Sunteți pe pagina 1din 1

NR.1 NR.

2
Lucrare scrisă la matematicǎ Lucrare scrisă la matematicǎ
Semestrul I_An şcolar 2017-2018 Semestrul I_An şcolar 2017-2018

Subiectul I (50 de puncte) Subiectul I (50 de puncte)

5p 1.Determinati toți divizori numarului 35. 5p 1.Determinati toți divizori numarului 38.
5p 2. Determinaţi numerele de forma 7x2 3 . 5p 2. Determinaţi numerele de forma 3x6 9 .
5p 3. Descompuneţi în produse de factori primi numărul 144. 5p 3. Descompuneţi în produse de factori primi numărul 185.
5p 4. Aflaţi c.m.m.d.c. al numerelor 16; 24. 5p 4. Aflaţi c.m.m.d.c. al numerelor 36; 45.
5p 5. Aflaţi c.m.m.m.c. al numerelor 50; 48. 5p 5. Aflaţi c.m.m.m.c. al numerelor 72; 18.
12 64
5p 6. Simplificaţi fracţia pentru a obţine o fracţie ireductibilă. 5p 6. Simplificaţi fracţia pentru a obţine o fracţie ireductibilă.
48 24
5p 7.Calculați media aritmetică 124 și 8,6. 5p 7. Calculați media aritmetică 125 și 13,8.
5p 8. Calculaţi: 10,4 – 1,48 · 2,5. 5p 8. Calculaţi: 35,6 – 2,18 · 3,7 .
5p 9.Calculați perimetrul unui triunghi echilateral cu lungimea unei laturii de 5p 9. Calculați perimetrul unui triunghi echilateral cu lungimea unei laturii de
4,8 cm. 7,2 cm..
5p 10.Segmentul [AB] are lungimea de 7,8 cm şi O este mijlocul lui. 5p 10.Segmentul [CD] are lungimea de 7,4 cm şi A este mijlocul lui.
Să se determine lungimea segmentului [DA] .
Să se determine lungimea segmentului [BO] .

Subiectul II (40 de puncte


Subiectul II (40 de puncte)
10p 1. Efectuaţi:
10p 1. Efectuaţi: 2 6 1
2
[(0,75 + 3) ∙ 17 + 0,1: 5] : 0, (3).
1 45
[6,25: 2,5 + 3 : 0, (3)] − 4
.

2
10p 2. Rezolvați ecuația în Q+ : 1,5∙ (𝑥 + ) = 2,25 .
1 3 9
10p 2. Rezolvați ecuația în Q+ : 7 ∙ (𝑥 + ) =1 .
5 4

10p 3. Fie unghiurile ∡𝐴𝑂𝐵 ș𝑖 ∡𝐷𝑂𝐶 opuse la vărf ( punctele A,O,C


10p 3. Fie unghiurile ∡𝐴𝑂𝐷 ș𝑖 ∡𝐵𝑂𝐶 opuse la vărf ( punctele A,O,C sunt coliniare), iar m(∡𝐴𝑂𝐵) = 1100, [OP este bisectoarea
sunt coliniare), iar m(∡𝐵𝑂𝐶) = 650, [OE este bisectoarea unghiului ∢ 𝐷𝑂𝐶. Se cere: a) m(∢𝐵𝑂𝐶); b) m(∢𝐴𝑂𝑃).
unghiului ∢ 𝐴𝑂𝐷. Se cere: a) m(∢𝐶𝑂𝐷); b) m(∢𝐵𝑂𝐸).

10p 4. Fie ∆ ABC echilateral și M mijlocul laturii [AC].


10p 4.Fie ∆ ABC isoscel cu [AB]≡ [AC] și M mijlocul laturii [BC]. Demonstrați că ∢𝐵𝐴𝑀 ≡ ∢𝐵𝐶𝑀.
Demonstrați că ∢𝐴𝐵𝑀 ≡ ∢𝐴𝐶𝑀.