Sunteți pe pagina 1din 2

I.P. Liceul Teoretic „ A.

Păunescu ”
prof. Motelică Alexei
Problemă din manualul cl. IX pag. 160

Rezolvare:

r- raza cercului înscris;


R-raza cercului circumscris
y-lungimea laturilor laterale a triunghiului isoscel
x- lungimea bazei
d-distanța dintre centrele cercurilor înscris și circumscris.

Aplicăm teorema bisectoarei , deoarece b e bisectoare avem:


𝑟 𝑅+𝑑 𝑦
𝑥 = ⇒ 𝑅 + 𝑑 = 2𝑟 (1)
𝑦 𝑥
2
Observăm că triunghiurile dreptunghice obținute din mediatoare și raza dusă la latura laterală
sunt asemenea , deci avem :
I.P. Liceul Teoretic „ A. Păunescu ”
prof. Motelică Alexei
𝑦 𝑥
𝑑 − 𝑑 𝑦−𝑥 𝑑 𝑦−𝑥 𝑑+𝑅 2𝑦−𝑥
2 2
= 𝑦 ⇒𝑅= ⇒𝑅+1= +1⇒ = ⇒
𝑅 𝑦 𝑦 𝑅 𝑦
2
2𝑦−𝑥 𝑥
𝑅+𝑑 =𝑅 = 2𝑅 − 𝑅 𝑦 (2)
𝑦
Din (1) și (2) rezultă:
𝑦 𝑥 𝑦
2𝑟 𝑥 = 2𝑅 − 𝑅 𝑦 ; notăm prin 𝑡 = 𝑥 , obținem :
𝑅
2𝑟𝑡 = 2𝑅 − 𝑡 ⇒ 2𝑟𝑡 2 − 2𝑅𝑡 + 𝑅 = 0 , Înlocuind datele din problemă
obținem:
25
2
25
3𝑡 − 𝑡 + = 0 ⇒ 24𝑡 2 − 50𝑡 + 25 = 0 ; ∆= 100; 𝑡1
4 8
5 5
= ; 𝑡2 =
6 4
Din (1) rezultă că :
5 5
𝑑 = 2𝑟𝑡 − 𝑅 ⇒ 𝑑1 = − 8 ; 𝑑2 = 8
Aplicăm teorema lui Pitagora pentru triunghiul din stânga jos:
𝑥
𝑅2 = (2)2 + (𝑟 + 𝑑 )2 ⇒ 𝑥 2 = 4[𝑅2 − (𝑟 + 𝑑 )2 ] ⇒
𝑥1 = 6 ; 𝑦1 = 5
5
𝑥2 = √21; 𝑦2 = 4 √21

Deoarece x,y ∈Z , avem :


Răspuns: Laturile au lungimile – 5;5;6