Sunteți pe pagina 1din 5

I.

Ce trebuie să ştiu…

1. înainte de orice
2. înainte de instalare
3. la instalare
4. după instalare
4.1. despre înregistrarea licenţei de utilizator la editură
4.1.1. cum mă înregistrez telefonic ?
4.1.2. cum mă înregistrez prin e-mail ?
4.2. despre recuperarea codului de activare a licenţei de utilizator
4.3. ce se întâmplă când reinstalez programul (ghidul de conversaţie)?
4.4. ce se întâmplă când reinstalez sistemul de operare?
4.5. ce se întâmplă când îmi schimb calculatorul?
4.6. despre păstrarea datelor de autentificare
4.7. despre utilizarea propriu-zisă

1. înainte de orice :
Pentru a ajunge să utilizaţi programul ‘Ghid de conversaţie multimedia Român-Francez’ trebuie să urmaţi următoarele două etape
:
-Instalarea programului
-Înregistrarea la editura a licenţei de utilizare a programului (prin CD Key şi ComputerID Key) şi obţinerea cheii de activare a
licenţei (Activation Key).

2. înainte de instalare:
-citiţi cu atenţie ‘Acordul de Licenţă pentru Uz Personal Necomercial’ (conţinut în fişierul Licenta.htm).
-asiguraţi-vă că sistemul pe care urmează să faceţi instalarea este dotat cu: minim 128MB-RAM, minim 128MB-
VirtualMemory(Swap), procesor de minim 500MHz, monitor minim SVGA cu rezoluţie de minim 800x600xHighColor(16 bit),
placă de sunet, boxe, şi cu unul din sistemele de operare : Windows ’98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP
(HomeEdition, Professional, SP1, SP2), Windows Vista, instalat complet.
-configuraţii optime pentru funcţionarea programului: Windows XP si 256MB-RAM, 256MB-VirtualMemory(Swap), procesor
PIII, SAU Windows Vista si 512MB-RAM, 512MB-VirtualMemory(Swap), procesor P4.
3. la instalare :
Rulaţi executabilul ‘INSTALLGhidRoFr.exe’ prezent pe CD-ul de instalare.

4. după instalare:
4.1. despre înregistrarea licenţei de utilizator la editură :
După terminarea instalării ghidului de conversaţie, va apărea pe desktop o iconiţă a programului. Daţi click pe aceasta. Veţi intra
astfel în formularul de înregistrare şi activare a licenţei din cadrul programului, formular care vă apare doar atâta timp cât licenţa
de utilizare a ghidului de conversaţie este neactivată. El conţine serialul Computer ID-Key. Pe acesta îl veţi comunica editurii
(telefonic sau prin e-mail) împreună cu CD-Key-ul de pe coperta CD-ului şi cu Versiunea programului ("RoFrV2", în acest
caz). Ca răspuns veţi primi codul de activare (serialul Activation-Key). Când sunteţi în posesia codului de activare, îl introduceţi
şi pe acesta şi CD-Key-ul în formularul de înregistrare mai sus amintit şi programul se va debloca după ce apăsaţi butonul
"Accepta".
Toate serialele au 15 caractere, nu conţin zerouri şi se vor scrie cu MAJUSCULE.

Ce este licenţa de utilizare ?


-Licenţa de utilizare este contractul legal încheiat între dumneavoastră şi Editură, al cărui text îl puteţi găsi şi consulta în fişierul
‘Licenţă.htm’.
Ce este codul (identificatorul) licenţei ?
-Codul (identificatorul) licenţei este serialul unic, în posesia căruia vă aflaţi doar dumneavoastră din momentul în care aţi
achiziţionat programul, serial pe care îl găsiţi pe coperta interioară a CD-ului, pe eticheta ‘CD Key’.
Ce este identificatorul computerului ?
-Identificatorul computerului (Computer ID Key) este un serial generat de program la instalare, care identifică în mod unic
computerul pe care se efectuează instalarea. La prima rulare a programului, acest serial este automat introdus şi afişat în
formularul de înregistrare de către program, pentru ca dumneavoastră să-l puteţi transmite editurii.
Ce este codul de activare a licenţei ?
-Codul de activare a licenţei este serialul 'Activation-Key' pe care îl primiţi de la Editură în urma înregistrării. Folosirea acestui
cod de către dumneavoastră conduce la deblocarea programului.
Când pot să mă înregistrez la Editură ca utilizator al programului?
-În perioada ianuarie 2007 - decembrie 2012, telefonic, respectiv prin e-mail, în timpul programului normal de lucru al Editurii,
adică luni-vineri, orele 09.00-17.00.

