Sunteți pe pagina 1din 3

Determinarea experimentală a valorii accelerației

gravitaționale

I. Scopul lucrării
1. Determinarea experimentală a accelerției gravitaționale, cu ajutorul
pendulului gravitațional.

II. Teoria lucrării


Pendul gravitațional = sistem fizic, format dintr-un corp de
masă m suspendat de un punct fix printr-un fir de
lungime l, care efectuează o mișcare oscilatorie sub
acțiunea forței gravitaționale.

Mărimi fizice caracteristice : Perioada


In cazul oscilatiilor de amplitudine mica perioada unei
oscilatii complete efectuate de pendulul gravitational
este data de formula:

𝑙
T=2𝜋 √−
𝑔

T = perioada (măsurată în secunde)

π = raportul dintre lungimea circumferenței unui cerc și


diametrul lui

l = lungimea pendululi (exprimată in metri)

g = accelerația gravitațională; aproximativ 9,81 m/s2

𝑙 4𝜋2 𝑙
Prin ridicarea la pătrat 𝑇 = 2
4𝜋 2 => g = (1)
𝑔 𝑇2
III. Materiale necesare
1. Stativ
2. Pendul gravitațional
3. Cronometru
4. Riglă

IV. Desfășurarea lucrării


1. Se măsoara lungimea pendulului ( în cm ) cu ajutorul riglei
2. Se scoate sistemul din poziția de echilibru, având grijă ca unghiul
de deviație să nu fie prea mare.
3. După ce se eliberează sistemul, se cronometrează într-un anumit
interval de timp t, un număr de oscilații complete n=30
𝑡
4. Se calculează perioada de oscilație T =
𝑛
5. Se repetă cronometrarea și calculul perioadei, pentru același
număr de oscilații complete, pentru a mării precizia măsurătorilor
6. Se calculează accelerația gravitațională pentru fiecare caz în parte,
conform formulei ( 1 )
7. Se calculează valoarea medie a accelerației gravitaționale, cu
formula :
𝑔1 + 𝑔2 + 𝑔3
𝑔𝑚𝑒𝑑 =
3
8. Se completează tabelele următoare :

Nr. Exp l (m) t (s) N T (s) g (m/𝑠 2 ) ∆g (m/𝑠 2 ) ∑, %


1
2
3
Media

Nr. Exp l (m) t(s) N T(s) g (m/𝑠 2 ) ∆g(m/𝑠 2 ) ∑, %


1
2
3
4
Media
Nr. Exp l (m) t(s) N T(s) g(m/𝑠 2 ) ∆g(m/𝑠 2 ) ∑, %
1
2
3
4
5
6
Media

9. Se calculează eroarea absolută, cu formula :

∆g=|𝑔𝑚𝑒𝑑 −𝑔| , unde ∆g1=|𝑔𝑚𝑒𝑑 −𝑔1| … și se introduce datele în tabel


10. Se calculează valoarea medie a erorii absolute, cu formula :
∆𝑔1+∆𝑔2+∆𝑔3
∆𝑔𝑚𝑒𝑑 = apoi se introduc datele în tabel
3
∆𝑔𝑚𝑒𝑑
11. Se calculează valoarea relativă a ∑= 100% , se introduce în
𝑔𝑚𝑒𝑑
tabel
12. Se scrie răspunsul final sub forma :
g=(𝑔𝑚𝑒𝑑 +− ∆𝑔𝑚𝑒𝑑 ) (m/𝑠 2 )

V. Concluzii
Se compară valorile obținute cu valoarea cunoscută g = 9,81 (m/𝑠 2 )