Sunteți pe pagina 1din 11

LICEUL DE ARTE “IONEL PERLEA”, SLOBOZIA

PLAN DE LECȚIE

CLASA: a IX-a B
PROFESOR: ARSENE MIRELA
DATA: 26.04.2018
MODULUL : Autocunoaştere şi dezvoltare personală
TEMA : « Cum să ne facem o imagine proprie favorabilă »
SCOPUL Analiza personalităţii elevilor şi conturarea unei imagini de sine coerente şi obiective
care să asigure reuşită profesională şi personală.
UNITATEA DE COMPETENŢĂ: Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei
COMPETENŢE: toleranţă, empatie, încredere în forţele proprii, evaluare internă şi externă,
asertivitate
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. (Auto)evaluarea din perspectiva abilitatilor necesare integrării profesionale si
sociale
1.2 Elaborarea unui program personalizat de reusita personală si profesională pe baza
unor structuri negociate
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
 să cunoască noţiunea de imagine de sine;
 să înţeleagă rolul imaginii de sine în dezvoltarea armonioasă a sinelui;
 să compare propria imagine cu imaginea alcătuită din părerile colegilor;
 să-şi analizeze imaginea de sine/ stima de sine şi gradul propriu de respect faţă de ceilalţi:
 să cunoască mijloacele de îmbunătățire a propriei imagini în vederea asigurării succesului
socio-profesional.
TIPUL LECŢIEI Formare de priceperi şi deprinderi
TIMP : 50’
METODE: exerciţiu de antrenament creativ, jocul de rol, explicaţia, simularea, lucrul în perechi şi
pe grupe, recenzia prin rotaţie, dezbaterea, activitatea în cerc.
MODALITĂŢI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: individual, în perechi, pe grupe, în cerc.
RESURSE MATERIALE: materiale: flipchart, markere, fişe de lucru.

1
IMAGINEA DE SINE

Desfăşurarea activităţii:

MOMENT ORGANIZATORIC (2 min.): Profesorul asigură condiţiile pentru o bună desfăşurare


a activităţii.

CREAREA STĂRII APERCEPTIVE (3 minute), emoţionale, a interesului pentru activitate,


captarea atenţiei. Fiecare elev primeşte o fişă individuală, numită „Steaua personală” pe care
trebuie să o completeze (anexa 1). Se afişează la flipchart toate „stelele”, după care, prin
voluntariat, se prezintă 3-4 dintre ele.

DECLANŞAREA ACTIVITĂŢII (30 minute)::


Pasul 1 (5 minute): Profesorul anunţă tema activităţii şi propune elevilor să formeze grupe de
câte 4, prin alegerea unei culori. Pentru exerciţiul „ Cine sunt eu ?”, fiecare cursant primeşte partea I
şi după ce se explică modul de lucru, se completează individual grila. Individual, se compară
coloanele 2 şi 4 de pe fişa de lucru. În grupul de lucru se distribuie fiecărui cursant partea a II-a a
exerciţiului care trebuie completată, pe rând, de toţi ceilalţi membri ai grupului (anexa 2).
Pasul 2 (5 minute): Profesorul cere elevilor să dea o definiţie a stimei de sine, listează
răspunsurile pe o foaie de flipchart, apoi prezintă definiţiile şi caracteristicile stimei de sine (anexa
3).
Pasul 3 (8 minute): se solicită 6 voluntari pentru jocul de rol „Scaunul în care te simţi bine”
(anexa 4). Fiecare voluntar primeşte un plic ce conţine o situaţie şi trebuie să simuleze
comportamentul copilului prezentat în situaţie; să recunoască şi să justifice tipul de stimă de sine şi
să joace un rol (în perechi 1 cu 2, 3 cu 4, 5 cu 6) pentru ocuparea scaunului.
Pasul 4 (7 minute): se utilizează metoda recenziei prin rotaţie. Elevii revin la grupul format în
pasul 1. Pe table şi pereţii sălii se afişează 5 coli de flipchart cu câte o întrebare. Fiecare grupă trece
prin dreptul fiecărei foi şi răspunde la întrebare. După terminarea rotaţiei, se discută răspunsurile
date, se justifică, pentru a recunoaşte un copil cu o stimă de sine ridicată sau scăzută, cum putem
dezvolta stima de sine a copilului. (anexa 5).
Pasul 5 (5 minute): se prezintă elevilor „Povestea băieţelului” (anexa 6).

