Sunteți pe pagina 1din 2

A. Aplicația 1.

Tabel 1
Măsurători Canal Ciclul Ciclul Ciclul Medie Domeniu
cardiac 1 cardiac 2 cardiac 3 (secunde)
Delta R-R 42 0,71 0,693 0,669 0,69 9,573-
(secunde) (Derivația 11,647
2 filtrată)
BPM 42 84,5 86,58 89,68 86,92 9,573-
(Derivația 11,647
2 filtrată)

Tabel 2
Componentă Durată(sec) Amplitudine (mV)
ECG Ciclul Ciclul Ciclul Medie Ciclul Ciclul Ciclul Medie
cardiac cardiac cardiac cardiac cardiac cardiac
1 2 3 1 2 3
Unda P 0,026 0,023 0,061 0,036 286 251 385 307
Interval P-R 0,087 0,106 0,117 0,10 749 765 693 735
Complex 0,080 0,089 0,080 0,083 7858 7847 7765 7823
QRS
Interval Q-T 0,236 0,295 0,284 0,271 7858 7847 7765 7823
Segment S-T 0,105 0,217 0,146 0,156 799 1145 793 912
Unda T 0,042 0,030 0,067 0,046 503 408 246 385

Tabel 3
Măsurători ventriculare Ciclul Ciclul cardiac Ciclul cardiac Medie
(secunde) cardiac 1 2 3
Interval Q-T (corespunde sistolei 0,236 0,295 0,284 0,271
ventriculare)
Sfârșitul undei T şi începutul 0,472 0,402 0,325 0,399
undei R din următorul ciclu
cardiac (corespunde diastolei
ventriculare)
B. Aplicația 2
Tabel 4
Ritm Canal Ciclul cardiac Ciclul cardiac Ciclul cardiac Medie
1 2 3
Inspirație
Delta T 42 (Derivația 0,515 0,525 0,588 0,542
2 filtrată)
BPM 42 (Derivația 116,5 114,28 102,04 110,94
2 filtrată)
Expirație
Delta T 42 (Derivația 0,711 0,706 0,712 0,709
2 filtrată)
BPM 42 (Derivația 84,34 84,98 84,26 84,52
2 filtrată)

C. Aplicația 3
Tabel 5
Măsurători ventriculare (secunde) Ciclul Ciclul Ciclul Medie
cardiac cardiac cardiac
1 2 3
Interval Q-T (corespunde sistolei ventriculare) 0,263 0,257 0,275 0,265
Sfârșitulundei T şi începutul undei R din 0,481 0,490 0,359 0,422
următorul ciclu cardiac (corespunde diastolei
ventriculare)