Sunteți pe pagina 1din 6

Profesoară – Stepanyants Maria IP Gimnaziul Rublenița Clasa VI

Nr. de
Nr. Competențe/ Subcompetențe Unități de învățare Data Observații
ore
Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
I Evul mediu Timpuriu 2
Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.

1 Identificarea informaţiilor oferite de hărţile cu referire la istoria Întroducere în cursul de istorie medievală. 1
evului mediu; Evaluare iniţială
Identificarea informaţiilor oferite de hărţile cu referire la istoria
2 evului mediu; 1
Marea migrație a popoarelor. Vechii germanici.

II Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice. 15


Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie. Regate și Imperii în Evul Mediu timpuriu
Elaborarea axelor cronologice indicînd 3-5 date şi evenimente
3 1
istorice; Formarea romanității europene.

4 Demonstrarea interesului faţă de studierea valorilor naţionale şi Primele formațiuni statale la est de Carpați. 1
universale; Gelu, Glad și Menumorut

5 Identificarea informaţiilor oferite de hărţile cu referire la istoria Imperiul Roman de Răsărit (Bizantin) sec. VI - 1
evului mediu; XI
Uutilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din
6 1
epoca medievală Un imperiu grec și creștin
Identificarea informaţiilor oferite de hărţile cu referire la istoria
7 1
evului mediu; Imperiul Carolingian

8 Fărîmitarea politică a Europei de Vest (sec. IX- 1


Explicarea termenilor istorici cu referire la epoca medievală; XI).
Redactarea unei comunicări scurte cu referire la evenimentele,
9 1
personalităţile istoriei medievale; Lumea vikingilor
Elaborarea axelor cronologice, indicând 3-5 date şi evenimente
10 2
istorice; Slavii de Vest şi de Sud. Rusia Kieveană

11 Elaborarea axelor cronologice, indicând 3-5 date şi evenimente Primele formaţiuni statale în spaţiul românesc. 1
istorice; Regatul ungar.
12 Explicarea termenilor istorici cu referire la epoca medievală; Arabii în sec. VI-XI 1
Profesoară – Stepanyants Maria IP Gimnaziul Rublenița Clasa VI
Redactarea unei comunicări scurte cu referire la evenimentele,
13 1
personalităţile istoriei medievale Lecţie de sinteză Renaşterea carolingiană
Uutilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din
14 1
epoca medievală Evaluare sumativa
Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor
istorice.
III Cultura medievală timpurie 5
Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice
asupra societăţii.
Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din
15 1
epoca medievală; Cultura Europei de Vest în sec. al V- IX-lea

16 Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelo din 1


epoca medievală; Cultura Bizantină
Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din
17 1
epoca medievală; Cultura din spaţiul românesc.
Utilizarea termenilor istorici în comunicări
18 cu referire la evenimentele desfăşurate în 1
evul mediu; L.sinteză: Civilizaţia musulmană
Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din Evaluare recapitulativă.
19 1
epoca medievală;
Determinarea relaţiilor de cauzalitate Statele din Europa în sec.XI-XV
IV 8
şi schimbare în istorie.
Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din
20 1
epoca medievală; Formarea statului centralizat în Franţa, Anglia
Identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment din istoria
21 1
medievală; Imperiul German şi republice italiene.
Identificarea informaţiilor oferite de hărţile cu referire la istoria
22 1
evului mediu; Formarea Ţării Româneşti
Identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment din istoria
23 1
medievală; Formarea Ţării Moldovei
Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din Viaţa politică şi organizarea internă a Ţărilor
24 1
epoca medievală; Române.
Demonstrarea interesului faţă de studierea valorilor naţionale şi Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun.
25 1
universal; Organizarea militară în Moldova medievală
Utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la
26
evenimentele desfăşurate în L. sinteză: Imperiul Otoman 1
Profesoară – Stepanyants Maria IP Gimnaziul Rublenița Clasa VI
evul mediu;

27 Identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment din istoria 1


medievală Evaluare sumativă
Europa de Sud-Est în sec.XV-prima jum. a
Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor
V sec.XVI 9
istorice.
Lupta antiotomană a Ţarilor Române.
28 Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenim. din epoca Iancu de Hunedoara 1
medievală;
Lupta antiotomană a Ţarilor Române.
29 Exprimarea opiniei faţă de activitatea personalităţilor în istoria Vlad Ţepeş 1
medievală;
Ţara Moldovei pe timpul domniei, lui Ştefan
30 Exprimarea opiniei faţă de activitatea personalităţilor în istoria cel Mare. 2
medievală;
Situaţia politică a Ţărilor Române în I jum. a
31 Identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment din istoria sec.XVI. 1
medievală
Identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment din istoria Suzeranitatea otomană în Ţările Române.
32 1
medievală
Lecţie de sinteză Rolul lui Ştefan cel Mare şi
33 Redactarea unei comunicări scurte cu referire la evenimentele, Sfînt în istoria românilor. 1
personalităţile istoriei medievale;
Lecţie de sinteză
34 Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenim. din epoca Cetăţile- verigă de bază a sistemului defensiv 1
medievală; în spaţiul românesc.Cetatea Sorocii.
35 1
Exprimarea opiniei faţă de activitatea Evaluare sumativă
Viaţa economică şi socială în epoca
VI Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 9
medievală

