Sunteți pe pagina 1din 17

Calcul armatura long.

Pentru grinda de la parter cadru transversal

b = 300 mm

h = 600 mm

d = 557.5 mm

c = 30 mm

dsi = 42.5 mm

dss = 42.5 mm

fcd = .
= .
= 16.67

fyd= .
= .
= 300

= 345

/
= 0.3 ∗ = 2.56

Clasa betonului: C25/30

Otel: PC52

ds=(cnom + ∅/2)=30+12.5=42.5 mm

cnom =cmin+ ∆cdev

cmin=max(cmin,b;cmin,dur;10mm)

cmin,b=20mm

cmin,dur=10 mm

1
cmin=20 mm

cnom=20 + 10 = 30 mm

d=600-42.5=557.5 mm

Reazemul I si camp :

MEd,inf = 115.83 kN*m

MEd,sup = 241.46 kN*m

!,
, = = 749.7 **
"# ∗ (# − #&&)

0.5 ∗ !, +,
, = = 781.4 **
"# ∗ (# − #&&)

rezulta .∅01 + 0∅.3 4567 89 = 1... : ;;. (armatura inferioara efectiva)

=>?,@AB CD@E ∗ F? ∗G@


< = = 0.078 > 0
H∗! I ∗ J?

≫ M = 1.25 ∗ N1 − O1 − 2 ∗ <P = 0.089 ≤ 0.25

!@E
≫M≤ M ∗ = 0.143
!

!, +,
≫ = = 1563 **
! ∗ (# − # )

, = 0.5 ∗ R ∗ # ∗ = 621.7 **

rezulta S∅.. + .∅01 4567 89 = 0:TU ;;. (armatura superioara efectiva)

Calculul momentelor incovoietoare capabile in sectiunea grinzi:

V!, ; V!, +, - momentele incovoietoare capabile care intind fibra inferioara respectiv fibra
superioara a grinzii in sectiunea considerata.

N , − , P∗ !
ζ = 1.25 ∗ = 0.111 < MY = 0.25
R∗#∗ !

#
ζ≤M ∗ = 0.143
#

2
≫ Z[6,94\ = 899,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = ._T. : `a ∗ ;

Z[6,b5] = 89b,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 0T3. :1 `a ∗ ;

Reazemul 2 si camp :

MEd,inf = 122.16 KNm

MEd,sup = 270.47 KNm

!,
, = = 790.6 **
"# ∗ (# − #&&)

0.5 ∗ !, +,
, = = 875.3 **
"# ∗ (# − #&&)

rezulta .∅01 + .∅0: 4567 89 = U03. : ;;. (cdecfgdc hijkdhlcdc kjkmfhnc)

=>?,@AB CD@E ∗ F? ∗G@


< = = 0.085 > 0
H∗! I ∗ J?

≫ M = 1.25 ∗ N1 − O1 − 2 ∗ <P = 0.112 ≤ 0.25

!@E
≫M≤ M ∗ = 0.143
!

!, +,
≫ = = 1751 **
! ∗ (# − # )

, = 0.5 ∗ R ∗ # ∗ = 621.7 **

rezulta S∅.. + .∅.3 4567 89 = 0o:1 ;;. (armatura superioara efectiva)

Calculul momentelor incovoietoare capabile in sectiunea grinzi:

V!, ; V!, +, - momentele incovoietoare capabile care intind fibra inferioara respectiv fibra
superioara a grinzii in sectiunea considerata.

N , − , P∗ !
ζ = 1.25 ∗ = 0.115 < MY = 0.25
R∗#∗ !

#
ζ≤M ∗ = 0.143
#

≫ Z[6,94\ = 899,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = .oS. 0 `a ∗ ;

3
Z[6,b5] = 89b,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 0T3. : `a ∗ ;

Reazemul 3 si camp :

MEd,inf = 122.16 KNm

MEd,sup = 275.48 KNm

!,
, = = 790.6 **
"# ∗ (# − #&&)

0.5 ∗ !, +,
, = = 891.5 **
"# ∗ (# − #&&)

rezulta .∅01 + .∅0: 4567 89 = U03. : ;;. (cdecfgdc hijkdhlcdc kjkmfhnc)

=>?,@AB CD@E ∗ F? ∗G@


< = = 0.089 > 0
H∗! I ∗ J?

