Sunteți pe pagina 1din 168
31200393 February 2, 2007 Manual de utilizare ş i între ţ inere Stivuitoare telescopice TH220B

31200393

February 2, 2007

31200393 February 2, 2007 Manual de utilizare ş i între ţ inere Stivuitoare telescopice TH220B ş

Manual de utilizare şi întreţinere

Stivuitoare telescopice TH220B şi TH330B

TBF00100 şi numerele de serie ulterioare TBG00100 şi numerele de serie ulterioare

Păstraţi în permanenţă acest manual în interiorul echipamentului.

TBG00100 ş i numerele de serie ulterioare P ă stra ţ i în permanen ţă acest

Informaţii importante privind siguranţa

Majoritatea accidentelor legate de utilizarea, întreţinerea şi repararea acestui tip de produs sunt cauzate de nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor de siguranţă de bază. Adesea, accidentele pot fi evitate prin identificarea situaţiilor cu potenţial de risc înainte de producerea accidentelor. Personalul trebuie să acorde o atenţie sporită potenţialelor pericole. De asemenea, personalul trebuie să dispună de instruirea, cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru a efectua aceste operaţiuni în mod corespunzător.

Utilizarea, lubrifierea, întreţinerea sau repararea necorespunzătoare a acestui produs comportă riscuri considerabile şi pot provoca leziuni corporale sau decesul.

Nu utilizaţi şi nu efectuaţi nici o operaţiune de lubrifiere, întreţinere sau reparare acestui produs înainte de a citi şi de a înţelege informaţiile legate de utilizare, lubrifiere, întreţinere şi reparaţii.

În cadrul acestui manual şi pe echipament sunt furnizate instrucţiuni şi avertismente privind siguranţa. Nerespectarea acestor avertismente poate cauza leziuni corporale sau decesul personalului implicat şi a altor persoane.

Pericolele sunt identificate prin simbolul “Alertă de siguranţă”, urmat de un “Mesaj-semnal”, cum ar fi “PERICOL”, “AVERTISMENT” sau “ATENŢIE”. În continuare este prezentată eticheta cu alerta de siguranţă “AVERTISMENT”.

AVERTISMENTă eticheta cu alerta de siguran ţă “AVERTISMENT”. Acest simbol pentru alert ă de siguran ţă

Acest simbol pentru alertă de siguranţă înseamnă:

Atenţie! Fiţi vigilent! Este în pericol siguranţa dumneavoastră.

Mesajul care apare sub avertisment explică pericolul şi poate fi reprezentat în scris sau vizual.

Operaţiunile care pot cauza deteriorări ale echipamentului sunt identificate de etichetele “ATENŢIONARE” de pe produs şi din cadrul acestui manual.

Caterpillar nu poate anticipa toate situaţiile posibile în care pot apărea potenţiale pericole. De aceea, avertismentele din acest manual şi de pe produs nu acoperă toate cazurile posibile. În cazul utilizării unui instrument, a unei proceduri, metode de lucru sau tehnici de utilizare care nu sunt recomandate în mod explicit de Caterpillar, trebuie să vă asiguraţi că acestea sunt sigure pentru dumneavoastră şi pentru ceilalţi. De asemenea, trebuie să vă asiguraţi că produsul nu va fi deteriorat, iar nivelul de siguranţă al acestuia nu va fi afectat de procedurile de utilizare, întreţinere sau reparare alese.

Informaţiile, specificaţiile şi ilustraţiile din acest manual se bazează pe informaţiile disponibile în momentul redactării manualului. Specificaţiile, valorile de cuplu, valorile de presiune, valorile măsurate, reglările, ilustraţiile şi orice alte elemente pot fi modificate în orice moment. În urma acestor modificări, produsul poate necesita operaţiuni de service diferite. Înainte de a utiliza echipamentul, obţineţi informaţii complete şi actuale. Distribuitorii Caterpillar ® deţin cele mai recente informaţii disponibile.

AVERTISMENT® de ţ in cele mai recente informa ţ ii disponibile. Atunci când sunt necesare piese

Atunci când sunt necesare piese de schimb pentru acest produs, Caterpillar recomandă utilizarea pieselor de schimb Caterpillar sau a pieselor cu specificaţii echivalente, specificaţii ce includ, fără a se limita la, dimensiunile fizice, tipul, rezistenţa şi materialul.

Nerespectarea acestui avertisment poate duce la apariţia unor defecţiuni premature sau deteriorări ale produsului şi poate cauza leziuni corporale sau chiar decesul.

INFORMAŢII PRIVIND ACEASTĂ VERSIUNE

13 iulie 2006 – A – Publicarea iniţială a manualului

2 februarie 2007 – B – Informaţii adăugate la Varianta III. Pagini revizuite: 9, 18, 19, 35, 36, 109, 121, 137, 138, 139, 140, 142 şi 143.

INFORMAŢII PRIVIND ACEASTĂ VERSIUNE

-ii

31200393

31200393

1

Cuprins

Cuprins

Cuprins

Informaţii privind pneurile 27

Prefaţă

Prevenirea accidentelor în timpul furtunilor cu descărcări electrice

27

Informaţii despre manual

5

27

Măsuri de siguranţă

5

Utilizarea maşinii Întreţinerea Intervalele de întreţinere

5

5

5

Înainte de pornirea motorului Pornirea motorului Înainte de utilizare

Utilizarea maşinii 28

28

28

29

Întreţinerea autorizată a motorului

5

Intervalul de temperatură pentru funcţionarea

Capacitatea echipamentului

6

maşinii 28

Informaţii de contact

6

Utilizarea maşinii 28

Informaţii privind siguranţa

Oprirea motorului Instrumentele de lucru

30

Mesaje de siguranţă

7

Parcarea

30

Nu utilizaţi (1)

9

Coborârea echipamentului la căderea

Nu staţionaţi sub sarcina acţionată (2)

10

sistemului hidraulic 30

Nu atingeţi (3)

10

Informaţii privind emisiile sonore şi vibraţiile 30

Atenţie la furci (5)

11

Nivelul emisiilor sonore 30

Nu efectuaţi operaţiuni de sudură pe structura ROPS/FOPS (6)

