Sunteți pe pagina 1din 5

ANEXA 5

PROGRAMUL ERASMUS

MOBILITATEA STUDENŢILOR PENTRU STUDIU

RAPORTUL STUDENTULUI CĂTRE INSTITUŢIE

Acest raport referitor la experienţa dvs va furniza programului Erasmus informaţii valoroase care vor fi de
folos atât viitorilor studenţi cât şi pentru îmbunătăţirea continuă a programului. Vă suntem recunoscători
pentru că aţi completat acest chestionar. Vă rugăm să returnaţi în formă electronică şi în formă printată (pentru
decont) acest formular completat la sfârşitul perioadei de studiu în străinătate.
Prof. dr. Dan Scarpete

Toate datele personale menţionate în acest raport vor fi procesate în conformitate cu Regulation (EC) No
45/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 Decembrie 2000 referitor la protecţia persoanelor
privind procesarea datelor personale de către instituţiile şi organele Comunitare şi la libera circulaţie a acestor
date. La cerere, vi se pot trimite datele personale pentru a fi corectate şi completate. Puteţi depune oricând o
plângere împotriva modului de procesare a datelor personale la European Data Protection Supervisor (Official
Journal L 8, 12.1.2001).

0. Identificarea instituţiei de origine

Instituţia de origine: UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI, ROMÂNIA

Catra Universitară Erasmus a instituţiei de origine: 56018-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1

1. Studentul
Numele (nume, prenume): Craciun Ionica Mihaela
Sex: M/F
Universitatea gazdă (denumire, oraş, ţară): Universidade do Porto, Porto, Portugalia
Domeniul de studiu/major: Inginerie Mecanica
Adresa de e-mail: zburla85@yahoo.com
Sunt de acord ca adresa mea de e-mail să poată fi utilizată pentru a putea fi contactată: Da/Nu

2. Perioada de studiu şi motivaţia

Perioada de studiu în străinătate: 23/02/2009 – 25/05/2009


În care an/la ce nivel aţi fost în timpul perioadei de studiu în strainatate:
Licenţă 1-2-3-4-5/Master 1-2/Doctorat/Altele
Consideraţi că durata perioadei de studiu a fost:
prea scurtă  - prea lungă  - potrivită 
Care au fost factorii care v-au motivat să mergeţi în străinătate?
Academic Da / Nu
Cultural Da / Nu
Să trăiţi într-o ţară străină Da / Nu
Să exersaţi o limbă străină Da / Nu
Prieteni care locuiesc în străinătate Da / Nu
Planuri legate de carieră/creşterea posibilităţilor Da / Nu
de angajare în viitor
O experienţă europeană Da / Nu
Să fiţi independent/pe propriile puteri Da / Nu
Altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………………………...

11
3. Calitatea academică

Cum evaluaţi calitatea profesorilor şi a altui personal didactic la universitatea gazdă?


scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent

1–2–3–4–5
Cum evaluaţi calitatea cursurilor şi a materialelor de studiu la universitatea gazdă?
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent

1–2–3–4–5

4. Informaţii şi sprijin

Cum aţi obţinut informaţiile despre programul de studiu de la instituţia gazdă?


de la instituţia de origine  - de la instituţia gazdă  - alţi studenţi, foşti participanţi  - internet  - altele
(vă rugăm specificaţi): …………….…………………………………………………………………………...
Cât de utile au fost aceste informaţii?
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent

1–2–3–4–5
La sosirea dvs la instituţia gazdă, vi s-a oferit:
o primire specială  - o sesiune de informare  - un program de orientare  - un curs/modul de limbă 
Au fost organizate alte evenimente speciale pentru studenţii Erasmus la instituţia gazdă în timpul şederii dvs?
Da / Nu
Aţi primit un sprijin corespunzător de la instituţia de origine şi de la instituţia gazdă înainte şi în timpul
perioadei Erasmus de studiu?
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent
Instituţia de origine: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Instituţia gazdă: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Cum consideraţi nivelul dvs de integrare în mijlocul studenţilor locali ai instituţiei gazdă?
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent

1–2–3–4–5

5. Cazarea şi infrastructura

Modul de cazare la la instituţia gazdă:


În cadrul universităţii Da / Nu
Apartament sau casă împreună cu alţi studenţi Da / Nu
Cazare la particular Da / Nu
Altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………………………...
Cum aţi găsit cazarea?
Prin serviciile universităţii Da / Nu
Prieteni/familie Da / Nu
Birouri particulare Da / Nu
Internet Da / Nu
Altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………………………...
Accesul la bibliotecă, la materialele pentru studiu:
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent

1–2–3–4–5
Accesul la computere şi e-mail la instituţia gazdă:
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent

1–2–3–4–5

12
6. Pregătirea lingvistică

Limba de predare la instituţia gazdă: engleza


Aţi beneficiat de pregătire lingvistică?
Da / Nu
Dacă da, aţi participat la cursul intensiv Erasmus de limbă?
Da / Nu
Dacă da, cine a organizat cursul intensiv Erasmus de limbă?
Instituţia de origine Da / Nu
Instituţia gazdă Da / Nu
Altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………………………...
Durata pregătirii lingvistice
Numărul total de săptămâni: 12
Numărul de ore pe săptămână: 6
Cum aţi evalua competenţa dvs lingvistică în ţara gazdă
Înainte de perioada Erasmus pentru studiu:
scara 1-5: 1=nulă, 5=foarte bună
1–2–3–4–5
După perioada Erasmus pentru studiu:
scara 1-5: 1=1=nulă, 5=foarte bună
1–2–3–4–5
Au fost cursurile la care aţi participat predate cel puţin parţial în Engleză?
Da / Nu