4.1.1. Cum mă înregistrez telefonic ?


-Rulând programul obţineţi formularul de înregistrare. Acesta conţine deja identificatorul computerului (Computer ID Key) ;
-Introduceţi în acest formular identificatorul licenţei (CD Key) găsit pe coperta interioară a CD-ului;
-Notaţi cu atenţie aceste două seriale într-un loc sigur şi sunaţi la unul din numerele de telefon: 021-4610818, 4610812, 4610810,
4610808, interior 130.
-Anunţaţi-vă intenţia de a vă înregistra licenţa de utilizare a programului.
-Vi se va cere să dictaţi următoarele date de autentificare : (1) ‘CD Key’, (2) ‘Computer ID Key’, (3) Versiunea programului
("RoFrV2", în acest caz). Acestea sunt datele de autentificare obligatorii pentru utilizatorii înregistraţi. Opţional, puteţi alege să
vă înregistraţi cu mai multe date de identificare : (5) Nume, (6) Prenume, (7) Data naşterii, (8) E-mail, (9) Profesie, (10) Adresa
poştală. Acest lucru ar putea conta în măsura în care veţi dori la un moment dat să comandaţi Editurii alte produse, prin poştă,
beneficiind de livrarea gratuită şi de reducerile acordate la acel moment, pentru astfel de comenzi, de către Editură. De
asemenea, puteţi informa serviciul de suport dacă doriţi să primiţi prin mail sau prin poştă informări în legătură cu oferta
editurii pe zona carte, respectiv carte electronică, în domeniul dumneavoastră de interes.
-Vi se va dicta codul de activare a licenţei (Activation Key). Notaţi-l şi pe acesta (îl veţi folosi ori de câte ori veţi reinstala ghidul
de conversaţie pe acelaşi calculator) şi introduceţi-l cu mare atenţie în câmpul corespunzător al formularului de înregistrare.
Apăsaţi apoi butonul ‘Acceptă’. Dacă aţi introdus corect cele două elemente de autentificare , programul se va debloca şi
formularul de înregistrare se va închide de la sine. În caz contrar, formularul de înregistrare rămâne deschis, programul încă
blocat şi va trebui să reluaţi introducerea celor două seriale.
-Terminaţi convorbirea telefonică.
4.1.2. Cum mă înregistrez prin e-mail ?
-Trimiteţi un mail cu subiectul "Înregistrare Ghid Român-Francez v.02" la adresa ghid@edituraaramis.ro în care menţionaţi:

(1) CD Key : …………………………………… **


(completaţi EXACT cu serialul găsit pe coperta interioară a CD-ului)
(2) Computer ID Key : …………………………………… **
(completaţi EXACT cu serialul corespunzător raportat de program după instalare, la prima rulare)
(3) Versiunea programului : RoFrV2
Orice alte date suplimentare dintre cele numerotate de la (5) la (10) în paragraful de mai sus (opţional).