12

Nivelul vibraţiilor 31 Compartimentul operatorului 31

Fără platformă de acces (7)

12

Dispozitivele de protecţie (protecţia

Centura de siguranţă (8)

13

operatorului) 31

Atenţie la lichidul de răcire a motorului (9)

13

Structura de protecţie împotriva răsturnării

Atenţie la limita de înălţime (10)

13

(ROPS), Structura de protecţie împotriva

Evitaţi cablurile electrice (11)

14

căderii obiectelor (FOPS)

31

Atenţie la cablurile de pornire asistată (12)

14

Alte dispozitive de protecţie (dacă sunt

Nu utilizaţi eter (13)

14

prevăzute) 31

Pericol de străpungere (14)

15

Informaţii despre produs

Informaţii generale

 

Pericol de strivire (15) Pericol de strivire (16) Pericol de strivire (17)

15

15

15

33

33

Pericol de străpungere (18) Pericol de strivire (19) Pericol de străpungere (20)

16

16

16

Capacităţi de ridicare Estimarea factorilor implicaţi în operaţiunea

de ridicare cu ajutorul diagramei de sarcini –

Pericol de străpungere (21) Pericol de strivire (22) Utilizaţi cu atenţie (23) Atenţie la mâini şi la obiectele proiectate! (24)

16

17

17

17

Exemple 34 Specificaţii 35

35

35

Informaţii de identificare 36 Amplasarea plăcuţelor şi autocolantelor 36

Domenii de utilizare

Restricţii privind aplicaţiile/configuraţia

Pericol de blocare şi strivire (25)

17

Autocolantul de certificare pentru

Pericol de strivire (26)

18

emisia de noxe 39

Nu utilizaţi eter (27)

18

Utilizarea maşinii

Atenţie la mâini (presiune ridicată) (28)

19

Înainte de utilizare

41

Avertisment universal (29)

19

Urcarea şi coborârea

41

Mesaje suplimentare

19

Inspecţia zilnică

41

Informaţii generale de siguranţă

23

Utilizarea maşinii 43

Aerul şi apa sub presiune

23

Ieşirea alternativă

43

Presiunea captivă

23

Scaunul 43

Injectarea lichidului în piele

24

Centura de siguranţă

44

Limitarea scurgerilor de lichid

24

Comenzile 47

Îndepărtaţi reziduurile în mod adecvat

24

Comenzile (consola laterală)

62

Prevenirea strivirii şi a tăieturilor

24

Întrerupătorul bateriei (dacă acesta există)

63

Prevenirea arsurilor

25

Dispozitivul de blocare a cilindrilor de

Lichidul de răcire

25

ridicare a ansamblului telescopic

Lichidele

25

(dacă acesta există) 64

Bateriile

25

Informaţii privind utilizarea maşinii 65

Prevenirea incendiilor şi a exploziilor

25

Instrumentele de lucru

72

Extinctorul

26

Sistemul de monitorizare

80

Ţevile, tuburile şi furtunurile

26

Alarma de marşarier

84

Amplasarea extinctorului

26

Portiera cabinei 84

2

31200393

Cuprins

Pornirea motorului

84

Pornirea motorului

84

Pornirea la temperaturi sub 0°C (32°F)

85

Încălzirea motorului şi a maşinii

85

Parcarea

86

Oprirea maşinii

86

Oprirea motorului

86

Oprirea motorului la producerea unei defecţiuni electrice

86

Părăsirea maşinii

86

Informaţii privind transportul

87

Transportarea maşinii

87

Circulaţia pe drumuri publice

87

Ridicarea şi ancorarea maşinii

87

Informaţii privind remorcarea

88

Remorcarea maşinii

88

Tipuri de cârlige de remorcare şi mecanisme de acţionare hidraulică

92

Cârligul de remorcare hidraulic cu acţionare hidraulică

94

Pornirea motorului (metode alternative)

95

Pornirea motorului cu cabluri de pornire asistată

95

Coborârea echipamentului la căderea sistemului hidraulic

96

Instrucţiuni de întreţinere

Accesul la componente în vederea întreţinerii

101

Uşi şi măşti de acces

101

Valorile indicate ale presiunii în pneuri

102

Umflarea cu aer a pneurilor

102

Presiunea în pneuri

102

Reglarea presiunii în pneuri

104

Deteriorarea pneurilor

104

Înlocuirea pneurilor

104

Înlocuirea roţilor

104

Montarea roţilor şi pneurilor

104

Vâscozitatea lubrifiantului şi capacităţi de reumplere

105

Vâscozitatea lubrifiantului

105

Capacităţi (reumplere)

107

Informaţii privind serviciile SOS

108

Asistenţa pentru întreţinere

109

Sudura şi maşinile/motoarele cu dispozitive electronice

109

Programul intervalelor de întreţinere

109

Tuburile de ventilaţie ale punţilor – curăţare/înlocuire

111

Alarma de marşarier – testare Bateria – reciclare

Bateria sau cablul bateriei – inspecţie/înlocuire 111

111

111

Cureaua de transmisie – inspecţie/înlocuire

112

Inspecţia

112

Înlocuirea

112

Pivotul cilindrului de ridicare a ansamblului telescopic – lubrifiere

113

Secţiunea capului ansamblului telescopic – lubrifiere

113

Pivotul ansamblului telescopic – lubrifiere

113

Aerul din cilindrul de extindere a ansamblului telescopic – eliminare Distanţa plăcuţelor de uzură ale ansamblului

telescopic – inspecţie/reglare 114

113

Reglarea

115

Ansamblul telescopic şi şasiul – inspecţie

116

Sistemul de frânare – testare 117

Frâna de serviciu

117

Frâna de parcare

118

Filtrul de aer al cabinei – curăţare/înlocuire

118

Filtrul de aer principal al cabinei

118

Filtrul de aer secundar al cabinei 119

Întrerupătoarele – testare 119

Rulmentul cilindrului de compensare – lubrifiere

120

Lichidul de răcire – înlocuire

120

Nivelul lichidului de răcire – verificare 121

Mostra de lichid de răcire (nivel 1) – colectare

122

Mostra de lichid de răcire (nivel 2) – colectare

123

Buşonul rezervorului de lichid de răcire – curăţare/înlocuire

123

Regulatorul de temperatură a apei din sistemul de răcire – înlocuire

124

Uleiul pentru diferenţial – înlocuire 125 Diferenţialul punţii spate 125

125

Nivelul uleiului pentru diferenţial – verificare 126

Diferenţialul punţii spate 126

Diferenţialul punţii faţă

Diferenţialul punţii faţă

126

Mostra de ulei pentru diferenţial – colectare

126

Canelura arborelui de transmisie – lubrifiere

127

Şuruburile cardanelor arborelui de transmisie – verificare

128

Elementul principal al filtrului de aer al motorului –

curăţare/înlocuire

128

Curăţarea elementelor principale ale filtrului de aer

129

Inspectarea elementelor principale ale filtrului de aer Elementul secundar al filtrului de aer

