Sunteți pe pagina 1din 1

Regimul totalitar �nGermaniaeste reprezentat de regimul nazist �n frunte cuAdolf

Hitler, care vine la putere �n 1933 pe cale democratica. Le fel cum ?i �nURSS,
Adolf Hitler instaureaza un cult al personalita?ii ?i promoveaza politici �n
bunastarea poporului german, �nsa aceasta fiind �n detrimetentul altorpopoare din
Germania. La fel cum ?i �n URSS au fost construite lagare deconcentrare, �nsa acolo
erau repartiza?i nu dupa principiul clasei sociale cidupa provinien?a sa etnica,
apoi ajung�nd �n extremita?i au ajuns sa fie du?i �n lagare ?i germanii.Regimul
totalitar �nItaliaeste reprezentat de regimul fascist �n frunte culiderul sa Benito
Mussolini care vine la putere �n 1922 pe cale violenta la fel

cum ?i �n URSS, aici este mai pu?in pronun?at cultul personalita?ii. La fel ca ?
icelalalte doua regimuri totalitare care doreau sa �schimbe lumea�, Mussolinia
dorit sa faca Noul Imperiu Italian, aceasta fiind scopul de baza. Spredeosebire de
Hitler care a dorit o Germanie pentru germani, ru?i care au dorito lume dupa
principiul egalita?ii de clase, Mussolini a dorit doar sa faca unnou Imperiu Roman
cum a fost �n antichitate, astfel principiile na?ionalistefiind practic
neobservabile. La fel ca ?i �n celalalte doua state � a fost
lichidatmultipartidismului. La fel cum �n Germania ?i URSS, �n Italia a existat
poli?iasecreta OVRA care trebuia sa pastreze ordinea publica. Toate aceste trei
regimuri au aparut ca o expresie a nemul?umirilor fa?a decondi?iile sociale ?i
politice �n care erau acele state la moment, condi?iileeconomice proaste ?i rata ?
omajului ridicata a facut ca liderii acestor mi?carisa capete puterea foarte u?
or.Concluzion�nd toate cele spus observam ca toate aceste trei regimuri audorit sa
construiasca o societate ideala, fiecare dupa convingerile sale proprii,toate trei
au lichidat partidele concurete ?i a ramas doar unul la putere, �nGermania Hitler
vine la putere pe cale democratica, iar �n URSS ?i Italiapartidele vin la putere cu
for?a. Partidele minoritare s-au declarat a fimajoritare. �n toate aceste trei
regimuri pentru a?i pastra sub influen?asocietatea, au fost create structuri
speciale ale securita?ii precum NKVD ?iKGB �n URSS, SS �n Germania, OVRA �n Italia.
Diferen?a mai este ca �n URSS afost lupta dintre clasele sociale, �n Germania
pentru identitatea etnica, iar �nItalia optau pentru crearea Imperiu Italian. �n
URSS regimul totalitar s-amen?inut din 1922 p�na-n 1991, �n Italia aproximativ doua
decenii, iar �nGermania ?i mai pu?in. Italia ?i Germania a construit mituri �n
jurul carora se �nv�rteau interesele ?i ?elurile, iar �n URSS scopul era o
societate formatadupa principiul egalita?ii claselor sociale.sdadsadsa