36 Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din 2


epoca medievală; Agricultura- baza producţiei în Evul M ediu

37 Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din Meşteşugurile şi comerţul Apariţia oraşelor 1
epoca medievală; medievale.
Profesoară – Stepanyants Maria IP Gimnaziul Rublenița Clasa VI

Utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la


38 evenimentele desfăşurate în evul mediu; Dezvoltarea social-economică în spaţiul 2
românesc.
Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din
39 epoca medievală; Seniori şi regi Viaţa cavalerilor 1

Utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la 1


evenimentele desfăşurate în evul mediu; Ţăranii. Orăşenii

40 Utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la Lecţie de sinteză 1


evenimentele desfăşurate în evul mediu; Familia în epoca medievală

Utilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din Lecţie de sinteză


41 epoca medievală; Modul de viaţă ăn tîrgurile Moldovei 1
medievale

42 Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice 1


asupra societăţii Evaluare sumativă
Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice
VII Biserica în Evul Mediu 5
asupra societăţii

43 Utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la evenim Biserica creştină în societatea medievală 2
desfăşurate în ev.mediu; Cruciadele.

44 Uilizarea documentelor istorice în expunerea evenim» din epoca 1


medievală; Biserica creştină în Ţările Române.

45 Demonstrarea interesului faţă de studierea valorilor naţionale şi 1


universale. Lecţie de sinteză Mănăstirea Căpriana

46 Utilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la 1


evenimentele desfăşurate în evul mediu; Evaluare sumativă
Profesoară – Stepanyants Maria IP Gimnaziul Rublenița Clasa VI
Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice Statele din Europa Occidentală, Centrală, de
VIII 9
asupra societăţii. Sud – Est, sec. XVI- sec.XVII

47 Redactarea unei comunicări scurte cu referire la evenimentele, Descoperirile geografice. 1


personalităţile istoriei medievale; Formarea sistemului colonial.

48 Identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment din istoria 2


medievală Reforma şi contrareforma în Europa.
Geneza societăţii moderne în Europa
49 Exprimarea opiniei faţă de activitatea personalităţilor în istoria Occidentală pînă la mijlocul secolului al XVII- 1
medievală; lea.
Organizarea politică a Ţărilor Române pînă la
50 Identificarea cauzelor şi efectelor unui eveniment din istoria mijlocul sec. al XVI-lea . 2
medievală Ioan Vodă cel Viteaz

51 Redactarea unei comunicări scurte cu referire la evenimentele, Războiul antiotoman sub conducerea lui Mihai 1
personalităţile istoriei medievale; Viteazul. Unirea politică a Ţarilor Române
L. sinteză: Societatea românească între
52 Exprimarea opiniei faţă de activitatea personalităţilor în istoria medieval şi modern, pînă la mijlocul secolului 1
medievală; al XVIII-lea.

53 Uutilizarea termenilor istorici în comunicări cu referire la 1


evenimentele desfăşurate în evul mediu; Evaluare sumativă
Formarea comportamentelor democratice şi valorilor general-
IX Cultura Europeană în epoca Renașterii 8
umane.
Cultura Europei Occidentale, Centrale şi de Est
54 Uilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din în sec. XII-XIV 2
epoca medievală,
Ştiinţa şi literatura în epoca Renaşterii. Arta
55 Exprimarea opiniei faţă de activitatea personalităţilor în istoria plastică în epoca Renaşterii 2
medievală;
Demonstrarea interesului faţă de studierea valorilor naţionale şi Particularităţile culturii Ţarilor Române în Evul
56 1
universale. Mediu, în epoca Renaşterii
Profesoară – Stepanyants Maria IP Gimnaziul Rublenița Clasa VI

57 Uilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din Lecţie de sinteză 1


epoca medievală; Călători şi pelerini în evul mediu.

58 Demonstrarea interesului faţă de studierea valorilor naţionale şi 1


universale. Lecţie de sinteză Biserici şi catedrale

59 Uilizarea documentelor istorice în expunerea evenimentelor din 1


epoca medievală; Evaluare Finală