129

al motorului – înlocuire 130 Elementul secundar al filtrului de aer al motorului – înlocuire 130

Lagărele motorului – inspecţie

131

Nivelul uleiului de motor – verificare

131

Mostra de ulei de motor – colectare 131

Uleiul şi filtrul de ulei al motorului – înlocuire

Jocul supapelor motorului – verificare 133

Uleiul angrenajului de transmisie – schimbare 133 Nivelul uleiului din angrenajul de transmisie –

132

verificare

134

Mostra de ulei din angrenajul de transmisie – colectare

134

Pivotul cilindrului de reglare a nivelului furcilor – lubrifiere Sistemul de alimentare cu carburant –

135

amorsare 135

31200393

3

Separatorul de apă al sistemului de alimentare cu carburant – golire Elementul separatorului de apă al sistemului de

alimentare cu carburant – înlocuire (varianta II) 137 Elementul separatorului de apă al sistemului de alimentare cu carburant – înlocuire (varianta III)138

Buşonul rezervorului de carburant – curăţare

Apa şi sedimentele din rezervorul de carburant –

139

136

eliminare

139

Siguranţele şi releele – înlocuire

140

Siguranţele

140

Releele

142

Indicatoarele şi instrumentele de măsură testare

142

Indicatorul de stabilitate longitudinală calibrare

142

Indicatorul de stabilitate longitudinală testare

142

Testul iniţial

142

Testul al doilea

143

Filtrul de ulei – inspecţie

143

Inspectarea unui filtru folosit pentru a detecta reziduurile

143

Frâna de parcare – reglare

144

Miezul radiatorului – curăţare

144

Uscătorul cu refrigerare – înlocuire

145

Structura de protecţie împotriva răsturnării (ROPS) şi Structura de protecţie împotriva căderii obiectelor (FOPS) – inspecţie

145

Centura de siguranţă – inspecţie

146

Centura de siguranţă – înlocuire

146

Presiunea în pneuri – verificare

146

Lichidul de transmisie şi hidraulic – înlocuire

147

Filtrul lichidului de transmisie şi hidraulic – înlocuire

148

Nivelul lichidului de transmisie şi hidraulic – verificare

149

Mostră de lichid de transmisie şi hidraulic – colectare

150

Tubul de ventilaţie al rezervorului de lichid de transmisie şi hidraulic – curăţare

150

Turbosuflanta – inspecţie

151

Cuplul de strângere a piuliţelor roţilor – verificare

151

Rezervorul de lichid de curăţare – umplere

151

Ştergătorul de parbriz – inspecţie/înlocuire 151

Geamuri – curăţare

152

Instrumentul de lucru – inspecţie/înlocuire

152

Furcile

152

Cupele

154

Informaţii de referinţă

Cuprins

4

31200393

Cuprins

31200393

5

Prefaţă

Prefaţă

Informaţii despre manual

Acest manual trebuie păstrat în cabina operatorului, în suportul pentru documente sau în spaţiul de depozitare a documentelor din spatele scaunului.

Acest manual cuprinde informaţii privind măsurile de siguranţă, instrucţiuni de utilizare, informaţii privind transportul, lubrifierea şi întreţinerea.

Anumite fotografii sau ilustraţii din acest manual pot prezenta detalii sau componente anexe care nu corespund echipamentului dumneavoastră. În scopuri ilustrative, dispozitivele de protecţie sau măştile pot lipsi.

Este posibil ca permanentele îmbunătăţiri şi perfecţionări în designul produsului să ducă la modificări ale echipamentului, modificări care nu sunt cuprinse în acest manual. Citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l permanent în interiorul echipamentului.

Dacă aveţi întrebări privind echipamentul sau acest manual, vă rugăm să consultaţi distribuitorul local Caterpillar pentru cele mai recente informaţii disponibile.

Măsuri de siguranţă

Secţiunea Măsuri de siguranţă cuprinde instrucţiuni de bază privind siguranţa. În plus, această secţiune identifică textele şi amplasarea semnelor şi etichetelor de avertizare existente pe echipament.

Se recomandă citirea şi înţelegerea instrucţiunilor de bază cuprinse în secţiunea Măsuri de siguranţă înainte de utilizarea, lubrifierea, întreţinerea sau repararea echipamentului.

Utilizarea maşinii

Secţiunea privind utilizarea echipamentului reprezintă materialul de referinţă pentru operatorii fără experienţă şi un material recapitulativ pentru cei cu experienţă. Această secţiune cuprinde prezentarea indicatoarelor, comutatoarelor, comenzilor echipamentului şi ale componentelor anexe, informaţii despre transport şi remorcare.

Fotografiile şi ilustraţiile indică operatorului procedurile corecte pentru verificarea, pornirea, utilizarea şi oprirea echipamentului.

Procedurile de utilizare prezentate în acest manual sunt cele de bază. Pe măsura ce se va familiariza cu echipamentul şi funcţionalitatea acestuia, operatorul va căpăta noi deprinderi şi va învăţa noi tehnici de manevrare.

