Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE OBSERVATIE

1. DISCIPLINA: Educaţie fizică şi sport.


2. TIPUL DE LECŢIE: monosport – fotbal.
3. TEMA: marcajul, demarcajul şi depăşirea.
4. DATA: 15.11.2018
5. LOCUL Colegiul Tehnologic Lupeni
Clasa: a IX-a; Efectiv: 22 elevi;
6. PLASAMENTUL OBSERVATORULUI:
Plasamentul profesorului reprezinta un element important al
algoritmului de conducere al lectiei. Un bun plasament se caracterizeaza
prin urmatoarele aspecte:
-să poată observa şi supraveghea toti elevii;
-să permită elevilor cea mai buna vizibilitate în timpul demonstraţiilor si
corectărilor.
Plasamentul profesorului faţa de formaţiile de lucru in cadrul
demonstrării se va face pe latura cea mai mare a acesteia.
1. TIPUL OBSERVAȚIEI: Observare permanentă
2. DURATA OBSERVAȚIEI:
Timp didactic alocat:
 35 min. - învăţare consolidare;
 15 min. - pregătire, organizare, evaluare
3. INSTRUMENTE UTILIZATE:
 teren handbal;
 mingi de fotbal;
 jaloane;
 veste;
 fluier

4. OBIECTIVELE OBSERVAȚIEI:
 consolidarea marcajului, demarcajului şi depăşirii din deplasare;
 dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării între coechipieri
5. FENOMENE OBSERVATE:
Elevii:
 execută corect exerciţiile;
 exersează elementele tehnice învăţate în lecţia precedentă;
 reţin obiectivele operaţionale ale lecţiei;
 reţin şi execută fiecare mijloc de acţionare şi joc de întrecere;
 conştientizează apariţia unor greşeli;
 exersează mijloacele de acţionare şi jocurile de întrecere stabilite;
 se supun deciziilor arbitrului;
 participă activ şi cu plăcere la jocul bilateral.
 remediază greşelile prin execuţie corectă;
6. CONCLUZIILE OBSERVAȚIEI:
 prin numărul mare de repetări, fiecare elev îşi consolidează
elementele tehnice marcajul, demarcajul şi depăşirea din deplasare;
 se constată înţelegerea celor prezentate prin execuţii corecte în
cadrul jocului de minifotbal;
 elevii conştientizează momentele cheie ale lecţiei şi realizează o
autoevaluare a celor învăţate;
 elevii introduc jocurile de întrecere şi minifotbalul în jocurile
obişnuite pe care le practică în afara şcolii;
 elevii recepţionează mesajul final.

S-ar putea să vă placă și