7. Recunoaşterea academică

A fost semnat acordul dvs. de studiu (Learning Agreement) înainte de începutul perioadei dvs de studiu atât de
instituţia de origine cât şi de instituţia gazdă?
Da – Nu – Da, înainte de începutul perioadei de studiu, la instituţia de origine, şi după începutul şederii
mele, la instituţia gazdă
Aţi luat examenele?
Da – Nu
A fost utilizat ECTS?
Da – Nu
Veţi obţine recunoaşterea academică a perioadei de studiu în străinătate?
Da – Nu – parţial
Veţi obţine credite pentru completarea cursurilor de limbă?
Da – Nu

8. Cheltuielile

Care a fost valoarea grantului dvs. Erasmus pe lună (EUR): 300


Cheltuielile dvs. (media lunară) în timpul perioadei de studiu în străinătate (EUR): 600
Până la ce nivel a acoperit grantul Erasmus nevoile dvs?
scara 1-5: 1=deloc, 5=complet

1–2–3–4–5
Când aţi primit bursa Erasmus (sunt posibile mai multe răspunsuri)?
Înainte de plecare – la începutul şederii dvs. – la mijlocul şederii dvs. – la sfârşitul şederii dvs. - la
întoarcerea dvs.
Aţi avut alte surse de finanţare?
Bursă de stat Da / Nu
Împrumut de stat Da / Nu
Grant (granturi) privat (private) Da / Nu
Împrumut privat Da / Nu
Familia Da / Nu
Propriile economii Da / Nu
O experienţă europeană Da / Nu
Altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………………………...

13
Suma acestor alte surse în total pe lună (EURO): 300
Cu cât aţi cheltuit mai mult în străinătate faţă de cât cheltuiţi în mod normal în ţara dvs. de origine?
Suma suplimentară pe lună (EURO): 300
Aţi plătit taxe de vreun fel la instituţia/organizaţia gazdă?
Da – Nu
Dacă da, vă rugăm să declaraţi felul taxelor şi suma plătită (în EURO): Asigurare scolara

9. Experinţa personală – evaluarea generală a perioadei Erasmus de studiu

Evaluarea rezultatelor academice ale perioadei Erasmus:


scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent

1–2–3–4–5
Evaluarea rezultatelor personale ale perioadei Erasmus:
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent
Apreciere generală 1–2–3–4–5
Competenţe interculturale 1–2–3–4–5
Competenţe lingvistice 1–2–3–4–5
Încredere în sine 1–2–3–4–5
Independenţă 1–2–3–4–5
Conştient de propriile puteri 1–2–3–4–5
Aţi întâmpinat unele probleme serioase în timpul perioadei Erasmus?
Da – Nu
Dacă da, vă rugăm să specificaţi: ………………………………………………………………………………..
Ce aspecte ale perioadei Erasmus apreciaţi în mod deosebit?
Academic Da / Nu
Cultural Da / Nu
Să trăiţi într-o ţară străină Da / Nu
Să exersaţi o limbă străină Da / Nu
Prieteni care locuiesc în străinătate Da / Nu
Planuri legate de carieră /creşterea posibilităţilor Da / Nu
de angajare în viitor
O experienţă europeană Da / Nu
Să fiţi independent/pe propriile puteri Da / Nu
Altele (vă rugăm specificaţi) ………………………………………………...
Vă consideraţi mai în măsură să munciţi în altă ţară Europeană după absolvire, ca urmare a experienţei dvs.
Erasmus?
Da – Nu
Credeţi că perioada Erasmus de studiu vă va ajuta în cariera dvs?
scara 1-5: 1=deloc, 5=foarte mult
1–2–3–4–5
Credeţi că perioada Erasmus de studiu vă va ajuta în găsirea unui loc de muncă?
scara 1-5: 1=deloc, 5=foarte mult
1–2–3–4–5
Evaluarea globală a perioadei Erasmus:
scara 1-5: 1=slab/nul, 5=excelent
1–2–3–4–5
Recomandări pentru alţi studenţi referitor la informaţii generale, depunerea cererilor etc.:
……………………………………………………………………………………………………………………
Doriţi să ajutaţi studenţii care pleacă sau vin cu experienţa dvs. Erasmus?
Da – Nu
Cum credeţi că poate fi îmbunătăţit programul Erasmus (informaţii generale, depunerea cererilor etc.)?
……………………………………………………………………………………………………………………

Data: 09.06.2009

Semnătura: ……………..….

14
DECLARATIE

Subsemnata Craciun Ionica Mihaela , beneficiar al unui grant de mobilitate LLP –


Erasmus conform contractului financiar 52S/03.02.2009, declar pe proprie răspundere că
nu am folosit fonduri din alte surse (cofinanţare).

Data: 09.06.2009 Semnătura Beneficiarului

15