TRANSFERUL CONCLUZIILOR (10 minute): activitatea se încheie cu un exerciţiu de


dezvoltare a stimei de sine. Elevii se aşază în cerc, primesc un pahar, îşi imaginează că sunt la o
petrecere, iar cel care are paharul trebuie să spună un lucru pozitiv despre sine, folosind formula:
„Nu vreau să mă laud, dar cred că ...”.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII (5 minute): Profesorul solicită elevilor să-şi exprime părerile legate
de activitatea desfăşurată, cum s-au simţit şi să completeze fişa de evaluare (anexa 7).

2
Anexa 1

Steaua personala
Două lucruri pozitive care te
caracterizează :

Două lucruri de
Două motive care eşti mândru/ă :
pentru care te

apreciază oamenii :
Două lucruri pe care
ai dori să le schimbi
la tine :

Două obiective de
Două lucruri pe care
viitor :
le aduci într-o prietenie :

NUMELE ŞI PRENUMELE:

3
Anexa 2
CINE SUNT EU ?
(imaginea de sine)
Prima parte a acestui exerciţiu te va ajuta să obţii informaţii despre EUL tău actual şi EUL tău ideal. Partea a
doua a exerciţiului îţi va da o imagine despre modul cum te "văd" alte persoane.

PARTEA I1
Îndoaie foaia între coloanele 2 şi 3. Notează în coloana 2 câte un "X" în dreptul adjectivelor care, după părerea
ta, exprimă o trăsătură care te caracterizează. Îndoaie apoi foaia între coloanele 3 şi 4 astfel încât coloana 2 să fie
acoperită. Notează în coloana 4 un "O" pentru fiecare adjectiv care exprimă însuşirea pe care ai dori să o ai dacă ai
putea fi o persoană ideală.
NUMELE__________________________________________

ADJECTIV Cum sunt în prezent Cum aş dori să fiu


(X) (O)

1. 2. 3. 4.
1. impresionabil
2. plin de umor
3. independent
4. prietenos
5. pătimaş
6. ambiţios
7. interesant
8. cinstit
9. atrăgător
10. rezervat
11. entuziast
12. şmecher
13. mediu
14. sensibil
15. demn de încredere
16. aspru
17. inteligent
18. comod
19. vesel
20. invidios
21. energic
22. cheltuitor
23. politicos
24. iscusit
25. emotiv
26. sigur pe sine
27. liniştit
28. curajos
29. maleabil
30. interiorizat
31. echilibrat
32. fragil
33. sincer
34. relaxat
35. tonic
36. puternic
37. cinic
38. riguros
39. impulsiv
40. apatic

1
Adaptare după materialul „Management personal” – prof. Octavian Patraşcu

4
PARTEA a II a2

Notează-ţi numele pe acest formular. Roagă-i pe colegii din grupa ta să bifeze, pe rând, în
coloanele 2, 3 şi 4, adjectivele care consideră că ţi se potrivesc. Compară apoi adjectivele bifate de
ei cu lista ta (coloana 2), completată în partea I a exerciţiului. Vei obţine o imagine comparativă
între modul în care te vezi tu şi modul cum te văd alţii. Concluziile le vei trage singur !!!

