38
montator dispoz. și aparate radio electronice – 37
asamblor – 35
lăcătuș-montator - 32
motorist motoagregate și mașini în silvicultură – 30
montator (alte domenii) – 30
lăcătuș la repararea materialului rulant – 29
Lucrători calificați în controlor (diverse domenii) – 25
întreprinderi industriale 864 strungar – 25
controlor articole, semifabr.și materiale – 22
lăcătuș – reparator (alte domenii) – 22
cizmar-confecționer încălţăminte – 19
reparator utilaj tehnologic – 17
legător filoane, cabluri şi conductori – 17
lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor – 13
spanuitor - 12
finisor – 11
stivuitorist – 11
brigadier la sectoarele producție de bază- 11
completator – 10
electromecanic - 10
lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare – 10
lăcătuș-controlor în sistemul de gaze – 10
montator reglor testor aparate telecomunicații – 10
controlor (diverse domenii) – 9
lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție - 8
bobinator bobine - 8
frezor – 8
filator – 8
șlefuitor – 7
lăcătuș mecanic – 6
asamblator articole din lemn – 6
lăcătuș montator pentru utilaje industriale – 6
lăcătuș revizie și reparație a locomotivelor - 6
lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică – 5
confecționer cablaje auto – 5
încărcător-descărcător – 5
cizmar reparator încălțăminte - 5
operator în sectorul de producție – 464
operator la calculatoare electronice – 50
operator (alte domenii) - 36
operator de interviu – 33
mașinist (alte domenii) - 30
operator la telecomunicații – 29
operator vânzări prin telefon – 28
Operatori, aparatişti, operator la banda rulantă - 20
maşinişti la instalaţii și 784 operator ghișeu bancă – 13
mașini mașinist la excavatorul cu o singură cupă – 11
operator în sala de cazane – 10
operator la complexe și ferme zootehnice - 10
operator la prepararea brânzeturilor - 10
operator la mașini-unelte cu comandă numerică - 10
operator introd., validare si prelucrare date – 9
operator la linie în industria alimentară – 7
operator suport tehnic pentru serv.comandă – 5
mașinist la macarale - 5
operator facturare – 4
vânzător produse alimentare/nealimentare – 298
Lucrători în domeniul casier – 158
vânzărilor 518 bufetier – 27
magaziner – 27
chioscar - 8
bucătar - 204
chelner (ospătar) – 69
cofetar – 66
Hoteluri şi restaurante 445 brutar – 58
barman – 33
patiser – 11
bucătar-șef – 4
gardian public – 58
frizer/coafor – 37
santinelă – 26
dispecer – 21
Lucrători în domeniul supraveghetor – 21
serviciilor personale 232 poştaş – 18
pompier - 11
manichiuristă – 9
registrator – 9
picher – 8
recepționer comenzi - 8
agent pază în incinte – 6
pietrar-zidar – 64
fierar-betonist - 26
placator cu plăci – 18
tencuitor – 14
tâmplar – 14
Lucrători în construcţii 184 dulgher – 14
zugrav – 11
armator - 9
betonist – 6
lăcătuș în construcții - 5
tinichigiu – 3
tractorist – 36
Lucrători calificaţi în viticultor – 32
agricultură, silvicultură, 92 docher mecanizator – 9
acvacultură, piscicultură crescător porcine – 6
prelucrător vin – 5
doborâtor arbori - 4
Alte activități 312
Sunt oferite următoarele locuri de muncă pentru muncitori necalificaţi:
Meseria Locuri vacante
Total
Muncitor auxiliar 568
Hamal 189
Îngrijitor încăperi de producție și serviciu 168
Ajutor de educator 94
Trăgător 87
Femeie de serviciu 70
Bucătar auxiliar 66
Măturător 65
Paznic 65
Spălător veselă 57
Muncitor necalificat în agricultură, silvicultură și grădinărit 55
Infirmieră 49
Spălător vehicule 47
Sortator 44
Ambalator manual 31
Dădacă 21
Puitor-ambalator 17
Muncitor necalificat la întreținerea de drumuri 17
Muncitor la îngrijirea complexă și repararea clădirilor 15
Curățitor teritorii 15
Muncitor necalificat în industria confecțiilor 15
Pregătitor materie primă 14
Incasator și cititor contoare de energie electrică 10

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă sau pot accesa Portalul pieţei muncii: www.angajat.md, unde sunt
postate locurile vacante oferite în fiecare raion, pe profesii.
Prezentul buletin este elaborat în concordanță cu „Clasificatorul ocupaţiilor din Republica
Moldova (CORM 006-14)”, aprobat prin ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și
Familiei nr.22 din 03.03.2014.