Sunteți pe pagina 1din 1

Formular F5

OBIECTIV PROIECTANT
................... .......................
(denumirea) (denumirea)

FIŞA TEHNICĂ Nr. ........


(Se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotări etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: ......................................


(denumirea)

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr. Specificaţii tehnice impuse
cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt prin Caietul de sarcini
prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
Parametrii tehnici şi
1 funcţionali ……………………………………………
……………………………………………………………………………
Specificaţii de performanţă şi
condiţii privind siguranţa în
2
exploatare ………………………………………………
……………………………………………………………………………
Condiţii privind conformitatea
3 cu standardele relevante ……………
………………………………………………………………………………
Condiţii de garanţie şi
4 postgaranţie ……………………………………………
………………………………………………………………………………
Alte condiţii cu caracter
5 ethnic ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Proiectant,
..........................
(semnătură autorizată)

S-ar putea să vă placă și