Sunteți pe pagina 1din 23

Muzica : Espiritu Andino

Cel mai mare lac artificial amenajat pe râurile interioare din


ţara noastră este Lacul Izvorul Muntelui (Lacul Bicaz) de pe
râul Bistriţa, "născut" în iulie 1960 în spatele barajului înalt
de 127 m şi lung de 435 m.
Pe Bistriţa mai sunt
12 lacuri de acumulare
în aval de lacul
Izvorul Muntelui pe o
distanţă de 140 km
( 36,5 km de canale de
derivaţie şi 12 centrale
electrice totalizând o
putere instalată de 244
MW).
Pentru sistemul hidroenergetic românesc, Bicazul este
“Legendă”.
Ideea construcţiei hidroenergetice de pe Bistriţa prindea
contur încă din 1908, când Dimitrie Leonida susţinea
lucrarea sa la Şcoala Politehnică din Charlottenburg.
În noiembrie 1950, visul îşi începea materializarea, iar în
octombrie 1960 primul hidroagregat producea energie
electrică.
Puţini sunt cei care ştiu că barajul nu este monobloc:
- este format din 30 de ploturi separate prin rosturi
etanşate amonte cu pene de beton armat şi tole de cupru;
- corpul acestuia este străbătut de kilometri de galerii,
puţuri de aerisire, nişe de vizitare;
- încăperi special amenajate adăpostesc instalaţii de
acţionare şi comandă, echipamente de urmărire,
monitorizare seismică şi comportare a fiecarui element;
Lacul de acumulare de la
Izvorul Muntelui s-a
"născut" oficial la
1 iulie 1960 (în prezenţa lui
Dimitrie Leonida), odată
cu închiderea ultimei porţi
a barajului.
Din portul amenajat în vecinătatea barajului :
 se pot face croaziere cu vaporul pe lac;
 se pot închiria bărci, hidro-biciclete;
 pentru turişti există posibilitatea cazării fie la motel, fie la
căsuţe;
Lungimea medie a lacului este de 35 km, iar
laţimea variază între 200 şi 2000 m, volumul maxim
fiind de 1250 milioane mc şi alimentează
hidrocentrala Bicaz-Stejaru.
La nivelul maxim de umplere, acesta se întinde pe o
direcţie generală nord-vest – sud-est, cu numeroase
arii de extindere laterală, mai accentuată fiind cea de
pe râul Bistricioara (pe circa 3 km).
Fauna lacului este alcătuită din: mreană, clean, lostriţă,
scobar, moioagă, babuşcă, păstrăv indigen, păstrăv de lac
şi păstrăv curcubeu, obleţ, porcuşor, plătică.
De altfel aici există amenajată şi o crescătorie de păstrăv
(Potoci).
În anul 1993 celebrul J.Y. Cousteau, însoţit de o parte din
echipa sa, s-a aflat pentru câteva zile la
Staţiunea de Cercetări Biologice Potoci - Bicaz a
Universităţii "Al.I.Cuza", unde a efectuat câteva scufundări
în lacul Bicaz (singurul loc din Moldova unde se efectuau
scufundări, promotorii fiind Ionel Miron şi
Constantin Mihai).
Pe cuprinsul bazinului hidrografic al lacului
(4035 km pătraţi) se realizează o înalţime medie a
reliefului de circa 1100 m.
Diferenţa maximă de altitudine este de aproximativ
1800 m (între Vârful Inău, 2280 m, şi cota fundului
lacului la baraj de 425 m).
Aceasta determină o etajare climatică ce are
repercursiuni importante în regimul hidrologic al
lacului.
Perimetrul mediu al
lacului este de
aproximativ 71 km.
Pentru realizarea construcţiei au trebuit strămutate
aproape 20 de sate. Două dintre acestea, Răpciuniţa
şi Cârnu, au dispărut în totalitate. Au fost strămutaţi
peste 18 000 de locuitori din aproape
2 300 de gospodării.
Bicazul a fost o provocare pentru inginerii români,
constructori şi energeticieni.
Pentru sistemul hidroenergetic românesc, Bicazul
este piatra de temelie. Este şantierul despre care
toţi vechii hidrotehnicieni vorbesc cu pioşenie, cu
admiraţie, cu mândrie, pentru că istoria lucrărilor
hidrotehnice şi energetice din România se împarte
în două epoci: înainte şi după Bicaz.
Recorduri:

- Cel mai mare lac artificial amenajat pe râurile


interioare din ţara noastră;

- Barajul Izvorul Muntelui, având înălţimea de 127 m,


este cel mai mare baraj de greutate (de pe râurile
interioare ale României, fiind depăşit de Porţile de Fier I)
şi al treilea dintre cele mai înalte baraje din România.

-Este al 9-lea baraj de greutate, ca înălţime, din Europa.


(În anul finalizării sale, respectiv 1961, era al 4-lea baraj
de greutate, ca înălţime, din Europa).
Lacul Bicaz
( Izvorul Muntelui)
deţine şi astăzi
supremaţia în domeniu:
cel mai mare lac
interior din România.
SFARSIT