≫ M = 1.25 ∗ N1 − O1 − 2 ∗ <P = 0.116 ≤ 0.25

!@E
≫M≤ M ∗ !
= 0.143

!, +,
≫ = = 1783 **
! ∗ (# − # )

, = 0.5 ∗ R ∗ # ∗ = 621.7 **

rezulta T∅.. + 0∅.3 4567 89 = 01ST ;;. (armatura superioara efectiva)

Calculul momentelor incovoietoare capabile in sectiunea grinzi:

V!, ; V!, +, - momentele incovoietoare capabile care intind fibra inferioara respectiv fibra
superioara a grinzii in sectiunea considerata.

N , − , P∗ !
ζ = 1.25 ∗ = 0.124 < MY = 0.25
R∗#∗ !

#
ζ≤M ∗ = 0.143
#

≫ Z[6,94\ = 899,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = .1S. S `a ∗ ;

Z[6,b5] = 89b,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 0T3. : `a ∗ ;

4
Reazemul 4 si camp :

MEd,inf = 102.21 KNm

MEd,sup = 248.93 KNm

!,
, = = 661.55 **
"# ∗ (# − #&&)

0.5 ∗ !, +,
, = = 805.5 **
"# ∗ (# − #&&)

rezulta .∅01 + .∅0: 4567 89 = U03. : ;;. (cdecfgdc hijkdhlcdc kjkmfhnc)

=>?,@AB CD@E ∗ F? ∗G@


< = H∗! I ∗ J?
= 0.08 > 0

≫ M = 1.25 ∗ N1 − O1 − 2 ∗ <P = 0.104 ≤ 0.25

!@E
≫M≤ M ∗ = 0.143
!

!, +,
≫ = = 1611 **
! ∗ (# − # )

, = 0.5 ∗ R ∗ # ∗ = 621.7 **

rezulta S∅.. + .∅01 4567 89 = 0:TU ;;. (armatura superioara efectiva)

Calculul momentelor incovoietoare capabile in sectiunea grinzi:

V!, ; V!, +, - momentele incovoietoare capabile care intind fibra inferioara respectiv fibra
superioara a grinzii in sectiunea considerata.

N , − , P∗ !
ζ = 1.25 ∗ = 0.099 < MY = 0.25
R∗#∗ !

#
ζ≤M ∗ = 0.143
#

≫ Z[6,94\ = 899,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = ._T. : `a ∗ ;

Z[6,b5] = 89b,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 0T3. : `a ∗ ;

5
Calculul armaturi la taiere pentru grinda de la parter (cadtru transversal)

Calcul pentru prima deschidere

tu ∗ v Y x !H x + x !H x
p!H qr, = ps + p= = ±
2 v y

M{| , M{| - momentele capabile de la capetele deschideri studiate, ce se determina in functie de


armaturile efective din rigla si placa

l~ - deschiderea de calcul (lumina) deschideri considerate.

q € - incarcarea pe deschiderea grinzi considerata, care se ia conform combinatiilor din starea


limita ultima ce contin seismul

∑ V
!H, = •V! ∗ VH, ∗ min [1; ]
∑ VH

!H = 1 ∗ 283.3 = 283.3 ˆ‰ ∗ *

!H = 1 ∗ 140.6 = 140.6 ˆ‰ ∗ *

v~ = 4.7 * (lumina grinzi)

283.3 + 140.6
p!H Š‹Œ = 76.52 + = 166.7 ˆ‰
4.7
283.3 + 140.6
p!H, = 76.52 − = −13.6 ˆ‰
4.7

p!H Š‹Œ = 143.7 ˆ‰

v y = ℎŽ = 600 mm - pentru clasa de ductilitate inalta (M)

6
Ž p !
=
& •∗ Ž! ∗ •‘’“

Ž! = 300 ‰/**

• = #−# = 557.5 − 42.5 = 515 **

•‘’“ = 1

Calculu in zona critica.


s = 120 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 166.7 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 129.5 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona critica se va arma cu etrieri ∅10/120 ”•.

Calculu in zona necritica.


s = 140 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 143.7 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 130.2 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona necritica se va arma cu etrieri ∅10/140 ”•.

Calcul pentru a doua deschidere

tu ∗ v Y x !H x + x !H x
p!H qr, = ps + p= = ±
2 v y

M{| , M{| - momentele capabile de la capetele deschideri studiate, ce se determina in functie de


armaturile efective din rigla si placa

l~ - deschiderea de calcul (lumina) deschideri considerate.

q € - incarcarea pe deschiderea grinzi considerata, care se ia conform combinatiilor din starea


limita ultima ce contin seismul

∑ V
!H, = •V! ∗ VH, ∗ min [1; ]
∑ VH

7
!H = 1 ∗ 283.3 = 283.3 ˆ‰ ∗ *

!H = 1 ∗ 140.6 = 140.6 ˆ‰ ∗ *

v~ = 5.9 * (lumina grinzi)

283.3 + 140.6
p!H Š‹Œ = 111.07 + = 182.9 ˆ‰
5.9
283.3 + 140.6
p!H, = 111.07 − = 39.2 ˆ‰
5.9

p!H Š‹Œ = 168.3 ˆ‰

v y = ℎŽ = 600 mm - pentru clasa de ductilitate inalta (M)

Ž p !
=
& •∗ Ž! ∗ •‘’“

Ž! = 300 ‰/**

• = #−# = 557.5 − 42.5 = 515 **

•‘’“ = 1

Calculu in zona critica.


s = 120 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 182.9 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 142.08 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona critica se va arma cu etrieri ∅10/120 ”•52

Calculu in zona necritica.


s = 140 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 168.3 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 152.5 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona necritica se va arma cu etrieri ∅10/140 ”•.

8
Calcul pentru a treia deschidere

tu ∗ v Y x !H x + x !H x
p!H qr, = ps + p= = ±
2 v y

M{| , M{| - momentele capabile de la capetele deschideri studiate, ce se determina in functie de


armaturile efective din rigla si placa

l~ - deschiderea de calcul (lumina) deschideri considerate.

q € - incarcarea pe deschiderea grinzi considerata, care se ia conform combinatiilor din starea


limita ultima ce contin seismul

∑ V
!H, = •V! ∗ VH, ∗ min [1; ]
∑ VH

!H = 1 ∗ 273.1 = 273.1 ˆ‰ ∗ *

!H = 1 ∗ 140.6 = 140.6 ˆ‰ ∗ *

v~ = 5.3 * (lumina grinzi)

273.1 + 140.6
p!H Š‹Œ = 91.44 + = 169.5 ˆ‰
5.3
273.1 + 140.6
p!H, = 91.44 − = 13.3 ˆ‰
5.3

p!H Š‹Œ = 151.8 ˆ‰

v y = ℎŽ = 600 mm - pentru clasa de ductilitate inalta (M)

Ž p !
=
& •∗ Ž! ∗ •‘’“

Ž! = 300 ‰/**

• = #−# = 557.5 − 42.5 = 515 **

•‘’“ = 1

Calculu in zona critica.


s = 120 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 169.5 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 131.6 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

9
Pentru zona critica se va arma cu etrieri ∅10/120 ”•52

Calculu in zona necritica.


s = 140 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 151.8 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 137.5 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona necritica se va arma cu etrieri ∅10/140 ”•.

Calcul armatura long. pentru grinda de la parter cadru longitudinal

b = 250 mm

h = 500 mm

d = 457.5 mm

c = 30 mm

dsi = 42.5 mm

dss = 42.5 mm

fcd = .
= .
= 16.67

fyd= .
= .
= 300

= 345

/
= 0.3 ∗ = 2.56

10
Clasa betonului: C25/30

Otel: PC52

ds=(cnom + ∅/2)=30+12.5=42.5 mm

cnom =cmin+ ∆cdev

cmin=max(cmin,b;cmin,dur;10mm)

cmin,b=20mm

cmin,dur=10 mm

cmin=20 mm

cnom=20 + 10 = 30 mm

d=500-42.5=457.5 mm

Reazemul I si campul 1 :

MEd,inf = 70.03 kN*m

MEd,sup = 174.86 kN*m


!,
, = = 562.4 **
"# ∗ (# − #&&)
0.5 ∗ !, +,
, = = 702.2 **
"# ∗ (# − #&&)

rezulta S∅01 4567 89 = o:S. 3. ;;. (armatura inferioara efectiva)

=>?,@AB CD@E ∗ F? ∗G@


< = H∗! I ∗ J?
= 0.095 > 0

≫ M = 1.25 ∗ N1 − O1 − 2 ∗ <P = 0.125 ≤ 0.25

!@E
≫M≤ M ∗ = 0.175
!

!, +,
≫ = = 1404 **
! ∗ (# − # )

, = 0.5 ∗ R ∗ # ∗ = 425.1 **

rezulta T∅.. 4567 89 = 0_.3 ;;. (armatura superioara efectiva)

11
Calculul momentelor incovoietoare capabile in sectiunea grinzi:

V!, ; V!, +, - momentele incovoietoare capabile care intind fibra inferioara respectiv fibra
superioara a grinzii in sectiunea considerata.

N , − , P∗ !
ζ = 1.25 ∗ = 0.149 < MY = 0.25
R∗#∗ !

#
ζ≤M ∗ = 0.175
#

≫ Z[6,94\ = 899,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 01U. . `a ∗ ;

Z[6,b5] = 89b,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 00S. S `a ∗ ;

Reazemul 2 si camp :

MEd,inf = 73.26 KNm

MEd,sup = 184.53 KNm

!,
, = = 588.4 **
"# ∗ (# − #&&)

0.5 ∗ !, +,
, = = 741.08 **
"# ∗ (# − #&&)

rezulta S∅01 4567 89 = o:S. 3. ;;. (cdecfgdc hijkdhlcdc kjkmfhnc)

=>?,@AB CD@E ∗ F? ∗G@


< = H∗! I ∗ J?
= 0.106 > 0

≫ M = 1.25 ∗ N1 − O1 − 2 ∗ <P = 0.141 ≤ 0.25

!@E
≫M≤ M ∗ = 0.175
!

!, +,
≫ = = 1482 **
! ∗ (# − # )

, = 0.5 ∗ R ∗ # ∗ = 425.17 **

rezulta T∅.. 4567 89 = 0_.3 ;;. (armatura superioara efectiva)

Calculul momentelor incovoietoare capabile in sectiunea grinzi:

12
V!, ; V!, +, - momentele incovoietoare capabile care intind fibra inferioara respectiv fibra
superioara a grinzii in sectiunea considerata.

N , − , P∗ !
ζ = 1.25 ∗ = 0.149 < MY = 0.25
R∗#∗ !

#
ζ≤M ∗ = 0.175
#

≫ Z[6,94\ = 899,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 01U. . `a ∗ ;

Z[6,b5] = 89b,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 00S. S `a ∗ ;

Reazemul 3 si camp :

MEd,inf = 73.26 KNm

MEd,sup = 183.71 KNm

!,
, = = 588.43 **
"# ∗ (# − #&&)

0.5 ∗ !, +,
, = = 737.7 **
"# ∗ (# − #&&)

rezulta S∅01 4567 89 = o:S. 3. ;;. (cdecfgdc hijkdhlcdc kjkmfhnc)

=>?,@AB CD@E ∗ F? ∗G@


< = = 0.105 > 0
H∗! I ∗ J?

≫ M = 1.25 ∗ N1 − O1 − 2 ∗ <P = 0.139 ≤ 0.25

!@E
≫M≤ M ∗ = 0.175
!

!, +,
≫ = = 1476 **
! ∗ (# − # )

, = 0.5 ∗ R ∗ # ∗ = 425.17 **

rezulta T∅.. 4567 89 = 0_.3 ;;. (armatura superioara efectiva)

Calculul momentelor incovoietoare capabile in sectiunea grinzi:

V!, ; V!, +, - momentele incovoietoare capabile care intind fibra inferioara respectiv fibra
superioara a grinzii in sectiunea considerata.

13
N , − , P∗ !
ζ = 1.25 ∗ = 0.149 < MY = 0.25
R∗#∗ !

#
ζ≤M ∗ = 0.175
#

≫ Z[6,94\ = 899,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = 01U. .0 `a ∗ ;

Z[6,b5] = 89b,7] ∗ ]^6 ∗ (6 − 69 ) = UT. UU: `a ∗ ;

Grinda este simetrica de unde rezulta:


- Reazam IV se armeaza ca reazam II
- Reazam V se armeaza ca reazam I
- Campul III ca si campul II
- Campul IV ca si campul I

Calculul armaturi la taiere pentru grinda de la parter (cadru longitudinal)

Calcul pentru prima deschidere

tu ∗ v Y x !H x + x !H x
p!H qr, = ps + p= = ±
2 v y

M{| , M{| - momentele capabile de la capetele deschideri studiate, ce se determina in functie de


armaturile efective din rigla si placa

l~ - deschiderea de calcul (lumina) deschideri considerate.

q € - incarcarea pe deschiderea grinzi considerata, care se ia conform combinatiilor din starea


limita ultima ce contin seismul

∑ V
!H, = •V! ∗ VH, ∗ min [1; ]
∑ VH

!H = 1 ∗ 189.2 = 189.2ˆ‰ ∗ *

!H = 1 ∗ 94.9 = 94.9 ˆ‰ ∗ *

14
v~ = 4.35 * (lumina grinzi)

189.2 + 94.9
p!H Š‹Œ = 61.51 + = 126.8 ˆ‰
4.35
189.2 + 94.9
p!H, = 61.51 − = −3.8 ˆ‰
4.35

p!H Š‹Œ = 111.8 ˆ‰

v y = ℎŽ = 500 mm - pentru clasa de ductilitate inalta (M)

Ž p !
=
& •∗ Ž! ∗ •‘’“

Ž! = 300 ‰/**

• = #−# = 457.5 − 42.5 = 415 **

•‘’“ = 1

Calculu in zona critica.


s = 125 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 126.8 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 127.3 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona critica se va arma cu etrieri ∅10/125 ”•.

Calculu in zona necritica.


s = 160 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 111.8 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 143.7 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona necritica se va arma cu etrieri ∅10/160 ”•.

Calcul pentru a doua deschidere

tu ∗ v Y x !H x + x !H x
p!H qr, = ps + p= = ±
2 v y

15
M{| , M{| - momentele capabile de la capetele deschideri studiate, ce se determina in functie de
armaturile efective din rigla si placa

l~ - deschiderea de calcul (lumina) deschideri considerate.

q € - incarcarea pe deschiderea grinzi considerata, care se ia conform combinatiilor din starea


limita ultima ce contin seismul

∑ V
!H, = •V! ∗ VH, ∗ min [1; ]
∑ VH

!H = 1 ∗ 189.2 = 189.2 ˆ‰ ∗ *

!H = 1 ∗ 94.9 = 94.9 ˆ‰ ∗ *

v~ = 4.35 * (lumina grinzi)

189.2 + 94.9
p!H Š‹Œ = 66.20 + = 131.5 ˆ‰
4.35
189.2 + 94.9
p!H, = 66.20 − = 0.8ˆ‰
4.35

p!H Š‹Œ = 116.5 ˆ‰

v y = ℎŽ = 500 mm - pentru clasa de ductilitate inalta (M)

Ž p !
=
& •∗ Ž! ∗ •‘’“

Ž! = 300 ‰/**

• = #−# = 457.5 − 42.5 = 415 **

•‘’“ = 1

Calculu in zona critica.


s = 125 mm - distranta intre etrieri

p ! = p!H Š‹Œ = 131.5 ˆ‰


p ∗&!
≫ Ž = = 132.06 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona critica se va arma cu etrieri ∅10/125 ”•.

Calculu in zona necritica.


s = 160 mm - distranta intre etrieri

16
p ! = p!H Š‹Œ = 116.5 ˆ‰
p ∗&!
≫ Ž = = 149.7 **
•∗ Ž! ∗ •‘’“

2∅10 ≫ = 157 **

Pentru zona necritica se va arma cu etrieri ∅10/160 ”•.

Calcul pentru a treia deschidere se armeaza ca si pentru a doua.

Calcul pentru a patra deschidere se armeaza ca si pentru prima deschidere.

17