Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ :
Profesor:
Data: 22.01.2018
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie
Unitatea de învăţare: Mari sărbători creștine
Subiectul lecţiei: Nașterea și Botezul Domnului
Tipul lecţiei: lectie de recapitulare
Scopul lecţiei: recapitularea noțiunilor învățate despre Nașterea și Botezul Domnului nostru Iisus Hristos;
Competenţe generale:
 3. Explorarea activă a unor elemente din viața de zi ci zi, din perspectiva propriei credințe;
Competenţe specifice:
 3.1. Analizarea semnificației unor evenimente religioase din viața comunității
 3.2 Prezentarea importanței unor sărbători și evenimente religioase, din viața familiei și a comunității
Competenţe derivate:
În cadrul activităţii didactice, elevii :
 C 1- completează spațiile lacunare, având cuvinte date;
 C 2 – colorează în careul dat cuvintele ce au legătură cu sărbătorile Nașterii Domnului și Bobotezei;
 C 3 – realizează un desen în urma dezlegării ghicitorii propuse;
 C 4 – notează cu adevărat sau fals, bifând corespunzător afirmațiile;
 C 5- unesc prin săgeți cuvintele din coloana A cu ceea ce se potrivește din coloana B;
 C 6- așează în ordine logică un număr de cuvinte date pentru descoperirea unor îndemnuri;
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, exerciţiul, jocul didactic
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul de religie/ manual digital, fise lucru, flip-chart, marker.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a III-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Mari sărbători creștine
B. Temporale: durata lecţiei 45 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
4) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Şişirigă , Ionelia; Lupiş, Daniela, Religie – manual pentru clasa a III-a , sem. I, Ed. Corint Educaţional,
Bucureşti, 2015;
5) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Ţiţirigă , Ionelia; Lupiş, Daniela, Caietul elevului – clasa a III-a, sem. I, Ed. Corint Educaţional,
Bucureşti, 2015;
6) POPA, Prof. Ionica Viorica ;POPA ,Prof. Florian, MARINESCU, Prof. Gabriela Antoanela ; MANOLACHE,Prof. Viorica Georgeta, Ghid
pentru profesorii care predau disciplina Religie la clasa a II-a — propuneri de activitţi, Cultul Creştin-Ortodox - disponibil la adresa
http://patriarhia.ro/ghid-pentru-profesorii-care-predau-disciplina-religie-la-clasa-a-ii-a-8489.html
Mijloa-
Nr.
C Min. Metode ce Forme Evaluare
crt. Etapele lecţiei D Activitatea profesorului Activitatea elevului şi de de
procedee învăţă- organiza
mânt re

1. Momentul 1’  Salutul  Salutul Activita


organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea te
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru lecţia nouă lecţia nouă
2. 2’ Se rostestc urmatoarele intrebari: Conversaţia Activita Apreci
Captarea atentiei -Ce sarbătorim de Craciun? -Nasterea Domnului te eri
nostru Iisus Hristos. frontală verbale
-Dar de Bobotează ce sarbatorim?
-Botezul Domnului în
Iordan.
3. Precizarea 2’ Astazi vom recapitula și consolida cunostințele  Elevii ascultă Explicația Activita
titlului şi a despre Nașterea și Botezul Domnului. explicaţiile te
obiectivelor profesorului. frontală
lecţiei  Precizez obiectivele si notez titlul lectiei la
tablă
4. Recapitularea, 30’ 1. Completează spațiile punctuate  Elevii primesc o fisa Fișa Activita
sistematizarea si folosind cuvintele date: cu diferite tipuri de te
sinteza exercitii. frontală
cunostintelor C Mântuitorul Hristos S-a născut la
………………………………..într-
anterioare D un……………….. Nașterea Sa a fost vestita Anexa 1
de …………………………..și însoțită de exercitiul
1 semne…………………………….
Domnul Hristos a fost botezat de
Sfântul ……………………..în râul
………………………… . Activita Apreci
( minunate, Iordan, Betleem, proroci,
te eri
Ioan, staul )
 Se verifică oral exercitiul. frontală verbale
Fișa
2 2. Colorează cuvintele care au legătură  Elevii coloreaza
cu cele două mari sărbători creștine
(Nașterea și Botezul Domnului)

......................................................
Explicatia
Ex. 2 Anexa 1 Activita
 Se verifică oral exercitiul. te
indivi
-duala
3. Desenează răspunsul la ghicitoarea de
mai jos. Realizează un desen. Elevii deseneaza
3 raspunsul la
Domnul nostru S-a născut, ghicitoare Apreci
Sub un semn de sus făcut STEA eri
Si privit cu așteptare verbale
De trei magi. Ce este oare?

 Se verifică oral exercitiul.

