Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume IONIŢĂ ALBERT GABRIEL


Constanţa
Adresa Str. Aleea Hortensiei, Nr. 1A, Bl. ME1A, Sc. A, Et. 3, Ap. 13

Telefon 0756665477

E-mail Ag.albertgabriel@gmail.com.

Nationalitate Română

Data naşterii 18.12.1990

Sex Masculin

Experienţa profesională
2017- Distribuitor-operator -Sc. Marigab Constanța
2016 - Recepţioner - Hotel Royal Constanţa;
2015 - Profesor religie învăţământ primar - Şcoala gimnazială
I. L. Caragiale Tulcea;
2015 - Recepţioner - Hotel Albatros Constanţa;
2014 - Lucrător platformă - SC OMV Petrom Marketing SRL
Tulcea;
2011-2014- Agent vânzări,distribuitor marfă - SC. Darsi
Multiserv SRL Tulcea.
Educaţie şi formare

2018 - Elev agent de poliție


Perioada

Numele şi tipul
instituţiei de învăţământ
Scoala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina

2015- 2017 - Studii de Master în Teologie (masterant);


Perioada
Universitatea „Ovidius” Constanța

Numele şi tipul Facultatea de Teologie Pastorală


instituţiei de învăţământ

Perioada 2008- 2016


2015-2016 - Universitatea „Ovidius” Constanța
Facultatea de Litere, specializarea: Limba şi literatura
română şi o limba străină (engleză) anul II (în curs)
Numele şi tipul 2011- 2015 - Universitatea „Ovidius” Constanța
instituţiei de învăţământ Facultatea de Teologie Pastorală Ortodoxă (licenţiat)
2008- 2011 - Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Sfântul Ioan
Casian” Tulcea (diplomă de bacalaureat).

Limbi străine

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Participări Exprimare
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie scrisă
foarte foarte foarte foarte foarte
ENGLEZĂ
bună bună bună bună bună

FRANCEZĂ bună bună bună bună bună

Competenţe şi abilităţi Comunicare, colaborare, cooperare, înțelegere, ascultare, lucru


sociale în echipă, seriozitate, responsabilitate.

Spirit de echipă, motivare, amabilitate, spirit creativ,


Competenţe şi promptitudine, competențe organizatorice, organizări
aptitudini evenimente, abilitate bună de adaptare, receptivitate la nou.
organizatorice

Utilizarea calculatorului nivel avansat: programe Microsoft


Competenţe şi
Office: Word, Power Point, Excel. Internet.
cunoştinţe de utilizare a
Utilizarea echipamentelor şi aparaturii de calcul.
calculatorului

Permis de conducere categoria B din data de 20.04.2010


Permis de conducere

Data: Semnătura: