Sunteți pe pagina 1din 1

Teme pentru limba engleză

Anul I ID – toate specializările


Semestrul 1 2018-2019

IMPORTANT!!!
1. Pentru toate exerciţiile aferente unităţilor din semestrul 1, se trimite un singur document
Word până la data de 23 NOIEMBRIE 2018, ora 24.00.
2. În documentul Word se trec doar răspunsurile aferente exerciţiilor, cu indicarea numărului
corespunzător fiecărui exerciţiu şi a paginii. Documentul Word va avea o pagină de titlu
unde se vor trece următoarele informaţii: Numele şi prenumele studentului, specializarea,
anul de studiu, numărul matricol.
3. Temele se încarcă pe platforma Moodle şi se trimit şi la adresa de e-mail:
mzghitan@gmail.com. Termen limită: 23 noiembrie 2018, ora 24.00. Temele trimise după
această data nu vor fi luate în considerare.

TEME!!! (PARTEA 1) DEADLINE: 23 noiembrie 2018

1. TEMA 1: Introduction to Business Communication


 1.3 Vocabulary Development (1.3.1+1.3.2) pp.10-11
 2.3 Vocabulary Development (2.3.1+2.3.2) p.14
 3.2 pp.18-19 +3.3 (3.3.1+3.3.2+3.3.3) pp.19-20

2. TEMA 2: Company Structure


 3. Fund Raising 3.2 pp.28-29 + 3.3 (3.3.1) + 3.4 (3.4.1) pp.29-30