Sunteți pe pagina 1din 23

REGLAREA VENTILAŢIEI

Sindromul blestemul Ondinei.

Proces automat, ritmic, aflat sub controlul


multiplor centrii din SNC.
Zona principală generatoare a ritmului
respirator – reţea neuronală.

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Componentele sistemului de
control
• Senzori: centrali, periferici.
• Centrii: din trunchi cerebral, sistem
limbic, scoarţă.
• Efectori: muşchii respiratori.

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Control voluntar CO2 O2 şi pH
şi emoţonal

Centrii nervoşi Chemoreceptori Chemoreceptori


superiori → centrali periferici → neuroni
sistem limbic
aferenţi senzitivi

Generatorul central
Punte Bulb
GRD GRV

Motoneuroni somatci
Motoneuroni
inspiratori
somatici expiratori

Mm. scaleini şi SCM,


intercostali externi, Mm. intercostali
diafragm interni, abdominali
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Necesitatea modulării ventilaţiei în
acte de tipul:
Fonaţie
Deglutiţie
Vomă
Imersie fără echipament autonom
Respiraţie de tip Lamaze
Muzică vocală sau instrumentală
Efort fizic
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Centrii din trunchiul cerebral
Centrul respirator

Ctr.pneumotaxic
Ctr.apneustic
Grupul respirator Grupul respirator
dorsal (I) ventral (E,I)

Căi respiratorii

N.X, IX
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Grup respirator dorsal
Localizare - nc. tractului solitar (NTS)
- substanţa reticulată
Structură NTS
-neuroni senzitivi aferenţe
-interneuroni eferenţe
-neuroni premotori
Funcţia NTS
- senzitivă
- de integrare
- motorie
- ritmicitate Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Grup respirator ventral

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Localizare - toată lungimea bulbului
Structură
-p.rostrală- nc. Ambiguu, cu funcţie:
expiratorie, inspiratorie
-n.m. cu eferenţe spre p. caudală
-p.intermediară - inspiratorie, expiratorie
- n.m. cu eferenţe (IX,X spre c.r.sup.)
- cpx.pre-rostrală – n. inspiratori
cu rol în generarea ritmului resp.
-p.caudală – nc. retroambiguu
expiratorie- n.pm. pt. mm. exp.
accesorii-intercostali int., abdominali
Centrul pneumotaxic
Rol:

-control durată inspir


- stimul puternic durata inspir 0,5 sec
- stimul slab durata inspir 5 sec
- control frecvenţa resp. (3-5 40-50/min)
- respiraţie de tip apneustic Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Mecanisme ale ritmicităţii
Propr. intrinseci ale membranei neuronale
Canale de K+ - curent tranzitoriu de tip A
-răspuns întârziat după hiperpolarizare
şi depolarizare
-Hiper-polarizarea înlătură
inactivarea curenţilor de tip A
- depolarizarea consecutivă
activează tranzit. curenţii de tip A
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Neurotransmiţători
glutamat TRH
GABA SP
serotonină CRH
NA Endorfine
DA Enkefaline
Ach

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Conexiuni cu alţi centrii nervoşi

• Hipotalamus – termoreglare
• Sistem limbic – integrare psiho-
comportamentală
• Scoarţă – apnee prelungită (copii)
• Centrul deglutiţiei din tr.cerebral

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Aferenţe toraco-pulmonare

• Receptori de întindere – reflex Hering-


Breuer
• Chemoreceptori de iritaţie
• Receptori J
• Fusuri neuromusculare din mm.
respiratorie

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Alte aferenţe

• Căi respiratorii superioare


• Tendoane şi articulaţii
• Musculatura scheletică
• Tract gastro-intestinal
• Nerv sciatic
• Baroreceptori arteriali

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Chemoreceptori periferici
Localizare
corpusculii carotidieni (N. IX)
corpusculii aortici (N. X)
Particularităţi morfofuncţionale
greutate 2-mg
irigaţie 20x greutatea; 40x> creier
rata metabolică 2-3x >creier
extracţie O2 - ?
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Structura chemoreceptori
c.gg.ps.
f.ps.pregg.
c. tip II c. tip I

f.ps.senzit. f.s.pregg.
capilar
c.gg.s.
arteriolă f.s.postgg.
f.s.pregg.

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Celule tip I
Origine- neuroectodermică.
Caracteristici funcţionale:
inervate senzitiv bidirecţional-(IX);
prezintă canale voltaj-dependente
comunică prin joncţiuni gap;
prin depolarizare generează PA;
eliberează neurotransmiţători:
Ach, DA, NA, S P, met-enkefalină;
inervaţie simpatică preganglionară
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Celule tip II
Celule de susţinere (c.gliale).

Ff.pregg.simpatice inervează:
cel. Tip I ?
Ff.postgg.simpatice inervează:
microcirculaţia cc flux sang.
Ff. pregg ps inervează cel ggl.
Ff. senzitive ps inervează cel tip I
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Stimuli ai celulelor de tip I

• Hipoxia
• Hipercapnia
• Acidoza
• Concentraţia K+
Gradul extracţiei de oxigen

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
0 100 200 300 400 500
PO2 arterial (mm HG)
Efect PO2

800
600
400
200
0
Nr.impulsuri /sec.
Senzorii carotici
pO2
-Celule glomice =
capilar chemoreceptori.
-Canale de K+
Hipoxia închide sensibile la O2.
↓perm. K+
canalele de KO2
dep. cel. -↓ PO2 = ↓ nr. de
senzori legaţi de O2
Exocitoză DOPA → canl. K+ se închid
→ depolarizare cel.
P.A. în
neuroni - Canl. Ca2+ volt. dep.
senzitivi se deschid.
Semnal pentru
ventilaţie
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005

Ventil. alv. (normal =1) Efect PO2

PCO2 arterial (mm HG)


6 40
5
4 30
3
2 20
1
0 0
0 160 140 120 100 80 60 40 20 0
PO2 arterial (mm HG)
Chemoreceptorii centrali

Capilar
SNC
H+ HCO3-
CO2

BHE

Ch. centrali

LCR pH

Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”


Dr. Anca BUBUIANU - 2005
Chemoreceptori centrali
Aria chemosenzitivă- neuroni situaţi în:
- zona externă ventrolaterală bulbară
- rafeul bulbar
- locus ceruleus
- nc.tract solitar
- hipotalamus
-variaţia sensibilităţii faţă de CO2
-hipercapneea cronică
-narcoza CO2
Catedra de Fiziologie, UMF “Carol Davila”
Dr. Anca BUBUIANU - 2005