** Înainte de a trimite mailul este neapărat necesar să verificaţi corectitudinea datelor de identificare obligatorii (CD Key,
Computer ID Key, Versiunea programului). Trimiterea greşită a celor trei date de identificare obligatorii v-ar putea conduce la
imposibilitatea utilizării programului.
-Veţi primi ca răspuns un mail în care vi se va comunica codul de activare (Activation-Key).
-Notaţi cele trei seriale într-un loc sigur (eventual pastraţi-le în mail pentru că le veţi folosi ori de câte ori veţi reinstala ghidul de
conversaţie pe acelaşi calculator) şi utilizaţi-le pe formularul de înregistrare care se deschide la rularea programului.
4.2. despre recuperarea codului de activare a licenţei de utilizator :
Cine îl poate recupera ?
-Codul de activare a unei licenţe deja înregistrate îl poate recupera exclusiv utilizatorul înregistrat, adică posesorul următoarelor
date de autentificare : ‘CD-Key’, ‘Computer ID Key’, ‘Versiunea programului’.
Cum îl poate recupera ?
-Contactând Editura telefonic sau prin e-mail, identificându-se prin cele trei elemente de autentificare obligatorii.
Când îl poate recupera ?
-Numai în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2012, ţinând cont de programul normal de lucru al Editurii, adică luni-vineri,
orele 09.00-17.00.
4.3. ce se întâmplă când reinstalez programul (ghidul de conversaţie)?
Programul recunoaşte computerul şi sistemul de operare pe care licenţa sa a fost deja activată. Ca urmare, la reinstalarea sa pe
acelaşi computer (şi pe acelaşi sistem de operare) pe care licenţa a fost deja activată, programul nu va mai cere să introduceţi
cheia de activare (Activation-Key), ci se va debloca singur imediat după reinstalare.
4.4. ce se întâmplă când reinstalez sistemul de operare?
Dacă aţi reinstalat sistemul de operare, va trebui să instalaţi din nou şi ghidul de conversaţie. Procedura de instalare decurge exact
ca prima data cu excepţia faptului că, dacă aţi notat undeva cheia de activare (Activation-Key) pe care aţi primit-o pentru acel
computer, o puteţi folosi pentru activarea licenţei fără să fie nevoie să o cereţi din nou editurii (telefonic sau prin e-mail).
4.5. ce se întâmplă când îmi schimb calculatorul ?
Doar în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2012, în cazul în care schimbaţi (o singură dată) calculatorul, Editura vă va furniza
prin serviciul de suport, telefonic sau prin e-mail, un nou cod de activare a licenţei de utilizare pentru noul calculator. În perioada
indicată, poate beneficia de acest serviciu orice utilizator înregistrat care se identifică prin cele două elemente de autentificare:
Identificatorul vechiului computer (Computer ID Key), Identificatorul licenţei (CD Key) şi Versiunea programului (RoFrV2, în
cazul de faţă). În acest mod, veţi putea instala şi folosi programul ori de câte ori este nevoie pe fiecare din cele două calculatoare.
Fiecare pachet cumpărat vă asigură folosirea programului pe două calculatoare distincte.
4.6. despre păstrarea datelor de autentificare :
Datorită rolului pe care îl joacă în procesul de înregistrare, respectiv de recuperare a codului de act ivare, cele trei elemente de
autentificare - identificatorul computerului (Computer ID Key), identificatorul licenţei (CD Key), respectiv serialul Activation-
Key primit de la editură - trebuie păstrate cu maximă confidenţialitate. Nu transmiteţi aceste date decât editurii. Altfel, vă
expuneţi la riscul de a nu mai putea utiliza programul datorită faptului că altcineva, utilizând datele dumneavoastră de
autentificare, a transferat licenţa de utilizare pe un alt calculator. Recuperarea ei în acest caz vă priveşte în totalitate.
4.7. despre utilizarea propriu-zisă:
-Utilizaţi bara de navigare ‘Capitole’ pentru a trece de la un capitol la altul.
-Utilizaţi bara de navigare ‘Secţiuni’ pentru a naviga între secţiunile aceluiaşi capitol (în caz că există).
-Utilizaţi ‘<<Precedenta’ şi ‘Următoarea>>’ pentru a răsfoi ca într-o carte, pagină cu pagină.
-Utilizaţi funcţia de ‘AutoPlay’ pentru a vă obişnui cu sonorităţile limbii franceze şi pentru a vă îmbunătăţi pronunţia.
-Utilizaţi funcţia de ‘Căutare’ pentru a găsi repede cuvintele de interes, şi pentru a studia pronunţia anumitor grupuri în diferite
contexte.
-Partea centrală a ferestrei principale a aplicaţiei conţine întotdeauna secvenţe conversaţionale. La extrema dreaptă a acestora sunt
plasate butoanele de tip difuzor. Utilizaţi-le pentru a asculta individual fiecare înregistrare.