Întreţinerea

Secţiunea Instrucţiuni de întreţinere furnizează indicaţii legate de îngrijirea echipamentului. Programul intervalelor de întreţinere (MIS – Maintenance Interval Schedule) cuprinde componentele la care trebuie efectuate operaţiuni de întreţinere la intervalele specificate. Componentele pentru care nu se specifică anumite intervale sunt incluse la intervalul de service “Când este necesar”. Programul intervalelor de întreţinere cuprinde numărul paginilor cu instrucţiuni pas cu pas necesare pentru efectuarea operaţiunilor programate de întreţinere. Utilizaţi Programul intervalelor de întreţinere ca index sau ca o “referinţă unică şi sigură” pentru toate procedurile de întreţinere.

Intervalele de întreţinere

Utilizaţi contorul duratei de funcţionare pentru a stabili intervalele de service. Intervalele calendaristice indicate (zilnic, săptămânal, lunar etc.) pot fi utilizate în locul intervalelor calculate cu ajutorul contorului duratei de funcţionare dacă oferă programări de service mai convenabile şi aproximează valorile indicate ale contorului. Se recomandă efectuarea operaţiunilor de întreţinere la cel mai scurt interval dintre cele două.

În condiţii de utilizare extreme, cu praf sau umiditate excesivă, este necesară lubrifierea la intervale mai scurte decât cele precizate în diagrama intervalelor de întreţinere.

Întreţinerea autorizată a motorului

Întreţinerea şi reparaţiile adecvate sunt esenţiale pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor motorului şi echipamentului. Ca deţinător al unui echipament de mare tonaj cu motor diesel, pentru funcţionare în regim extra-rutier, sunteţi responsabil pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere necesare incluse în Manualul proprietarului, Manualul de utilizare şi întreţinere şi Manualul de service.

Este interzis ca personalul implicat în repararea, întreţinerea, comercializarea, închirierea sau tranzacţionarea motoarelor sau echipamentelor de acest tip să demonteze, să modifice sau să scoată din funcţiune orice dispozitiv sau componentă a echipamentului care are legătură cu emisiile de noxe şi care este instalat(ă) sau se află în motor sau în cadrul unui echipament care respectă reglementările privind protecţia mediului (40 din Codul Reglementărilor Federale – CFR, Secţiunea 89). Anumite componente ale echipamentului şi motorului, cum ar fi sistemul de eşapament, sistemul de alimentare cu carburant, sistemul electric, sistemul de admisie a aerului şi sistemul de răcire, pot avea legătură cu emisiile de noxe şi nu vor fi modificate fără aprobarea Caterpillar.

6

Prefaţă

31200393

Capacitatea echipamentului

Componentele anexe suplimentare sau modificările pot depăşi capacitatea proiectată a echipamentului, ceea ce poate afecta anumite caracteristici ale acestuia. Printre acestea se numără caracteristicile de funcţionare a sistemelor pentru care se impune certificarea şi a celor de asigurare a stabilităţii, precum frânele, sistemul de direcţie şi structura de protecţie împotriva răsturnării (ROPS). Pentru informaţii suplimentare, luaţi legătura cu distribuitorul local Caterpillar.

Informaţii de contact

Pentru:

• Raportarea accidentelor şi publicaţii despre siguranţa produsului

• Actualizări pentru deţinătorii actuali

• Întrebări privind aplicaţiile şi siguranţa produsului

• Informaţii despre respectarea standardelor şi reglementărilor

• Întrebări privind modificările aduse produsului

Luaţi legătura cu:

Product Safety and Reliability Department (Departamentul pentru siguranţa şi fiabilitatea produselor) JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg, PA 17233 S.U.A.

sau cu reprezentanţa locală JLG

Pentru S.U.A.:

Număr gratuit: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)

În afara S.U.A.:

Telefon:

717-485-5161 sau 717-485-6591

E-mail:

ProductSafety@JLG.com

31200393

7

Informaţii privind siguranţa

Informaţii privind siguranţa

Mesaje de siguranţă

ţ a Informa ţ ii privind siguran ţ a Mesaje de siguran ţă Ilustra ţ ia

Ilustraţia 2

g01106280

ţ a Informa ţ ii privind siguran ţ a Mesaje de siguran ţă Ilustra ţ ia

8

Informaţii privind siguranţa

31200393

8 Informa ţ ii privind siguran ţ a 31200393 Ilustra ţ ia 4 g01106462 Ilustra ţ

Ilustraţia 4

g01106462

8 Informa ţ ii privind siguran ţ a 31200393 Ilustra ţ ia 4 g01106462 Ilustra ţ

31200393

9

Informaţii privind siguranţa

31200393 9 Informa ţ ii privind siguran ţ a Varianta II Varianta III Varianta III Pe

Varianta II

31200393 9 Informa ţ ii privind siguran ţ a Varianta II Varianta III Varianta III Pe

Varianta III

Informa ţ ii privind siguran ţ a Varianta II Varianta III Varianta III Pe aceste ma

Varianta III

Pe aceste maşini se află mai multe mesaje privind diverse aspecte legate de siguranţă. Această secţiune trece prezintă locaţiile de amplasare şi descrierea mesajelor. Toate mesajele de siguranţă trebuie înţelese.

Asiguraţi-vă că toate mesajele de siguranţă sunt lizibile. Dacă nu puteţi citi cuvintele, curăţaţi sau înlocuiţi mesajele de siguranţă. Dacă ilustraţiile nu sunt lizibile, înlocuiţi-le. Pentru curăţarea mesajelor de siguranţă, utilizaţi material textil, apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi, benzină sau alte produse chimice puternice pentru a curăţa mesajele de siguranţă. Solvenţii, benzina sau produsele chimice puternice pot slăbi adezivul care fixează mesajele de siguranţă. Mesajele de siguranţă cu adeziv slăbit pot cădea.

Înlocuiţi toate mesajele de siguranţă deteriorate sau care lipsesc. Dacă un mesaj de siguranţă este ataşat la o piesă care este înlocuită, instalaţi un alt mesaj pe noua piesă. Orice distribuitor Caterpillar poate furniza mesaje de siguranţă noi.