NUMELE__________________________________________

ADJECTIV

1. 2. 3. 4.
1. impresionabil
2. plin de umor
3. independent
4. prietenos
5. pătimaş
6. ambiţios
7. interesant
8. cinstit
9. atrăgător
10. rezervat
11. entuziast
12. şmecher
13. mediu
14. sensibil
15. demn de încredere
16. aspru
17. inteligent
18. comod
19. vesel
20. invidios
21. energic
22. cheltuitor
23. politicos
24. iscusit
25. emotiv
26. sigur pe sine
27. liniştit
28. curajos
29. maleabil
30. interiorizat
31. echilibrat
32. fragil
33. sincer
34. relaxat
35. tonic
36. puternic
37. cinic
38. riguros
39. impulsiv
40. apatic

Anexa 3
2
Adaptare după materialul „Management personal” – prof. Octavian Patraşcu

5
Ce este imaginea de sine ?
Imaginea de sine este modul în care te simţi şi gândeşti, despre
calităţile şi defectele tale. Abilitatea noastră de a ne evalua corect
şi realist, de a fi capabili să ne acceptăm aşa cum suntem, de a ne
cunoaşte realist potenţialul şi limitele personale defineşte
imaginea de sine.
Acceptarea de către o persoană a propriei puteri şi a zonelor în
care se mai pot aduce îmbunătăţiri este bazată pe credinţele şi
presupunerile legate de aptitudini, limitări, înfăţişare, resurse
emoţionale, locul fiecăruia în lume, percepţia potenţialului şi
sentimentul importanţei fiecăruia.

Cum se dezvoltă stima de sine ?


Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieţii din
experienţele pe care le are copilul cu celelalte persoane şi din
acţiunile pe care le realizează şi la care participă. Experienţele din
timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine.
Astfel, succesele şi eşecurile din copilărie, precum şi modalităţile
de reacţie a copilului la acestea, definesc imaginea pe care o are
copilul despre el. Atitudinile părinţilor, ale profesorilor, colegilor,
fraţilor (surorilor), prietenilor, rudelor, contribuie la crearea
imaginii de sine a copilului.

Încurajarea – modalitate de dezvoltare


a stimei de sine a copiilor
Încurajarea este procesul prin care părinţii pot dezvolta
încrederea şi stima de sine a copilului.

Componentele stimei de sine


6
 Să te simţi important
 Să te simţi iubit
 Să ai simţul puterii
 Să ai încredere în tine
 Să te simţi matur
 Să te simţi respectat
 Să cunoşti şi să trăieşti după anumite valori
 Să te simţi unic
 Să te simţi plin de succes
 Să te simţi acceptat
 Să te justifici
 Să-ţi menţii integritatea
 Să controlezi stresul eficient
 Să îndrăzneşti să rişti
 Să fii disciplinat
 Să ai scopuri bine definite
 Să controlezi conflictele
 Să accepţi responsabilităţile şi provocările
 Să te simţi capabil să-i influenţezi pe alţii
 Să simţi că ai controlul asupra vieţii cuiva
 Să ai o imagine corporală pozitivă
 Să fii capabil să accepţi laudele şi criticile
 Să ai o sferă largă de emoţii
 Să poţi acţiona independent şi interdependent
 Să te simţi mândru
 Să fii capabil să dai şi să primeşti
 Să te simţi util
 Să te simţi legat de cei din jur
 Să te simţi competent în luarea deciziilor
 Să tratezi eficient cu colegii/ autorităţile
 Să te simţi în siguranţă
 Să ştii că e uman să greşeşti
 Să ştii că se poate avea încredere în tine
 Şi altele ...

7
Anexa 4

Elevul 1: Eu am o soră. Ea e supărată pe mine şi mi-a spus că sunt prost. Şi eu cred


că sunt prost, dar nu spun asta celorlalţi. Părinţii îmi spun că nu mă străduiesc prea
tare la şcoală. Dar zău că mă străduiesc, probabil însă, nu destul. Tocmai am aflat că
am luat o notă proastă la lucrarea de la matematică. Nu mă simt prea fericit în aceste
momente.

Elevul 2: Eu am o soră. Ea crede că sunt foarte deştept. Şi eu cred despre mine că


sunt deştept. Învăţ sârguincios şi sunt mândru de mine, chiar dacă nu iau note foarte
mari. Ştiu că am depus întotdeauna tot efortul de care eram capabil. Părinţii mei sunt
bucuroşi că învăţ atât de mult. Am luat astăzi o notă bună la istorie.