______________________________________________________________________________

II. Ce fac dacă…


1. instalarea/activarea nu reuşeşte
2. la instalare se reclamă lipsa spaţiului necesar
3. rularea programului instalat este imposibilă sau, la rulare, programul se închide în mod
neaşteptat
4. la apăsarea butonului 'Accepta' nu reuşesc să trec de formularul de înregistrare
5. la apăsarea butonului 'Accepta' primesc un mesaj de eroare de tipul "Failed to set data for
SM_Configure..."
6. diacriticele din textele afişate în program sunt înlocuite de caractere improprii contextului
7. imaginile din program nu se afişează
8. înregistrările audio din program nu se aud
9. înregistrările audio din program se aud prea încet
10. înregistrările audio din program se aud distorsionat
11. ferestrele aplicaţiei ies din ecran
12. nu sunt sigur că sistemul dispune de suficientă memorie virtuală

1. instalarea/activarea nu reuşeşte :
-acţionaţi până la ameliorarea cauzei în conformitate cu mesajele de eroare (dacă acestea există),
-verificaţi dacă aveţi suficiente privilegii pentru a instala programul pe computerul în cauză,
-verificaţi dacă sistemul de operare se încadrează în lista de la punctul I.2,
-verificaţi dacă sistemul este afectat de viruşi,
-reîncercaţi.
2. la instalare se reclamă lipsa spaţiului necesar :
-schimbaţi locaţia de instalare sau eliberaţi 80MB în locaţia de instalare curentă.
3. rularea programului instalat este imposibilă sau, la rulare, programul se închide în mod
neaşteptat :
-datorită unei intruziuni în fişierele cu care lucrează, programul nu poate porni sau nu poate rula. Reinstalaţi.
4. la apăsarea butonului 'Accepta' nu reuşesc să trec de formularul de înregistrare :
-identificatorul licenţei (CD Key) sau codul de activare a licenţei (Activation Key) sau ambele seriale au fost introduse greşit (fie
aţi confundat/înlocuit/omis/adăugat unul sau mai multe caractere, fie nu aţi introdus deloc unul din serialele cerute, fie nu aţi
folosit MAJUSCULE). Corectaţi şi reîncercaţi. Toate serialele au 15 caractere MAJUSCULE şi nu conţin zerouri.
-serialul ComputerID-Key pe care l-aţi comunicat editurii este unul incorect, altul decât cel(e) afişat(e) de program.
Reînregistraţi-vă la editură cu datele corecte.
-datorită unei intruziuni în fişierele cu care lucrează, programul nu poate rula. Reinstalaţi.
5. la apăsarea butonului 'Accepta' primesc un mesaj de eroare de tipul "Failed to set data for
SM_Configure..."
Mesajul pe care l-aţi primit ("Failed to set data for 'SM_Configure.... ") din partea sistemului de operare, la
încercarea de activare a programului (atunci când aţi introdus cele două seriale cerute de formular şi aţi apăsat
butonul 'Accepta'), se explică în unul din următoarele moduri:
-pe calculatorul dumneavoastră este instalat un program de freezing sau de protecţie a regiştrilor. In acest caz, pentru
a reuşi activarea ghidului, suspendaţi acel program, activaţi licenţa, după care restartaţi sistemul (ocazie cu care
acel program de protecţie sau de freezing se va reactiva de la sine).
-aţi încercat sa instalaţi ghidul de conversaţie dintr-un cont care nu are drepturi de administrator pe computerul
respectiv (nu are dreptul de a scrie în regiştri). În acest caz apelaţi la administratorul calculatorului pentru
instalarea ghidului. Acesta poate să facă instalarea din contul de administrator pentru toţi userii calculatorului
respectiv.
Cele doua cauze sunt şi singurele posibile. In rest, nu este nimic grav. Totul ţine de o setare a sistemului pe care aţi
făcut-o la un moment dat, dumneavoastră sau administratorul computerului (sau persoana care v-a instalat şi
configurat sistemul de operare).
6. diacriticele din textele afişate în program sunt înlocuite de caractere improprii contextului:
-setaţi, în “Start > Settings > ControlPanel > RegionalOptions > General > YourLocale(Location)”, valoarea
‘English(UnitedStates)’ sau, în general, orice altă valoare care nu indică o locaţie est-europeană.
7. imaginile din program nu se afişează:
-setaţi, în “Start > Settings > ControlPanel > InternetOptions > Advanced > Multimedia”, “ShowPicture” la ‘Yes’.
-Reîncercaţi.
8. înregistrările audio din program nu se aud:
(1) ascultaţi şi alte înregistrări sonore (în afara celor din program) disponibile pe calculatorul dumneavoastră pentru
a avea garanţia că sistemul audio al computerului functionează corect.
(2) setaţi, în “Start > Settings > ControlPanel > Sounds and... ”, un volum mai mare de redare a sunetului.
(3) setaţi, în “Start > Settings > ControlPanel > InternetOptions > Advanced > Multimedia”, “PlaySound” la ‘Yes’.
9. înregistrările audio din program se aud prea încet:
-setaţi, în “Start > Settings > ControlPanel > Sounds and... ”, un volum mai mare de redare a sunetului.
10. înregistrările audio din program se aud distorsionat:
Codecurile instalate nu permit redarea formatului de sunet arhivat folosit în program. Probabil lipseş te codecul
necesar pentru manipularea formatului audio "MPEG Layer-3 / 56kBit/s, 24,000Hz, Stereo 6kb/sec".
(1) Puteţi încerca reconfigurarea automată a sunetului în cadrul programului accesând meniul "(Re)Configurare
Sunet" de pe interfaţa programului
SAU
(2) Puteţi instala un pachet standard de codecuri Microsoft.
O cauză a lipsei codecurilor ar putea fi instalarea incompletă a sistemului de operare (intenţionată sau accidentală)
sau instalarea pachetelor de codecuri neverificate Microsoft. Toate distribuţiile oficiale (deci originale) ale
sistemelor de operare menţionate la punctul I.2 conţin câte o versiune de MediaPlayer care se instalează cu toate
codecurile necesare.
11. ferestrele aplicaţiei ies din ecran :
-rezoluţia ecranului este improprie rulării programului. Modificaţi rezoluţia la cel puţin 800x600 sau 1024x768
12. nu sunt sigur că sistemul dispune de suficientă memorie virtuală :
-verificaţi, în “Start > Settings > ControlPanel > System > Advanced > Virtual Memory”