Nu utilizaţi (1)

Acest mesaj de siguranţă este amplasat pe panoul de pe partea dreaptă a compartimentului operatorului.

de pe partea dreapt ă a compartimentului operatorului. g00931194 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu utiliza ţ i ş i

g00931194

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

Nu utilizaţi şi nu efectuaţi lucrări la acest echipament dacă nu aţi citit şi înţeles instrucţiunile şi avertismentele din Manualul de utilizare şi întreţinere. Nerespectarea instrucţiunilor şi a avertismentelor furnizate poate provoca accidente grave sau chiar mortale. Pentru manuale de rezervă, luaţi legătura cu orice distribuitor Caterpillar. Este responsabilitatea dumneavoastră să acordaţi atenţia necesară acestor informaţii.

10

Informaţii privind siguranţa

31200393

Nu staţionaţi sub sarcina acţionată (2)

Acest mesaj este amplasat pe partea laterală a capului ansamblului telescopic, pe ambele părţi ale maşinii.

telescopic, pe ambele p ă r ţ i ale ma ş inii. g00930659 AVERTISMENTAVERTISMENT La coborârea

g00930659

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

La coborârea ansamblului telescopic sau în caz de cădere a sarcinii, poate apărea riscul de strivire. Păstraţi distanţa faţă de de ansamblul telescopic în timpul funcţionării maşinii. În caz contrar, pot avea loc accidente grave sau chiar mortale.

Nu atingeţi (3)

Acest mesaj este amplasat pe partea laterală a primei secţiuni a ansamblului telescopic, pe ambele părţi ale maşinii.

telescopic, pe ambele p ă r ţ i ale ma ş inii. g00930870 AVERTISMENTAVERTISMENT La retractarea

g00930870

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

La retractarea sau extinderea secţiunilor ansamblului telescopic, poate apărea riscul de strivire. Păstraţi distanţa faţă de de ansamblul telescopic în timpul funcţionării maşinii. În caz contrar, pot avea loc accidente grave sau chiar mortale.

31200393

11

Informaţii privind siguranţa

Nu utilizaţi (4)

Acest mesaj de siguranţă se află pe planşa de bord, în compartimentul operatorului.

ă pe plan ş a de bord, în compartimentul operatorului. g00936539 AVERTISMENTAVERTISMENT Utilizarea sau între ţ

g00936539

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a maşinii pot provoca accidente grave sau chiar mortale. Nu utilizaţi şi nu efectuaţi lucrări la această maşină dacă nu aţi primit instructajul şi autorizaţia corespunzătoare şi dacă nu aţi citit şi înţeles avertismentele şi instrucţiunile din Manualul de utilizare şi întreţinere.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Capacităţi de ridicare”.

Atenţie la furci (5)

Acest mesaj de siguranţă este amplasat pe panoul de pe partea dreaptă a compartimentului operatorului.

de pe partea dreapt ă a compartimentului operatorului. g01059274 AVERTISMENTAVERTISMENT Înc ă rcarea lateral ă

g01059274

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

Încărcarea laterală neuniformă a furcilor poate duce la defectarea prematură a acestora şi la apariţia pericolului de strivire, care poate provoca leziuni corporale sau decesul. Nu împingeţi sarcinile cu furcile şi inspectaţi zilnic furcile pentru a detecta deformările sau îndoirile. Dacă detectaţi deformări sau îndoiri, înlocuiţi furca sau furcile înainte de a efectua o operaţiune de ridicare. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea şi inspectarea corespunzătoare a furcilor, citiţi Manualul de utilizare şi întreţinere.

12

Informaţii privind siguranţa

31200393

Nu efectuaţi operaţiuni de sudură pe structura ROPS/FOPS (6)

Acest mesaj de siguranţă se află în spatele scaunului, lângă lunetă.

se afl ă în spatele scaunului, lâng ă lunet ă . g00932470 AVERTISMENTAVERTISMENT Deteriorarea structurii, r

g00932470

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

Deteriorarea structurii, răsturnarea, modificarea, schimbarea sau reparaţiile necorespunzătoare pot reduce capacitatea de protecţie a structurii, anulând astfel această certificare. Nu sudaţi şi nu găuriţi structura. Acest lucru va anula certificarea. Pentru a stabili limitările structurii fără a anula certificarea, consultaţi un distribuitor Caterpillar.

Această maşină este certificată în conformitate cu standardele indicate pe autocolantul de certificare. Masa maximă a maşinii, care include operatorul şi echipamentele anexe fără sarcină utilă, nu trebuie să depăşească masa de pe autocolantul de certificare.

Mai sus sunt prezentate exemple tipice de autocolante de siguranţă şi de certificare.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Dispozitive de protecţie (protecţia operatorului)”.

Fără platformă de acces (7)

Acest mesaj de siguranţă este amplasat pe panoul de pe partea dreaptă a compartimentului operatorului.

de pe partea dreapt ă a compartimentului operatorului. g00931203 AVERTISMENTAVERTISMENT Aceast ă ma ş in ă

g00931203

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

Această maşină nu a fost fabricată şi nu a fost modificată pentru utilizarea cu un echipament anex cu platformă de acces.

Utilizarea unui echipament anex cu platformă de acces la o maşină care nu a fost fabricată sau modificată corespunzător pentru utilizarea cu un astfel de echipament anex poate produce accidente grave sau chiar mortale.

Nu utilizaţi maşina cu un echipament anex cu platformă de acces.

Pentru mai multe informaţii despre maşină şi despre platformele de acces, consultaţi distribuitorul local Caterpillar.

31200393

13

Informaţii privind siguranţa

Centura de siguranţă (8)

Acest mesaj de siguranţă este amplasat pe panoul de pe partea dreaptă a compartimentului operatorului.

de pe partea dreapt ă a compartimentului operatorului. g00931188 AVERTISMENTAVERTISMENT Centura de siguran ţă

g00931188

AVERTISMENTAVERTISMENTpartea dreapt ă a compartimentului operatorului. g00931188 Centura de siguran ţă trebuie s ă r ă

Centura de siguranţă trebuie să rămână permanent cuplată în timpul utilizării maşinii pentru a preveni leziunile corporale grave sau decesul în cazul producerii unui accident sau al răsturnării maşinii. Nerespectarea acestei instrucţiuni prezintă riscul de leziuni corporale grave sau de deces.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Centura de siguranţă”.

