Sunteți pe pagina 1din 2

Corneliu Gurin, Procuror General al Republicii Moldova

Născut la 21 iunie 1975, în or. Chişinău, Republica Moldova.

Studii:
Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, or. Iaşi, România
(1991-1995).

Grade:
Deţinător al gradului suprem de clasificare în organele Procuraturii – "Consilier
juridic de stat de rangul I"

Deţinător al gradului suprem de calificare în serviciul public – „Сonsilier de Stat al


Republicii Moldova de clasa I” (2003).

Experienţă profesională:

Activitate juridică în serviciul public (1995-2005):

Consultant principal în Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului


Republicii Moldova/responsabil de asistarea activităţii Consiliului
coordonator pentru desfăşurarea reformei judiciare şi de drept;
Consilier pe probleme juridice şi relaţii cu organele de drept al Preşedintelui
Parlamentului Republicii Moldova;
Director general al Aparatului Parlamentului Republicii Moldova/Consilier
al Preşedintelui Parlamentului;
Coordonator al unor grupuri de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte
legislative complexe (coduri şi legi), membru-coordonator al grupului de
lucru pentru elaborarea proiectului noului Cod contravenţional.

Activitate juridică independentă (2005-2013):

Consultant juridic (jurisconsult) la Asociaţia pentru Democraţie Participativă


ADEPT;
Expert juridic independent pentru diverse organizaţii neguvernamentale
naţionale şi internaţionale (Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei,
Asociaţia pentru Politică Externă, Asociaţia Presei Independente, Fundaţia
Est Europeană, Fundaţia PRISA ş.a.);
Autor al expertizelor juridice şi anticorupţie la proiecte/acte legislative şi
normative;
Consultaţii juridice/drepturile omului acordate persoanelor fizice şi juridice;
Expert juridic naţional contractat de organizaţii internaţionale (UNDP, UE,
CoE, OSCE);
Stagiu profesional în avocatură, licenţă de avocat.

Activitate publică:
Membru al Comisiei pentru reformă constituţională (2009-2010);
Expert juridic independent al Comisiei parlamentare speciale pentru
perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul electoral (2009-2010);
Participant (coautor/membru al grupurilor de lucru) la elaborarea actelor
legislative în domeniul reformei sectorului justiţiei şi combaterii corupţiei
(2009-2013);
Membru fondator al Partidului Acţiunea Democratică, responsabil de
domeniul juridic şi reforma organelor de drept (2011-2012);
Participare la seminare şi conferinţe ştiinţifice naţionale/internaţionale, cu
prezentare de rapoarte tematice în domeniile: reforma justiţiei; reforma
legislaţiei penale, contravenţionale şi civile; legislaţie, politici şi practici
anticorupţie; contencios administrativ şi electoral; drept electoral; drept
constituţional; partide politice;
Activitatea parlamentară şi control parlamentar; serviciul public; drepturile
omului; legislaţia ONG etc.

Lucrări şi publicaţii (autor/coautor):

„Comentariul Constituţiei Republicii Moldova”, Editura „Civitas”, Chişinău,


2000;
„Drepturile şi libertăţile fundamentale. Sistemul de Garanţii”, Editura
„TISH”, 2005;
„Constituţia Republicii Moldova – Comentariu”, Editura “ARC”, 2012;
„Moldova şi UE în contextul PEV. Realizarea Planului de acţiuni UE-
Moldova”, Editura ARC, Chişinău, 2008;
“Priorităţi de guvernare 2009”, Editura Gunivas, 2009;
i problemele interetnice”, ADEPT,
Chişinău, 2001;
Studiu „Contextul Preelectoral 2009”, Editura „Bons Offices”, Chişinău,
2008;
Studiu „Contextul electoral 2009”, Editura „Nova Imprim”, Chişinău, 2009;
Studiu „Declararea averilor şi veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor,
procurorilor, funcţionarilor publici şi ale persoanelor cu funcţii de
răspundere: probleme şi perspective de soluţionare pentru Republica
Moldova”, Editura „Bons Offices”, Chişinău, 2009;
“Studiu privind situaţia şi statutul refugiaţilor în Republica Moldova”,
Parlamentul RM/Biroul din Moldova al ICNUR;
Studiu analitic „Recomandările instituţiilor internaţionale vizînd legislaţia şi
procedurile electorale în Republica Moldova” (ADEPT/OSCE-Moldova,
2010);
Transformation Report „Anti-corruption reforms in the context of the visa
liberalization dialogue with the EU”, Berlin, 2012, APE ş.a.

S-ar putea să vă placă și