______________________________________________________________________________

III. Alte situaţii / întrebări frecvente


Pe câte calculatore pot instala programul?
- Achiziţionarea unui pachet (carte+CD) din tirajul produsului vă dă dreptul să instalaţi şi să accesaţi programul pe două
computere. Acest fapt este prevăzut pentru a satisface necesităţile clienţilor în următoarele cazuri: clientul a activat licenţa pe un
calculator mai vechi şi urmează sa-si cumpere un nou computer, clientul are două calculatoare acasă, clientul foloseşte programul
pe un calculator acasă şi pe alt calculator la serviciu, clientul foloseşte programul pe două calculatoare la serviciu.
- Achiziţionarea unui număr oarecare de pachete (carte+CD) din tirajul produsului vă dă dreptul să instalaţi programul pe un
număr de calculatoare de două ori mai mare decât numărul pachetelor achiziţionate.

Pot să folosesc programul la locul de muncă?


- Da, dacă utilizarea programului se face în scop personal şi necomercial.

De câte ori pot să reinstalez programul pe computerul meu pe care licenţa a fost deja activată şi
înregistrată?
- De oricâte ori este nevoie. De fiecare dată veţi folosi aceeaşi cheie de activare care v-a fost dată iniţial atunci când aţi activat
pentru prima dată licenţa pe acel calculator.

Pot să cumpăr un pachet carte+CD pe care să îl fac cadou?


- Da. Puteţi cumpăra pachete carte+CD pe care să le faceţi cadou fără ca acest lucru sa afecteze posibilităţile de licenţiere ale
persoanelor care primesc aceste pachete.

Pot să cumpăr "pe firmă" pachete carte+CD pentru a instala programul la sediul firmei pe
calculatoarele angajaţilor?
- Da. Puteţi de asemenea să înregistraţi cheltuiala făcută, ca pentru toate softurile deja instalate pe acele calculatoare, pe bază de
factură sau bon fiscal. Utilizarea programului de către angajaţi se va face doar în scop personal şi necomercial.

Aş vrea să negociez achiziţionarea unui număr mare de licenţe de utilizare pentru uz personal
necomercial. SAU: Aş vrea să negociez achiziţionarea de licenţe de utilizare pentru uz instituţional
comercial/educaţional. Cum procedez?
- Lansaţi cererea sau oferta dumneavoastră specifică la adresa de e-mail comanda@limbistraine.com. În măsura
posibilităţilor, editura va găsi o soluţie adaptată cerinţelor şi necesitaţilor dumneavoastră.
_______________________________________________________________________