Atenţie la lichidul de răcire a motorului (9)

Acest mesaj de siguranţă se află în compartimentul motorului, pe rezervorul de lichid de răcire.

motorului, pe rezervorul de lichid de r ă cire. g00931247 AVERTISMENTAVERTISMENT Sistem sub presiune!

g00931247

AVERTISMENTAVERTISMENTmotorului, pe rezervorul de lichid de r ă cire. g00931247 Sistem sub presiune! Lichidul de r

Sistem sub presiune! Lichidul de răcire fierbinte poate provoca arsuri grave, leziuni corporale sau decesul. Înainte de a desface buşonul rezervorului de lichid de răcire, opriţi motorul şi aşteptaţi răcirea componentelor sistemului de răcire. Desfaceţi încet buşonul rezervorului de lichid de răcire pentru a elibera presiunea. Înainte de a efectua operaţiuni de întreţinere a sistemului de răcire, citiţi şi înţelegeţi Manualul de utilizare şi întreţinere.

Pentru procedura adecvată de îndepărtare a buşonului rezervorului de lichid de răcire, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Lichidul de răcire – înlocuire”.

Atenţie la limita de înălţime (10)

Acest mesaj de siguranţă este amplasat în compartimentului operatorului, în partea dreaptă a parbrizului. Acest mesaj se află numai pe maşinile utilizate în Marea Britanie.

afl ă numai pe ma ş inile utilizate în Marea Britanie. g00931533 AVERTISMENTAVERTISMENT Cuplajul de

g00931533

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

Cuplajul de montare/instrumentul de lucru nu trebuie ridicat peste această înălţime în timpul circulaţiei pe drumuri publice. Nerespectarea acestei instrucţiuni pate provoca pagube materiale şi accidente grave sau chiar mortale.

14

Informaţii privind siguranţa

31200393

Evitaţi cablurile electrice (11)

Acest mesaj de siguranţă este amplasat în compartimentului operatorului, în partea dreaptă a parbrizului.

operatorului, în partea dreapt ă a parbrizului. g00936329 PERICOL Pericol de electrocutare! Men ţ ine ţ

g00936329

PERICOL

PERICOL

Pericol de electrocutare! Menţineţi maşina şi echipamentele anexe la o distanţă sigură faţă de cablurile electrice. Menţineţi o distanţă de 3 m (10 ft) plus de două ori lungimea izolaţiei cablurilor. Citiţi şi înţelegeţi instrucţiunile şi avertismentele din Manualul de utilizare şi întreţinere. Nerespectarea instrucţiunilor şi avertismentelor poate produce accidente grave sau chiar mortale.

Înainte de a ridica ansamblul telescopic, verificaţi întotdeauna dacă există cabluri electrice în apropiere. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca leziuni corporale sau decesul prin electrocutare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Înainte de pornirea motorului”.

Atenţie la cablurile de pornire asistată (12)

Acest mesaj de siguranţă se află pe un suport lângă baterii.

de siguran ţă se afl ă pe un suport lâng ă baterii. g00931020 AVERTISMENTAVERTISMENT Pericol de

g00931020

AVERTISMENTAVERTISMENTţă se afl ă pe un suport lâng ă baterii. g00931020 Pericol de explozie! Conectarea neadecvat

Pericol de explozie! Conectarea neadecvată a cablurilor de pornire asistată poate provoca o explozie, cauzând leziuni corporale grave sau decesul. Bateriile se pot afla în compartimente separate. Pentru procedura de pornire asistată adecvată, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Pornirea motorului cu cabluri de pornire asistată”.

Nu utilizaţi eter (13)

Acest mesaj de siguranţă se află lângă orificiul de admisie al filtrului de aer.

afl ă lâng ă orificiul de admisie al filtrului de aer. g00931562 AVERTISMENTAVERTISMENT Pericol de explozie!

g00931562

AVERTISMENTAVERTISMENTă orificiul de admisie al filtrului de aer. g00931562 Pericol de explozie! Nu utiliza ţ i

Pericol de explozie! Nu utilizaţi eter! Această maşină este prevăzută cu sistem de încălzire a aerului la admisie. Utilizarea eterului poate provoca explozii sau incendii care pot produce leziuni corporale sau decesul. Citiţi şi urmaţi procedura de pornire din Manualul de utilizare şi întreţinere.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Prevenirea incendiilor şi a exploziilor”.

31200393

15

Informaţii privind siguranţa

Pericol de străpungere (14)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a dispozitivului de manevrare pentru baloturi.

fiecare parte a dispozitivului de manevrare pentru baloturi. g00951569 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis ă prezen

g00951569

AVERTISMENTAVERTISMENTa dispozitivului de manevrare pentru baloturi. g00951569 Nu este permis ă prezen ţ a persoanelor în

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin străpungere. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Pericol de strivire (15)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a dispozitivului de manevrare pentru baloturi.

fiecare parte a dispozitivului de manevrare pentru baloturi. g00951565 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis ă prezen

g00951565

AVERTISMENTAVERTISMENTa dispozitivului de manevrare pentru baloturi. g00951565 Nu este permis ă prezen ţ a persoanelor în

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Pericol de strivire (16)

Acest mesaj se află pe ambele părţi ale benei.

(16) Acest mesaj se afl ă pe ambele p ă r ţ i ale benei. g00951560

g00951560

AVERTISMENTAVERTISMENTmesaj se afl ă pe ambele p ă r ţ i ale benei. g00951560 Nu este

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin străpungere. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Pericol de strivire (17)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a cupei, în partea superioară a acesteia.

fiecare parte a cupei, în partea superioar ă a acesteia. g00951565 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis ă

g00951565

AVERTISMENTAVERTISMENTa cupei, în partea superioar ă a acesteia. g00951565 Nu este permis ă prezen ţ a

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

16

Informaţii privind siguranţa

31200393

Pericol de străpungere (18)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a furcii pentru îngrăşământ.

afl ă pe fiecare parte a furcii pentru îngr ăşă mânt. g00951569 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis

g00951569

AVERTISMENTAVERTISMENTfiecare parte a furcii pentru îngr ăşă mânt. g00951569 Nu este permis ă prezen ţ a

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin străpungere. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Pericol de strivire (19)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a furcii cu gheară de prindere.

afl ă pe fiecare parte a furcii cu ghear ă de prindere. g00951565 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este

g00951565

AVERTISMENTAVERTISMENTfiecare parte a furcii cu ghear ă de prindere. g00951565 Nu este permis ă prezen ţ

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Pericol de străpungere (20)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a furcii cu gheară de prindere.

afl ă pe fiecare parte a furcii cu ghear ă de prindere. g00951569 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este

g00951569

AVERTISMENTAVERTISMENTfiecare parte a furcii cu ghear ă de prindere. g00951569 Nu este permis ă prezen ţ

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin străpungere. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Pericol de străpungere (21)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a greiferului.

