Sunteți pe pagina 1din 21

1) Metode de eliminare

� Funcţia obiectiv trebuie să satisfacă ipoteza de unimodalitate


� unimodalitate - pe domeniul de definiţie există un singur punct de extrem
� Principiu
� domeniul considerat se împarte în două părţi printr-un plan (dreaptă) de
separare
� se testează valoarea funcţiei în cele două subdomenii printr-o procedură
specifică şi se elimină acela care nu prezintă interes
� pentru domeniul rămas se continuă procedura, prin împărţirea cu un plan
de separare etc., până se ajunge la un domeniu suficient de mic, funcţie de
precizia impusă
� Există diverse variante în ceea ce priveşte modul de împărţire în
subdomenii şi al celui de efectuare a testării
� Metodele de eliminare multidimensionale sunt mai rar folosite datorită
eficienţei scăzute.
� În cazul extremizărilor unidimensionale, metodele de eliminare sunt
Eficiente

2) Metode cvasi-newton
3) Clasificarea motodelor op. stationare

O clasificare cu exactitate a acestor metode nu poate fi facuta deoarece exista un nr mare , si prin
anumite transformari se poate ajunge la o metoda dintr-o categorie, la o metoda dintr-o alta
categorie.
4) Enuntul probl de optimizare stationara

5) Interpretarea geometrica a pasului optim


Pasul optim este lungimea pasului pentru care functia capata valoare minima pe directia de
deplasare aleasa.
Cautarea pasului se face pe o anumita directie
Fie 2 curbe de nivel f(x)=C1 si f(x)=C2 C2<C1
Presupunem ca pornim din X^k pe directia h^k. daca ne oprim in punctual A, f(x) va avea valoarea
C1=> nu am atuns minimul pe aceasta directie deoarece f poate sa mai scada continuad deplasarea
pe aceeasi directie.
Daca ne deplasam prea mult ajungem in B=>f=C1
Valoarea cea mai mica pe directia aleasa este cand se atinse in punctual X^k+1, punct de tangenta a
directiei cu curba f(x)=C2.
Pasul optim se obtine cand h=tg la o suprafata f(x)=C1
6) Formularea problemei de optimizare liniar patratica cu timp finit
7) Avantajele si dezavantajele programarii dinamice
-Un avantaj deosebit al programarii dinamice este acela ca ofera direct solutia problemei de sinteza
optimala(de conducere optimala in circuit inchis),fiind de altfel singurul procedeu general cunoscut
in prezent de sinteza a legii de comanda in circuit inchis si sursa majoritatii procedeurilor practice
de calcul a acestei legi
-este subordonata problemei de optimizare stationara
-problema cu restrictii U si R se solutioneaza mai dificil
-odata cu cresterea ordinului n al sistemului,creste foarte mult volumul de calcule(blestemul
dimensionalitatii)

8) Optimizarea dinamica
9) Elementele secundare in optimizarea dinamica
10) grila : Pt ce probleme de opt stationara sunt valabile conditiile de inegalitate?

R: Metoda Kuhn-Tucker

Subiectul 2

1) Metode de explorare(exploatare)

-Metoda explorarii exhaustive: intregul domeniu se partitioneaza dupa fiecare axa la intervale
echidistante si se stabilesc noduri
-Metoda de explorare aleatoare:se allege un nr de puncte stabilite printr-o regula bazata pe numere
aleatoare.Dimensiunea sistemului influenteaza mai putin volumul de calcule.
2) Metoda gradientului optimal
3) Problema optimizarii stationare

4) Ce e pasul optim?
Pasul optim este lungimea pasului pentru care functia capata valoare minima pe directia de
deplasare aleasa.
Cautarea pasului se face pe o anumita directie
Fie 2 curbe de nivel f(x)=C1 si f(x)=C2 C2<C1
Presupunem ca pornim din X^k pe directia h^k. daca ne oprim in punctual A, f(x) va avea valoarea
C1=> nu am atuns minimul pe aceasta directie deoarece f poate sa mai scada continuad deplasarea
pe aceeasi directie.
Daca ne deplasam prea mult ajungem in B=>f=C1
Valoarea cea mai mica pe directia aleasa este cand se atinse in punctual X^k+1, punct de tangenta a
directiei cu curba f(x)=C2.
Pasul optim se obtine cand h=tg la o suprafata f(x)=C1
5) Directii conjugate
6) Problema optimizarii stationare cu restrictii egalitate

7) Elem secundare in optimizarea dinamica


Idem subiectul 9 setul 1
8) Expresia Hessianului si conditiile necesare de extrem in cazul continuu
Conditii necesare si suficiente de extreme

9) Probleme de optimizare dinamica

Problema consumului minim de combustibil


Problema erorii medii minime
Problema cons. minim de energie si a erorii medii minime
Problema controlului terminal
Probleme de minimizare a cheltuielilor

10) Principiul optimalitatii


Orice system final al unui process de conducere optimal constituie el insusui un process de
conducere optimal.
Ofera direct solutia problemei de sinteza optimala
Volumul se utilizeaza cel mai des pentru capul discret
Subiectul 3

1) Formula iterativa in cazul met de cautare

2) Precizati 3 criterii stop


3) Ameliorari pt Newton-Raphson
Datorita avantajelor si dezavantajelor metodei s-au incercat diverse ameliorari
-nr de aproximare a functiei
->aproximare de ordin 2, se considera ca o aproximare 2 valabile intr-o regiune de incredere
Se foloseste pasul Newton pana la limita regiunii de incredere, in noul punct se reface aproximarea
functiei
-s-au facut o serie de modificari ale metodei, ca de exemplu se foloseste pasul optim in locul
pasului unitar. S-a modificat H pentru asigurarea convergentei
-se aprox matricea H sau inverse acesteia(fara a folosi derivate de ordin II)
-sau combinarea cu metoda de gradient

4) Av si dezav metode gradient optimal

5) La care din metodele ..... minimul se atinge in n pasi?


Gradient optima=>numar infinit de pasi
Gradient conjugat=>n pasi
Directii conjugate=>numar infinit de pasi
Newton-Raphson=>un singur pas
DFP=>n+1 pasi

6) Formularea probl de programare matematica


7) Expresia hemilton si ec canonice

8) Formularea prog de control optimal


9) solutiile probl de optimizare liniar patr cu timp final infinit, respectiv finit. Comparati
EMDR are solutie unica si simetrica
R(t)=(R^T)(t), pozitiv definite
R poate fi factorizata
Comanda optimala exista si este unica

10) Conditii terminale intro problema opt dinamica, cu stare initiala fixata si cea finala
fixata/libera.
-

Subiectul 4

1) Metode de eliminare
Idem pct 1 subiectul 1
2) Opt stationara – def
3) Clasificarea optim stationare

4) Optim dimamica –def

5) Met opt liniar patratica cu timp finit


Idem ex 6 subiectul 1
6) Elem secunadare in opt dinamica
Idem ex 9 subiectul 1
7) Av si dezav programarii dinamice
Idem ex 7 subiectul 1
8) grila ceva :Kuhn Tucker
9) grila ceva : cvasi Newton
rasp corect e ajustarea matricei Hessian

10) Interpretarea geometrica a pasului optim


Idem ex 5 subiectul 1
Alte subiecte

1) enuntati teorema de baza de la metodele analitice


pt problemele de optimizare stationara cu restrictii
inegalitate

2) elementele de baza in problema optimizarii dinamice