4. Scrie în casete adevarat (A) sau fals


Elevii scriu. Exercitiul
(F):

În ajunul Crăciunului, preotul


4 merge din casă în casă cu icoana
Nașterii Domnului.
De Bobotează în biserici nu se
face sfințirea mare a apei.
De Crăciun nu facem daruri
celor dragi.
Aghiazma Mare rămâne curată
și proaspătă mulți ani.
Elevii răspund. Conversatia
 Se verifică oral exercitiul.
Elevii rezolvă cerința.

5. Unește prin săgeți cuvintele din


5 Fișa
coloana A cu ceea ce se potrivește din
coloana B:

A B
Îngerii aduc daruri aur, smirnă și tămâie.
Magii aduc vestea Nașterii Domnului cântând.
Păstorii L-a botezat pe Mântuitorul în râul Iordan.
Sfântul Ioan i se închină și se bucură. Apreci
eri
verbale
 Se verifică oral exercitiul.

6. Așează în ordine cuvintele următoare


pentru a descoperi îndemnurile adresate
micului creștin:

6 Să vestiți Nașterea
Domnului prin
Să Nașterea prin vestiți Domnului
colinde!
colinde!
………………………………….......

Să bem Aghiazmă
Mare după sfatul
după Să Aghiazma preotului!
preotului!
bem Mare sfatul
……………………………………………..
5 Propun elevilor un rebus (Anexa 2)
 Rezolvă rebusul flip-chart Activita Apreci
te eri
frontală verbale
 Rezolvă sarcinile de
lucru Fişe de
Afisez pe flip-chart rebusul, urmand ca elevii lucru Activita
C sa- l rezolve pe grupe si apoi sa dea solutia. Exerciţiul te pe
D grupe

- Oferă soluţia / Răspund

5. Asocierea, C 3’  Prezint elevilor, cu ajutorul calculatorului,  Ascultă cu atenţie Activita


Generalizarea, D minunea intoarcerii Iordanului inapoi, la Conversatia te Apreci
Aplicarea sarbatoarea Bobotezei. frontală eri
4  Propun elevilor audierea celor doua tropare Videopro verbale
ale sarbatorilor studiate. iector

6. Aprecierea 1’  Fac aprecierile generale şi individuale  Ascultă cu atenţie Activita Apreci


activitatii referitoare la pregătirea elevilor pentru te eri
elevilor lecţie, cât şi implicarea lor în recapitularea frontală verbale
cunostințelor.
 Notez elevii care au participat la lecție.
7. Precizarea şi 1’  Precizez elevilor faptul că trebuie să se  Ascultă explicaţiile Explicaţia Activita
explicarea temei pregătească pentru evaluarea semestrială te
pentru acasă de ora următoare. frontală
8. Încheierea 1’ Rostirea rugăciunii împreună cu elevii - Rostirea rugăciunii Act.
activităţii Salutul. Salutul frontală
Anexa 1

Fișă de recapitulare

Nașterea și Botezul Domnului

1. Completează spațiile punctuate folosind cuvintele date:

Mântuitorul Hristos S-a născut la ………………………………..într-un……………….. Nașterea Sa a fost vestita de


…………………………..și însoțită de semne…………………………….
Domnul Hristos a fost botezat de Sfântul ……………………..în râul ………………………… .
( minunate, Iordan, Betleem, proroci, Ioan, staul )

2. Colorează cuvintele care au legătură cu cele două mari sărbători creștine (Nașterea și Botezul Domnului)

O C O L I N D I T
A M A R I A N O Ă
M A T Y N A U R M
E G A L G E R D Â
N I C I E U V A I
D A R U R I X N E
A A G H I A Z M Ă
3. Desenează răspunsul la ghicitoarea de mai jos. Realizează un desen.

Domnul nostru S-a născut,


Sub un semn de sus făcut
Si privit cu așteptare
De trei magi. Ce este oare?

4. Scrie în casete adevarat (A) sau fals (F):

În ajunul Crăciunului, preotul merge din casă în casă cu icoana Nașterii Domnului.
De Bobotează în biserici nu se face sfințirea mare a apei.
De Crăciun nu facem daruri celor dragi.
Aghiazma Mare rămâne curată și proaspătă mulți ani.

5. Unește prin săgeți cuvintele din coloana A cu ceea ce se potrivește din coloana B:

A B
Îngerii aduc daruri aur, smirnă și tămâie.
Magii aduc vestea Nașterii Domnului cântând.
Păstorii L-a botezat pe Mântuitorul în râul Iordan.
Sfântul Ioan i se închină și se bucură.
6. Așează în ordine cuvintele următoare pentru a descoperi îndemnurile adresate micului creștin:

Să Nașterea prin vestiți Domnului colinde!


…………………………………………………………………………………………………………
după Să Aghiazma preotului! bem Mare sfatul
…………………………………………………………………………………………………………