Sunteți pe pagina 1din 3

1.Citiţi textul şi realizaţi sarcinile propuse.

Cînd fariseii se plîng că Iisus stă cu păcătoşii, El le spune o pildă despre un tînăr ce-şi
părăseşte casa. Tînărul risipeşte banii atît de necugetat, încît în cele din urmă trebuie să
îngrijească porcii unui bogătaş, ca să poată supravieţui.
În nenorocirea lui, se hotărăşte să meargă acasă şi să lucreze pentru tatăl său, nu ca fiu, ci doar
ca servitor. Cînd ajunge acasă, tatăl său se grăbeşte să-1 întîmpine.
— Tată! Am păcătuit împotriva Cerului şi împotriva ta. Nu mai sînt vrednic să mă numesc fiul
tău.
— Aduceţi-i fiului meu cea mai bună haină din casă şi pregătiţi o masă, căci fiul meu era
pierdut şi a fost găsit.
Pe cînd fratele mai mare munceşte din greu să isprăvească treaba înainte de venirea nopţii:
„Dacă fratele meu ar fi aici să mă ajute, n-ar trebui să muncesc atît de mult”.
Cînd munca e terminată, el vine acasă. Dar, cînd se apropie de casă, aude muzică...
— Ce se întîmplă? — Fratele tău s-a întors şi tatăl tău a pus masa pentru el. Supărat, fratele mai
mare refuză să intre în casă. În curînd iese tatăl. — Pentru mine nu ai dat o masă niciodată, deşi
am stat acasă şi te-am ajutat. Dar fratele meu... — Fiule, tot ce am eu e al tău. Dar e drept să ne
bucurăm de întoarcerea frate lui tău. El a fost ca şi mort... şi acum a înviat.
2.Completaţi propoziţiile cu adjectivele potrivite dintre paranteze:
Pe muşchiul ______________,____________________ca o blană a pămîntului, căprioara stă
jos lîngă iedul ei. Acesta şi-a întins capul cu botul ________________ şi ________________pe
spatele mamei lui.
(cald, mic, umed, gros, catifelat)
(Emil Gîrleanu, „Căprioara”) 1-4 p.
3.Puneţi următoarele adjective la gradele comparativ şi superlativ
Curat
comparativ superlativ
de superioritate___________________2 p. relativ ___________________ 2 p.
de inferioritate ___________________2 p. absolut____________________ 2 p.
de egalitate ______________________2 p.
Harnic
comparativ superlativ
de superioritate___________________2 p. relativ ___________________ 2 p.
de inferioritate ___________________2 p. absolut____________________ 2 p.
de egalitate ______________________2 p.

2-20 p.
3.1. Alcătuiţi enunţuri cu două adjective.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________2 p.

4. Selectaţi din text antonimele următoarelor cuvinte:


Sfînt___________________________________________________________________
A aduna (bani)___________________________________________________________
Chibzuit ________________________________________________________________
Bucuros ________________________________________________________________
A accepta _______________________________________________________________
Plecare__________________________________________________________________1-6 p.

1
4.1. Cu trei perechi de antonime alcătuiţi trei enunţuri.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________2-6 p.

5. Transcrieţi din text o propoziţie care conţine o pereche de antonime.


_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________1 p.

6. Răspundeţi la întrebări printr-un enunţ.


6.1. Cum credeţi, de ce tînărul şi-a părăsit casa?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________2 p.
6.2. De ce fiul se întoarce acasă?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________2 p.
6.3. Cum şi-a întîmpinat tatăl fiul?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________2 p.
6.4. Ce făcea fratele mai mare?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________2 p.
6.5. De ce fratele mai mare a refuzat să intre în casă?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________2 p.
2-10 p.
7. Intitulaţi textul.
__________________________________________________________________________1 p.
7.1. Argumentaţi printr-un enunţ titlul propus.
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________2 p.

8. Descrieţi, în patru enunţuri, portretul fizic şi moral al tatălui.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________2-8 p.

2
9. Improvizaţi un dialog între cei doi fraţi (cîte cinci replici pentru fiecare interlocutor).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________2-20 p.

10. Redactaţi o invitație conform algoritmului propus. Îl inviți pe prietenul tău la


deschiderea restaurantului……………. , în data de…………….., ora…………,
adresa………….., în care tu ești angajat în calitate de bucătar-șef.
Invitația cuprinde următoarele părți *Adresarea*Conținutul*Semnătura

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________2-20 p.

Total 100 puncte


Barem de notare

Puncte 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 40-31 30-21 20-11
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2