Sunteți pe pagina 1din 15

METODE

DE CERCETARE
CANTITATIVĂ ÎN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ

- anul universitar 2018-2019 -

1
Obiectivul cursului:

—  Să ofere studenţilor cunoştinţe şi competenţe


speci4ice metodelor cantitative, bazate pe statistică,
ca instrumente necesare cunoaşterii sectorului
public.

2
Evaluare

—  30% - test de evaluare pe parcurs (parţial)


(noiembrie – decembrie);

—  40% - evaluare la seminar;

—  30% - examen 4inal.

3
Ce este cercetarea?
—  proces sistematic de colectare şi
analiză a informaţiilor pentru
îmbunătăţirea înţelegerii unui fenomen
(a unei probleme);

—  o investigaţie sistematică, controlată,
empirică şi critică asupra unor ipoteze
privind relaţiile prezumate între
anumite fenomene;
4
Ce este cercetarea?
—  o activitate pentru descoperirea unui
adevăr;

—  experienţa sau efortul de a dobândi noi
cunoştinte;

—  activitatea de a găsi răspunsuri la


întrebări.

5
6
Rezolvarea unei probleme
1.  Înţelegerea problemei

Pătrunderea în conţinutul problemei.

Care sunt necunoscutele?Care sunt datele problemei ?

Care sunt condiţiile de lucru?
Rezolvarea unei probleme
2. Crearea unui plan de lucru

Legătura între datele problemei şi necunoscute.

Posibilitatea utilizării tuturor datelor a4late la dispoziţie.

Este cunoscută o problemă asemănătoare şi rezolvată
anterior?

Rezultatul acestei probleme poate :i utilizat în acest caz?

Poate :i întocmit un plan al rezolvării sau al soluţiei
problemei ?

Rezolvarea unei probleme
3. Punerea în aplicare a planului de
lucru

Se realizează planul.

Se rezolvă problema.

Se veri4ică 4iecare pas pentru a controla corectitudinea
4iecărei etape de rezolvare.

În ce măsură se poate demonstra că :iecare etapă este
corectă?


Rezolvarea unei probleme

4. Privire retrospectivă

Se analizează rezultatul obţinut.

Se poate veri:ica rezultatul obţinut?

Se putea obţine rezultatul şi pe altă cale?

Se poate folosi rezultatul sau metoda la o altă problemă ?
Metoda
◦  Instrumentul utilizat de cercetător pentru
rezolvarea unei probleme;

◦  Proces de pre4igurare a unor posibile soluţii la o
problemă;

◦  Testarea 4iecărei soluţii pentru a o găsi pe cea mai
bună.

11
Metoda
<- limba greacă
meto=spre
odos=cale, drum

Metoda

Ansamblu coerent

Procedee tehnici
12
Metoda
—  Identi4icarea problemei;

—  Formularea unor ipoteze;

—  Decizia asupra procedurii (rationament deductiv);

—  Colectarea datelor şi analiza;

—  Formularea concluziilor.

13
Cercetare cantitativă
—  se desfăşoară cu ajutorul culegerii şi prelucrǎrii de
date prin experimente, anchete, observaţii etc.;

—  pune în evidenţă anumite rezultate ale prelucrǎrii


datelor;

—  este extinsă şi costisitoare, deoarece este nevoie de o
anumitǎ cantitate, de un anumit volum de date,
pentru ca prelucrarea şi rezultatele sǎ aibǎ relevanţǎ;

—  datele pot 4i culese din surse variate.

14
Cercetare calitativă
—  foarte necesară si importantă în anumite domenii,
cum ar 4i înţelegerea unui eveniment, pentru a scoate
în evidenţǎ anumite caracteristici sau
comportamente, din perspectiva celui implicat;


—  datele calitative se referă la atribute ale unei entităţi;

15