Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare : clasa a VII-a

Nr. Itemii Varianta I Punct.

1 Scrie , în spațiul rezervat , esența noțiunilor biologice . 0

Surditate____________________________________________________________________ 1
____________________________________________________________________________
__________________ 2
Cîmp vizual 3
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 4
__________________

2 Analizează imaginea și răspunde la întrebările de mai jos : 0

a)ce este reprezentat pe desen? . ____________________________ 1

7
b)Completează legenda cu denumirele celor 5 structuri 8
numerotate și 3 regiuni specifice.
9
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3 Coloana A include denumirile de structure ale analizatorilor , iar coloana B caracteristicile lor. 0
Înscrie , în spațiile rezervat din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B. .
1
Coloana A Coloana B
2
Celule cu conuri 1. Sclerotică transparentă
3
Cornee 2. Reacționează la intensitatea mărită a 4
luminii
5
Celule gustative 3. Detectează substanțele chimice
solubile 6

Endolimfa 4. Lichidul din labirintul membranos

Muguri gustativi 5. Perceput de marginea limbii

Gustul acru 6. Situați în papile gustative


4 Elaborează un plan ce include 4 norme de ingienă a analizatorului 0

auditiv.___________________________________________________ 1

_________________________________________________________ 2
_________________________________________________________ 3

5 Completează spațiile libere astfel , încît enunțurile să fie adevarate. 0

Organul mirosului la om este __________________ . Firul de păr 1

este format din ____________________ cu glande ____________ 2


și __________________ . Pielea este constituită din 3 straturi : 3
________________ , _____________________ , 4
______________.
5

6 Citește afirmațiile de mai jos . Înceruiește ,,A,, dacă afirmația este adevărată și ,,F,, , dacă 0
afirmația este falsă . Dacă ai încercuit ,,F,, , scrie afirmația corectă pe linia rezervată .
1
a) A F Sclerotica este suprafața pe care se focalizează imaginea.
2
___________________________________________________
b) A F terminațiile nervoase libere sînt receptorii durerii. 3
___________________________________________________
4
c) AF gustul acru este perceput de rădăcina limbii .
__________________________________________________ 5

7 Compară surditatea și otita , idicînd 2 asemănări și 2deosebiri


conform modelului , după criteriile propuse. 0

1
Asemănări 2
1._____________________________________________
3

4
2._____________________________________________ 5

surditatea Criteria de otita 6

deosebire
Factor de risc
După un simptom