Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 22.11.2018
CLASA:
ŞCOALA:
INVATATOR:
ARIA CURRICULARĂ: ARTE
DISCIPLINA: Muzică si miscare
SUBIECTUL: Jucării muzicale
TIPUL LECTIEI: mixtă

SCOPUL LECTIEI : Invăţarea unui cântec dupa auz


Interpretarea unui cântec cu acompaniament, în vederea perfectionării deprinderilor de
interpretare

COMPETENTE SPECIFICE:
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a a companiamentului
instrumental
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale
3.2. Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale

LLR: 2.1. Descrierea unui obiect/unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu ( descrierea
instrumentului muzical preferat)

OBIECTIVE OPERATIONALE :

O1 : Să reproducă după auz cântecul „ Muzicanții „ (p. 25).


O2 : Să acompanieze cu ajutorul. jucăriilor muzicale
O3 : Să denumească diferite instrumente muzicale.
O4 : Să recunoască diferite sunete de instrumente muzicale.
O5: Să execute pe muzică, miscări sugerate de textul cântecului, păsind în marş
O6 : Să manifeste interes pentru lecţie

STRATEGII DIDACTICE

Resurse procedurale: Conversatia,demonstratia, problematizarea, invatarea prin descoperire,


munca independenta, jocul
Forme de urganizare: frontal, individual,in grup

Resurse materiale: Manual , maculatoare, tabla, imagini, jucarii muzicale, instrumente muzicale
confectionate de elevi , laptop,CD,

Resurse temporale: 45 min.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
* Programa scolara pentru clasa a-III-a / 2015
*Manual Muzica si Miscare, clasa a –III-a, Editura Intuitext, autori; Mirela Rizea Marinescu,
Mihaela Predoiu,
Ana Motora -.Ionescu
* Caiet de muzica EMI 3, Editura Magister / 2011, autor: Anca Ilea
DESFASURAREA LECTIEI
OB Resurse Resurse Forme de
ETAPELE LECTIEI Op ACTIVITATEA PROPUNATOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR Procedura materiale org. a EVALUARE
le activitati
* stabileşte ordinea şi disciplina în sala de manual
1.MOMENT clasă * se pregatesc pentru caiete act obs. sist.
ORGANIZATORIC inceperea acvitatii jucarii front.
* pregăteste materialele necesare pentru muzicale
desfăşurarea activitatii
*pregateste elevii, prin executia unor * executa exercitiile de
2. PREGATIREA exercitii de respiratie: respiratie: obs. sist.
AFECTIVA -mirosul florilor: „ Ce frumos miroase
SI VOCALA floarea !” -mirosul florilor Jocul didactic, manual
Inspiraţie – 2 timpi conversaţia,
Unu, doi, Trei, patru, Cinci, şase, Şapte, opt explicaţia
(numai pe expiraţie) exerciţiul Apreci
„Astăzi la plimbare act. eri verbale
Mirosim o floare! frontala
Inspiraţie (2 timpi), expiraţie (2 timpi) -suflarea lumânărilor
Floarea cea aleasă de pe un tort act
S-o aduci acasă! individ.
Inspiraţie (2 timpi), expiraţie (2 timpi)
- suflarea lumânărilor de pe un tort
-umflatul baloanelor xilofon
Vocalize:
Cânt cu “la-la-la” două fragmente. Primul Interpreteaza
fragment este ca o întrebare şi sună aşa: fragmentele reproduse
(vocalize)

La la la
Acum vor cânta şi elevii.
Al doilea fragment vine ca un răspuns la
primul fragment şi sună aşa:

La la la
*verifica cunostintele elevilor punând *raspund la intrebari conversaţia, act. verif. orala
3.REACTUALI- cateva intrebari : frontala
ZAREA -Despre ce am invătat ora trecută ? - Despre percutia
CUNOSTINTE -Ce inseamnă percutie? corporala si
LOR (producere de sunete prin lovire) instrumentala act
-Ce cântec am invătat ? individ
-Să-l cântăm împreună (dau tonul şi cântecul : “Bate tobal
semnalul ce începere). “p. 24
-Cum se execută percutia corporală? Dar -1-2 elevi execută
cea instrumentală ? Cine vrea să
exemplifice ?
O3 * Joc: „ Recunoaste instrumentul„ * asculta si recunosc pe Jocul didactic act.
4.PREZENTAREA O4 * pune spre audiere mici melodii cantate rannd, fiecare conversaţia, frontala obs. sist.
MATERIALULUI de instrumente muzicale, pe care elevii va instrument apreciere
STIMUL trebui sa le recunoasca pe rand, pe fiecare. verbala
*se pune un ritm de toba, elevii fiind *recunosc instrumentul: act
atentionati nu numai sa recunoasca toba individ
instrumentul, ci si sa-l imite. *imita isunetul
-Unde au fost descoperite tobele pentru instrumentului
prima data ? *răspund la intrebări
Pentru ce erau folosite ?
*se pune o alta melodie , elevii avand
sarcina sa recunoasca cat mai repede
instrumentele auzite (vioara, trompeta
toba, s.a )
*- Astazi vom invăta un cântec in care este act. obs. sist
5.ANUNTAREA vorba despre imai multe instrumente .Este conversaţia, frontala
TTITLULUI vorba de o orchestra. *ascultă ce li se explicatia
SI PRECIZAREA Stiti ce este o orchestră? …… comunică problematizar
OBIECTIVELOR Orchesta este un grup mare de muzicieni *incearcă sa raspundă la e
care canta impreuna o opera muzicala, la intrebare
diferite instrumente. Ea este condusa de un
dirijor.

a) a)Interpretarea –model a cantecului conversaţia, act.


O1 *se asculta cantecul inregistrat pe CD ( 1-2 *asculta cantecul explicatia frontala obs. sist.
6. DIRIJAREA O2 ori ) inregistrat jocul act in proba
INVĂTĂRII O6 b) Invatarea cantecului grup practica
*se citesc ritmat, versurile primei strofe *citesc versurile primei
*se mai asculta o data cantecul inregistrat strofe cu voce tare , in
pe CD, doar prima strofa cor
*se cere elevilor sa cante ( sa reproduca) *asculta inregistrarea si
cantecul, doar prima reproduc prima strofa
strofa -tare; vesel ; repede
-pentru ca este un
cantec vesel
-Cum am cântat acest cântec, tare sau incet *asculta explicatiile date
? Vesel sau trist ? Repede sau lent ? De ce de invatator
l-am cântat mai repede ?
*se citesc ritmat, versurile celei de-a doua
strofe *citesc versurile celei
*se mai ascultă o dată cântecul inregistrat de-a doua strofe cu
pe CD, a doua strofă voce tare , in cor
*se cere elevilor sa cânte ( să reproduca) *asculta inregistrarea si
cântecul, cele doua strofe reproduc
c) Reproducerea colectiva a cântecului cele doua strofe
*se reproduce cantecul in intregime
c) Fixarea cântecului *citesc ritmat, versurile
*se interpreteaza cantecul , cerandu-se celei de-a treia strofe
elevilor sa acompanieze cu jucariile *asculta in intregime
muzicale inregistrarea
*canta cantecul in
intregime

O5 *se interpreteaza cantecul cu *canta cantecul,batand Explicatia act. obs. sist.


7. OBTINEREA O6 acompaniament , cerandu-se elevilor sa cu degetele in banca munca ind. frontala
PERFORMANTEI bată cu degetele in bancă pe ritmul pe ritmul melodiei , act in proba
melodiei, iar la cuvântul „ tim, tim..../ ta.ta *canta conform grup practica
..... „se bate in tobite ( 2 copii au tobite) ; indicatiilor act. ind.
dupa ultimul „ tim / ta ” un copil bate o
data in tamburina
acompaniament de tobă evaluare
si tamburină la fel ca reciproca:
mai inante, dar pe f- b; b-f;
miscare , elevii păsesc in
mars prin clasă , câte 2
in rând

apreciere
verbala
8.EVALUAREA *Se fac aprecieri individuale, dar şi *ascultă aprecierile act. apreciere
ACTIVITATII colective, privind participarea la făcute frontala verbala
desfăşurarea activităţii.