Elevul 3: Sunt cel mai bun fotbalist din echipă. Fratele meu s-a însurat ieri şi întreaga
familie era extrem de fericită. Profesoara mi-a spus că sunt un elev foarte bun.
Săptămâna trecută am câştigat un premiu pentru desenele mele frumoase.

Elevul 4: Fiecare râde de mine. Prietenii îmi spun că le pasă de mine, dar nu cred că
le place cu adevărat de mine – nu le place chiar deloc. Părinţii mei mă întreabă
întruna de ce nu iau note la fel de mari ca ale surorii mele. Cred că nu sunt bun de
nimic.

Elevul 5: Îmi place să citesc şi săptămâna trecută am avut destul timp să citesc cartea
mea preferată. Mă înţeleg foarte bine cu cel mai bun prieten al meu. Am luat o notă
proastă la matematică, dar îmi dau seama că pur şi simplu nu am talent pentru această
materie. Deşi am luat o notă proastă, sunt în continuare mulţumit de mine.

Elevul 6: Săptămâna trecută am câştigat un premiu pentru că sunt cel mai arătos băiat
din întreaga clasă. Eu însă nu cred că arăt atât de bine. Cred că sunt urât. Părinţii îmi
spun întruna cât sunt de deştept. Deşi am rezultate bune la şcoală, nu primesc
niciodată cele mai bune note din clasă. Prietenii îmi spun că ar vrea să fie ca mine,
dar eu nu-mi dau seama de ce ar vrea ei acest lucru.

Anexa 5
8
Întrebări pentru recenzia prin rotaţie
1. Cum diferă stima de sine de îngâmfare ?

2. Cum acţionează oamenii cu un nivel ridicat al stimei de sine ?

3. Cum vor acţiona oamenii cu o stimă de sine ridicată în situaţia unui


conflict ?

4. Cum vor acţiona oamenii cu o stimă de sine scăzută în situaţia unui


conflict ?

5. Cum acţionează oamenii care au o stimă de sine scăzută ?

Întrebări pentru dezbatere


1. Credeţi că un bătăuş are o stimă de sine ridicată sau scăzută ? De ce ?

2. Ce se întâmplă când doi oameni, având fiecare un respect de sine


ridicat, ajung într-o situaţie de conflict ? Oare cum vor proceda ei în
mod tipic pentru a rezolva conflictul ?

3. Ce se întâmplă când doi oameni, având fiecare stimă de sine scăzută,


ajung într-o situaţie de conflict ? Oare cum vor proceda ei în mod
tipic pentru a rezolva conflictul ?

4. Cum ar putea cineva cu o stimă de sine scăzută să se simtă important


sau deosebit ?

5. Ce fel de lucruri faci ca să fii mulţumit de tine ?

Anexa 6
9
Povestea băieţelului3 Şi a aşteptat până când toţi copiii au fost gata.

Într-o zi un băieţel s-a dus la şcoală. „Acum o să facem o farfurie”,


Băieţelul era mic, a zis profesoara.
Iar şcoala era mare. „Grozav”, s-a gândit băieţelul,
Dar când băieţelul a văzut căci îi plăcea să facă farfurii.
Că intrarea în clasa lui Şi a început să facă farfurii de toate formele şi
Se făcea printr-o uşă direct din curte, mărimile.
A fost foarte fericit, Dar profesoara le-a spus copiilor:
Iar şcoala nu i s-a mai părut „Aşteptaţi, vă arăt eu cum să faceţi !”
Atât de mare ca la început. şi le-a arătat cum să facă o farfurie adâncă.
„Aşa, acum puteţi începe”, a zis profesoara.
Într-o dimineaţă
Când băieţelul se afla în clasă, Băieţelul s-a uitat la farfuria profesoarei,
Profesoara le-a spus copiilor: Şi apoi la ale sale.
„Astăzi o să facem un desen.” Îi plăceau mai mult farfuriile lui,
„Grozav”, s-a gândit băieţelul, Decât farfuria adâncă făcută de profesoară,
căci îi plăcea mult să deseneze. Dar n-a spus un cuvânt. Şi-a transformat farfuriile lui
Ştia să deseneze o mulţime de lucruri: într-o bilă mare de argilă din care a făcut o farfurie
Lei şi tigri, adâncă şi mare
Pui şi vaci, Ca şi cea făcută de profesoară .
Trenuri şi vapoare ... Şi foarte curând, băieţelul a învăţat să aştepte şi să
Şi şi-a scos cutia cu creioane colorate privească
Şi a început să deseneze. Şi să facă lucruri ca şi cele făcute de profesoară.
Şi foarte curând
Dar profesoara a spus: „Aşteptaţi ! n-a mai făcut nimic de unul singur.
Nu începeţi încă !”
Şi a aşteptat până i s-a părut că toţi copiii sunt Şi s-a întâmplat într-o zi
pregătiţi. Că băieţelul şi familia lui
„Acum o să desenăm flori”, s-au mutat într-o altă casă,
a zis profesoara. într-un alt oraş.
„Grozav”, s-a gândit băieţelul, Şi băieţelul a trebuit să meargă la altă şcoală.
căci îi plăcea să deseneze flori. Şcoala nouă era şi mai mare,
Şi a început să deseneze flori frumoase, Şi nu avea nici o uşă
Şi le-a colorat în roşu, portocaliu şi albastru. Prin care să intre direct din curte în clasa lui.
Trebuia să urce nişte trepte înalte
Dar profesoara le-a spus copiilor: Şi să meargă de-a lungul unui coridor lung
„Aşteptaţi ! Vă voi arăta eu cum să coloraţi.” Până ajungea la clasa lui.
Şi a desenat o floare roşie cu tulpina verde.
„Acum puteţi începe”, a zis profesoara. În prima zi de şcoală,
Băieţelul s-a uitat la floarea profesoarei, Profesoara le-a spus copiilor:
Apoi s-a uitat la floarea lui. „Astăzi o să facem un desen”.
A lui era mai frumoasă decât a profesoarei, „Grozav”, şi-a zis băieţelul,
Dar n-a mai spus nimic. şi a aşteptat să-i spună profesoara ce să facă.
A întors doar foaia Dar ea n-a spus nimic.
Şi a desenat o floare ca a profesoarei, s-a plimbat doar prin clasă.
Era roşie cu tulpina verde.
Când a ajuns lângă băieţel, i-a spus:
Într-o altă zi, „Tu nu ştii să desenezi ?”
Când băieţelul intrase în clasă prin „Ba da”, a zis băieţelul, „ce desen să facem ?”
Uşa din curte, „Nu ştiu până nu-l faci”, a zis profesoara.
Profesoara le-a spus copiilor: „Cum să-l fac ?”, zise băieţelul.
„Azi o să facem ceva din argilă.” „Cum vrei tu”, a fost răspunsul ei.
„Grozav”, a spus băieţelul, „Dacă toţi aţi face acelaşi desen,
Căci îi plăcea să lucreze cu argilă: şi l-aţi colora la fel,
Şerpi şi oameni de zăpadă, cum să ştiu cine l-a făcut ?”
Elefanţi şi camioane, ... „Nu ştiu”, zise băieţelul
Şi a început să frământe bucata de argilă. şi a început să deseneze o floare roşie
Dar profesoara a zis: cu tulpina verde ...
„Staţi ! Nu sunteţi gata să începeţi ...”
3
din volumul „Supă de pui pentru suflet” – Jack
Canfield şi alţii

10
Anexa 7

EVALUAREA ACTIVITĂŢII

1. Evaluaţi activitatea de astăzi pe o scală de la 1 la 5 (1 reprezentând centrul).

2. Activităţile pe care le-aţi desfăşurat vi s-au părut:


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Aţi descoperit ceva nou (despre voi, despre ceilalţi) ? Ce anume ?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Dacă aţi realiza o astfel de activitate, ce anume aţi dori să schimbaţi ?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Vă mulţumesc!

11