Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru efectuarea primei inspecţii curente în vederea înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I

Scoala Gimnaziala, Comuna Milcoiu


(Unitatea de învăţământ)
Validat în CA din data__________________
Director:
Nume și prenume______________________
Semnătură și ștampilă

DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL


Subsemnatul (a) _______________________________________________________________,
Numele de pe diploma de studii, iniţiala tatălui, prenumele, numele după căsătorie – cu majuscule

cadru didactic titular /suplinitor la unitatea de învăţământ _______________________________


disciplina____________________ nr. telefon/e-mail _____________________________________
de încadrare

vă rog să-mi aprobaţi efectuarea primei inspecții curente , în vederea înscrierii la examenul pentru
obţinerea:

gradului didactic I seria 2020-2022

gradului didactic I seria 2019- 2021

specializarea______________________________________________________________________
Menţionez că am obţinut gradul didactic II, în anul_________ ,cu media________ .
La 31 august (anul susținerii lucrării metodico-științifice)__________voi realiza o vechime
efectivă de predare la catedră de _____ani, _____, luni și _____zile de la obținerea gradului
didactic II.
Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.

Data: Semnătura:
___________________ __________________

DOAMNEI INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

Conform OMECTS Nr. 5561, cu modificările și completările din 29.11.2016, după validarea în C.A., conducerile unităților de
învățământ vor înainta cererile către Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, unde vor fi înregistrate.

S-ar putea să vă placă și