Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Instituţia de invăţămînt: Şcoala de Muzică George Enescu

Data: 21.11.2018

Profesor:Țaruș Irina

Disciplina: Instument muzical-vioara

Clasa: a V-a

Eleva: Bunduchi Diana

Tipul lecţiei: De aprofundare.

Subiectul lecţiei: ”Aplicarea haşurilor staccato şi legato în muzica dansurilor de


societate în interpretarea violonistică.’’
Competenţa specifică:Perceperea,trăirea,cunoaşterea caracterelor de dans prin
aplicarea haşurilor staccato şi legato.Conştientizarea cerinţelor interpretativ-
tehnice la însuşirea stilului interpretativ şi redarea imaginii artistice cu caracter
dansant.
Subcompetenţe:
Capacitaţi:
* Însuşirea noţiunii de dansuri de societate.„Vals”,D.Shostakovich
“Menuet”,I.Bocherini , Mazurca “Деревенский скрипач”G.Weniavskii.
* Intonarea perfecta a sunetelor muzicale
* Redarea expresivă a mesajului artistic din creaţiile muzicale propuse
* Interpretarea cu respectarea nuanţelor dinamice.
* Formarea şi dezvoltarea tehnicii interpretative prin studierea haşurilor.
* Improvizarea mişcărilor ritmice la creaţiile cu character dansant.
Cunoştinţe :
* Dezvoltarea capacităţilor muzicale în realizarea haşurilor respective
* Cunoaşterea elementelor limbajului muzical
* Cunoaşterea trăsăturilor specifice în muzica dansurilor de societate
Atitudini:
* Manifestarea dragostei pentru muzică şi instrumentul Vioara
* Aprecierea valorică a muzicii
* Relatarea propriilor impresii provocate de muzică,de dans,identificarea
auditivă a acestor dansuri
* Manifestarea sensibilităţii pentru frumos
Obiective operaţionale:
O1.Să audieze lucrările cu caracter dansant: D.Shostakovich „Vals”,
I.Bocherini “Menuet”,G.Weniavskii Mazurca “Деревенский скрипач”
O2. Să urmărească textul
O3.Să caracterizeze verbal muzica audiată
O4.Să interpreteze lucrarea în tempoul respectiv
O5.Să analizeze trăsătura haşurilor:Staccato, Legato şi rolul lor în crearea
imaginii muzicale
O6.Să interpreteze creaţiile muzicale cu nuanţe dinamice
O7.Să execute mişcări muzical-ritmice în caracterul lucrării propuse
O8.Să caracterizeze după anumite criterii muzica dansurilor de societate
O9.Să compare lucrările audiate conform identificării mijloacelor de
expresivitate muzicală
O10.Să exprime emoţia proprie.

Strategii şi tehnologii didactice:

A) Metode:
- general-didactice:Conversaţia,explicaţia,demonstrarea,ilustrarea,analiza
comparativă,metoda stimulării,imaginaţiei
- specifice (muzical-pedagogice):metoda discuţiei,explicării,interpretării,metoda
acţiunii emoţionale,stimularea imaginaţiei,analiza şi caracterizarea,metoda
asemanării şi contrastului.
B) Mijloace:
- Intuitive: G.Grigorean-game şi arpegii
G.Şradic “exerciţii pentru violonişti”
Crestomaţie pentru vioară cl.5-7
F.Mazas – Studii alese
D.Shostakovich „Vals”
I.Bocherini “Menuet”
G.Weniavskii Mazurca “Деревенский скрипач”

-Tehnice: instrumental muzical (vioara),notebook,CD-uri cu muzică.

C) Activităţi muzical-didactice:

1.Audierea muzicii
2.Însuşirea cunoştinţelor musicale şi despre muzică
3.Caracterizarea muzicii
4.Interpretarea muzicii

Bibliografie:

* Barbu,C.Contribuţii la metodica studiului şi predării instrumentelor cu


coarde.Cluj,2003
* Raducanu,M-D.Introducere în teoria interpretării muzicale
* Scheeser,R.Metodica studiului şi predării instrumentelor cu coarde.Iaşi,1984
* Şaliman.S.33 de lecţii cu tineri violonişti.
* Tănase V.Psihopedagogia interpretării muzicale.Iaşi,1997.
* Curriculum (instrumente cu coarde).
UNIVERSITATEA DE STAT,,ALECU RUSSO,,DIN BĂLŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,PSIHOLOGIE ŞI ARTE
CATEDRA ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ

Proiect Didactic

“Aplicarea haşurilor staccato şi legato în muzica


dansurilor de societate în interpretare violonistică”

Elaborat de:Țaruș Irina


Grupa:DDA21M

S-ar putea să vă placă și