(21) Acest mesaj se afl ă pe fiecare parte a greiferului. g00951569 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis

g00951569

AVERTISMENTAVERTISMENTmesaj se afl ă pe fiecare parte a greiferului. g00951569 Nu este permis ă prezen ţ

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin străpungere. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

31200393

17

Informaţii privind siguranţa

Pericol de strivire (22)

Acest mesaj se află pe fiecare parte a greiferului.

(22) Acest mesaj se afl ă pe fiecare parte a greiferului. g00951565 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis

g00951565

AVERTISMENTAVERTISMENTmesaj se afl ă pe fiecare parte a greiferului. g00951565 Nu este permis ă prezen ţ

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Utilizaţi cu atenţie (23)

Acest mesaj se află pe masca din stânga pe partea posterioară a sistemului de colectare cu perie.

pe partea posterioar ă a sistemului de colectare cu perie. g00951565 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu utiliza ţ i

g00951565

AVERTISMENTAVERTISMENTposterioar ă a sistemului de colectare cu perie. g00951565 Nu utiliza ţ i ş i nu

Nu utilizaţi şi nu efectuaţi lucrări la acest echipament dacă nu aţi citit şi înţeles instrucţiunile şi avertismentele din Manualul de utilizare şi întreţinere. Nerespectarea instrucţiunilor şi a avertismentelor furnizate poate provoca accidente grave sau chiar mortale. Pentru manuale de rezervă, luaţi legătura cu orice distribuitor Caterpillar. Este responsabilitatea dumneavoastră să acordaţi atenţia necesară acestor informaţii.

Atenţie la mâini şi la obiectele proiectate! (24)

Acest mesaj se află pe ambele părţi ale măştii superioare a sistemului de colectare cu perie.

m ăş tii superioare a sistemului de colectare cu perie. g00951565 AVERTISMENTAVERTISMENT Men ţ ine ţ

g00951565

AVERTISMENTAVERTISMENTtii superioare a sistemului de colectare cu perie. g00951565 Men ţ ine ţ i distan ţ

Menţineţi distanţa faţă de acest instrument de lucru în timpul funcţionării maşinii. Contactul poate provoca leziuni corporale sau decesul. Obiectele proiectate de acest instrument de lucru pot provoca leziuni corporale sau decesul.

Pericol de blocare şi strivire (25)

Acest mesaj se află pe ambele părţi ale cârligului sistemului de colectare cu perie.

ă r ţ i ale cârligului sistemului de colectare cu perie. g00984061 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis

g00984061

AVERTISMENTAVERTISMENTale cârligului sistemului de colectare cu perie. g00984061 Nu este permis ă prezen ţ a persoanelor

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

18

Informaţii privind siguranţa

31200393

Pericol de strivire (26)

Acest mesaj se află pe ambele părţi ale măştii superioare a sistemului de colectare cu perie.

m ăş tii superioare a sistemului de colectare cu perie. g00951565 AVERTISMENTAVERTISMENT Nu este permis ă

g00951565

AVERTISMENTAVERTISMENT

AVERTISMENTAVERTISMENT

Nu este permisă prezenţa persoanelor în această zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot produce leziuni corporale grave sau decesul prin strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru în timpul funcţionării maşinii.

Nu utilizaţi eter (27)

Varianta II – Acest mesaj se află pe partea laterală a măştii supapei.

se afl ă pe partea lateral ă a m ăş tii supapei. g00924889 AVERTISMENTAVERTISMENT Dac ă

g00924889

AVERTISMENTAVERTISMENTă pe partea lateral ă a m ăş tii supapei. g00924889 Dac ă ma ş ina

Dacă maşina este prevăzută cu un sistem de încălzire a aerului la admisie pentru pornirea pe vreme rece, nu utilizaţi mijloace auxiliare de tip aerosol, de exemplu eter, pentru facilitarea pornirii. Utilizarea acestor mijloace poate provoca explozii şi leziuni corporale.

Varianta III – Acest mesaj se află pe capacul colectorului de admisie.

Acest mesaj se afl ă pe capacul colectorului de admisie. AVERTISMENTAVERTISMENT Nu utiliza ţ i mijloace

AVERTISMENTAVERTISMENTAcest mesaj se afl ă pe capacul colectorului de admisie. Nu utiliza ţ i mijloace auxiliare

Nu utilizaţi mijloace auxiliare de tip aerosol, de exemplu eter, pentru facilitarea pornirii. Utilizarea acestor mijloace poate provoca explozii şi leziuni corporale.

31200393

19

Informaţii privind siguranţa

Atenţie la mâini (presiune ridicată)

(28)

Varianta III – Acest mesaj se află pe partea superioară a distribuitorului de carburant.

ă pe partea superioar ă a distribuitorului de carburant. AVERTISMENTAVERTISMENT Datorit ă presiunii ridicate a

AVERTISMENTAVERTISMENTă pe partea superioar ă a distribuitorului de carburant. Datorit ă presiunii ridicate a carburantului, acesta

Datorită presiunii ridicate a carburantului, acesta poate fi injectat în pielea operatorului; de asemenea, acesta poate provoca arsuri. Pulverizarea carburantului sub presiune ridicată poate provoca un incendiu. Nerespectarea instrucţiunilor privind inspecţia, întreţinerea şi reparaţiile poate produce leziuni corporale sau decesul.

