Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume: Data:

Clasa:
Lucrare scrisă semestrială
Limba și literatura română
Semestrul I, an școlar 2018/2019

Subiectul I 60 de puncte

Citiţi cu atenţie textul următor şi apoi rezolvaţi cerinţele

Atât de tristă-i dimineața


Acum când plânge-o toamnă nouă,
Când cade din copaci viața
Și frunze galbene mă plouă.

O lume-ntreagă simți cum moare


Într-o tulpină ce se-ndoaie,
În orice zvon o așteptare
Și-un vis în fiecare foaie.

Abia o brumă fără milă


Și vara mi-a fugit departe,
Răsar, movilă de movilă,
În jur de mine frunze moarte.

Ce taină le-a desprins în șoapte


Mai multe azi ca altădată,
Ce visuri au murit azi-noapte
Cu-atâta frunză spulberată?
(Octavian Goga, Toamnă nouă)

1. Notează câte un antonim pentru cuvintele subliniate: tristă, plânge. 6p


2. Precizează modul de formare a cuvintelor: altădată, spulberată, desprins. 6p
3. Identifică în prima strofă 2 cuvinte care conțin diftongi. 6p
4. Precizează măsura și rima poeziei. 6p
5. Identifică în text 2 figuri de stil diferite și numește-le. 6p
6. Precizează modul, timpul și conjugarea următoarelor verbe din text: simți, a desprins. 6p
7. Treceți care verbul moare să fie la toate modurile nepersonale. 6p
8. Construiește 3 enunțuri în care verbul a desprinde să fie la toate diatezele. 6p
9. Precizează valoare morfologică a cuvântului subliniat din enunțul Ce visuri au murit… și apoi alcătuiește un
alt enunț în care să aibă altă valoare morfologică pe care o vei preciza. 6p
10. Alcătuiește două enunțuri în care verbul a ajunge să fie copulativ și predicativ. 6p

Subiectul al II-lea

Redactează o compunere de 20 de rânduri în care să demonstrezi că textul Toamnă nouă aparține genului
liric. 20 de puncte

Se acordă 20 de puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și