Sunteți pe pagina 1din 1

NUME ŞI PRENUME : DATA:

CLASA:
TEST DE EVALUARE

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

I. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect și răspundeți la înrebări:

1. Napoleon a fost înfrânt în bătălia de la: 4x5=20p puncte


a) Austerlitz; b) Iena; c) Waterloo;
2. Congresul de la Viena a avut loc în anul:
a) 1829; b) 1804; c) 1815;
3. Sfânta Alianță a fost condusă de către:
a) Tudor Vladimirescu; b) Klemens von Metternich c) Otto von Bismarck;
4. Enumerați 3 factori ai revoluției industriale : 3x5=15 puncte
a) ………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………….
5. Enumerați 4 hotărâri ale Congresului de Pace de la Viena: 3x5=15puncte
a) ………………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………………………………….

II. Citiți cu atenție textul de mai jos : 6x5=30 p


În Italia, revoluţia a început în ianuarie 1848, în Sicilia, la Palermo. Ea s-a ridicat împotriva
absolutismului monarhic din sudul Italiei şi pentru autonomia Siciliei, instaurând un guvern liberal de
sine stătător. Începând cu 17-18 martie 1848 Revoluţia din Italia a intrat într-o a doua fază, aceea a
luptei pentru eliberare naţională. S-au răsculat oraşele Veneţia şi Milano împotriva austriecilor. A urmat
întreg nordul Italiei. Veneţia s-a proclamat independentă, sub numele de Republica Sfântului Marcu.
Statul Piemont, singurul stat italian independent a declarat război Austriei.
Pornind de la textul de mai sus, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Precizați pe baza textului unde a început revoluția italiană și când.
………………………………………………………………………………………….
2. Precizați pe baza textului o cauză a revoluției italiene.
………………………………………………………………………………………….
3. Precizați pe baza textului numele statului căruia Piemontul i-a declarat război.
………………………………………………………………………………………….
4. Precizați alte 2 state în care a avut loc la 1848 o revoluție.
………………………………………………………………………………………….
5. Precizați 2 cauze ale revoluției de la 1848.
………………………………………………………………………………………….
6. Precizați o urmare a revoluției de la 1848.
………………………………………………………………………………………….

III. Completaţi spaţiile libere din textul următor cu termenii corespunzători din lista dată:
Revoluţia industrială a pornit din ...................... , supranumită ........................................ deoarece
acolo au existat factori favorizanţi, cum ar fi: forţă de muncă ieftină şi calificată, capital, materii
prime, ....................... realizate de oameni de ştiinţă remarcabili, printre care şi ..................................
inventatorul maşinii cu abur.
Lista termenilor: Germania, Metternich, „atelierul lumii”, James Watt, invenţii, Anglia,
„ţara războiului”, cărţi 10 puncte