Avertisment universal (29)

Varianta III – Acest mesaj se află pe ambele părţi ale suportului măştii mecanismului supapei.

p ă r ţ i ale suportului m ăş tii mecanismului supapei. AVERTISMENTAVERTISMENT Nu utiliza ţ

AVERTISMENTAVERTISMENTp ă r ţ i ale suportului m ăş tii mecanismului supapei. Nu utiliza ţ i

Nu utilizaţi şi nu efectuaţi lucrări la acest echipament dacă nu aţi citit şi înţeles instrucţiunile şi avertismentele din Manualul de utilizare şi întreţinere. Nerespectarea instrucţiunilor şi a avertismentelor furnizate poate provoca accidente grave sau chiar mortale.

Mesaje suplimentare

Pe aceste maşini se află mai multe mesaje privind diverse aspecte. Această secţiune trece prezintă locaţiile de amplasare şi descrierea mesajelor. Toate mesajele trebuie înţelese.

Asiguraţi-vă că toate mesajele sunt lizibile. Dacă imaginile sau cuvintele nu sunt vizibile, curăţaţi sau înlocuiţi mesajele. Pentru curăţarea mesajelor, utilizaţi material textil, apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi, benzină sau alte produse chimice puternice pentru a curăţa mesajele. Solvenţii, benzina sau produsele chimice puternice pot slăbi adezivul care fixează mesajele. Mesajele cu adeziv slăbit pot cădea.

Înlocuiţi toate mesajele deteriorate sau care lipsesc. Dacă un mesaj este ataşat la o piesă care este înlocuită, instalaţi un alt mesaj pe piesa de schimb. Orice distribuitor Caterpillar poate furniza mesaje noi.

20

Informaţii privind siguranţa

31200393

20 Informa ţ ii privind siguran ţ a 31200393 Ilustra ţ ia 7 g01106499 Ilustra ţ
20 Informa ţ ii privind siguran ţ a 31200393 Ilustra ţ ia 7 g01106499 Ilustra ţ

Ilustraţia 7

20 Informa ţ ii privind siguran ţ a 31200393 Ilustra ţ ia 7 g01106499 Ilustra ţ

g01106499

31200393

21

Informaţii privind siguranţa

Filtrul de aer (1)

Acest mesaj se află pe masca filtrului de aer.

de aer (1) Acest mesaj se afl ă pe masca filtrului de aer. Ilustra ţ ia

Ilustraţia 9

g00931688

Curăţaţi sau înlocuiţi elementul filtrului atunci când indicatorul de înfundare luminează în culoarea roşie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunile “Elementul principal al filtrului de aer al motorului – curăţare/înlocuire” şi “Elementul secundar al filtrului de aer al motorului – înlocuire”.

Sistemul hidraulic auxiliar (2)

Dacă este prevăzut, acest mesaj se află pe partea stângă a capului ansamblului telescopic.

ă pe partea stâng ă a capului ansamblului telescopic. Ilustra ţ ia 10 g00934458 Utiliza ţ

Ilustraţia 10

g00934458

Utilizaţi numai instrumente de lucru aprobate de Caterpillar. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunile “Comenzile” şi “Instrumentele de lucru”.

Ieşirea alternativă (3)

Acest mesaj se află pe luneta cabinei.

alternativ ă (3) Acest mesaj se afl ă pe luneta cabinei. Ilustra ţ ia 11 g00931915

Ilustraţia 11

g00931915

Dacă ieşirea principală este blocată, ieşiţi din maşină prin fereastra din spate. Scoateţi cuiul de siguranţă cu ajutorul inelului de la dispozitivul de blocare a lunetei. Astfel veţi putea deschide fereastra din spate.

Lichidul de transmisie şi hidraulic (4)

Dacă este prevăzut, acest mesaj se află lângă indicatorul cu vizor pentru lichidul de transmisie şi hidraulic.

Ilustraţia 12

lichidul de transmisie ş i hidraulic. Ilustra ţ ia 12 g01059267 Verifica ţ i lichidul de

g01059267

Verificaţi lichidul de transmisie şi hidraulic atunci când este cald. Nu adăugaţi lichid atunci când sistemul este rece. Dacă sistemul este rece şi adăugaţi lichid, puteţi adăuga prea mult lichid. Acest lucru poate provoca deteriorarea maşinii. Pentru procedura corectă, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Nivelul lichidului de transmisie şi al lichidului hidraulic – verificare”.

22

Informaţii privind siguranţa

31200393

Sistemul de condiţionare a aerului (5)

La maşinile prevăzute cu sistem de condiţionare a aerului, această etichetă se află în spatele măştii de protecţie din spatele uşii.

în spatele m ăş tii de protec ţ ie din spatele u ş ii. Ilustra ţ

Ilustraţia 13

g00934175

Nu efectuaţi lucrări la sistemul de condiţionare a aerului înainte de a citi şi înţelege manualul de service.

Valorile presiunii în pneuri (6)

Acest mesaj se află în spatele măştii de protecţie din partea stângă a cabinei.

m ăş tii de protec ţ ie din partea stâng ă a cabinei. Ilustra ţ ia

Ilustraţia 14

g00931919

Umflarea necorespunzătoare a pneurilor poate provoca accidente. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Valorile indicate ale presiunii în pneuri”.

Sistemul de securitate al maşinii (7)

Dacă este prevăzut, acest mesaj se află pe partea stângă a coloanei de direcţie, în faţa comutatorului de contact.

Ilustraţia 15

ie, în fa ţ a comutatorului de contact. Ilustra ţ ia 15 g00951606 Ma ş ina

g00951606

Maşina este echipată cu un sistem de securitate. Înainte de a utiliza maşina, citiţi Manualul de utilizare şi întreţinere.

Lichidul de răcire (8)

Acest mesaj se află pe rezervorul de lichid de răcire.

Acest mesaj se afl ă pe rezervorul de lichid de r ă cire. Reumple ţ i
Acest mesaj se afl ă pe rezervorul de lichid de r ă cire. Reumple ţ i

Reumpleţi rezervorul numai cu o soluţie 50/50 de etilenglicol şi apă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi între