Sunteți pe pagina 1din 10

Prime de sărbători: Doar 3 din 10 angajatori acordă recompense în bani

Ultima Oră angajaţilor


În acest an, aproape 32% dintre companii au în plan să acorde prime în bani angajaţilor, 20% vor acorda tichete cadou, iar aproximativ 15,5% îşi vor
recompensa angajaţii cu produse specifice de sărbători, conform unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs în 366 de companii. Trei din cinci
angajatori organizează în această perioadă petrecerea de Crăciun a companiei, pe lângă alte activităţi tematice precum împodobirea bradului la birou îm-
preună cu echipa (35%) sau diverse ateliere tematice de creare de ornamente şi decoraţiuni de Crăciun sau ornare de biscuiţi şi prăjituri specifice perioadei
(19,5%). Tot drept recompensă, aproape 10% angajatori acordă angajaţilor cadouri pentru copii şi tot atâţia şi-au propus să ofere zile libere suplimentare
în perioada dintre sărbători, mai arată sondajul. O treime dintre angajatori încurajează angajaţii să fie Secret Santa pentru unul dintre colegi, activitate
desfăşurată cu precădere în companiile mai mici sau, în cazul multinaţionalelor, la nivel de departament. De partea cealaltă, cei mai mulţi angajaţi (58%)
preferă beneficiile în bani, sub forma unei prime sau a unui bonus, în timp ce 24% spun că şi-ar dori mai multe zile libere în perioada sărbătorilor pentru
a le petrece cu familia şi prietenii. Angajaţii nu mai sunt interesaţi de petrecerile de crăciun - doar 4% dintre respondenţi spun că aceasta se regăseşte
printre preferinţelor lor.Angajaţii din 36,6% dintre companiile participante la sondaj vor primi beneficii de sărbători de până la 500 de lei anul acesta,
valoare aferentă tuturor recompenselor acordate de angajatori. În alte 7,7% dintre companii, beneficiile vor fi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei, în timp ce
doar 11,3% dintre angajatori sunt mai generoşi, având în plan prime şi beneficii de sărbători de peste 1.000 de lei. La polul opus, 14,1% dintre companii
vor acorda recompense de maximum 100 de lei.

ANUL XXVIII
Nr. 7255
12 decembrie
2018,
11 pagini
1 LEU
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031
ISSN-L 1220-9031 Cotidian independent regional din judeţul Mehedinţi 1943-2017

Telefoanele redacţiei: Iohannis, Teodorovici, Macron, Trump, notați. Previziune:


0733/028-612 E începutul sfârșitului!
0744/645.571 Klaus Iohannis nota 7 – A lan- întregul Regat Unit într-o uniune
Adresă email: contact@datinatv.ro sat, săptămâna aceasta, proiectul vamală cu UE, precum şi o aliniere
„România Educată”, ce dezvoltă vi- reglementară mai avansată pentru Ir-
Pentru abonamente la ziunea președintelui legată de refor- landa de Nord. Însă acest „backstop”
Cotidianul Datina adresaţi-vă ma învățământului românesc. Nu este e considerat de deputaţii pro-Brexit un
neapărat un document original, dar e pericol de ancorare permanentă a Ma-
factorului poştal, la un Oficiu Poştal important că e asumat de președintele rii Britanii în UE. În acest context, e
sau la nr. de telefon 0252/311-957. României. Reforma învățământului, foarte posibil ca, săptămâna viitoare,
a sănătății și administrației trebuie să pe 11 decembrie, să avem un vot neg-
reprezinte priorități ale unei guvernări ilor externi? ativ în Camera Comunelor în ceea ce
Chioşcurile de ziare unde se responsabile. Programa și curriculara privește acordul de retragere. Depu-
găseşte Cotidianul Datina: școlară trebuie să țină cont de evoluțiile Eugen Teodorovici nota 10 – Pen- tații nord-irlandezi au anunțat deja că
• str. Revoluţiei - langă Obelisc sociale și economice din România tru intenția acestuia de a restructura vor vota împotrivă.
ultimilor 30 de ani, de dinamica și aparatul bugetar, de a optimiza chel-
• str. Independenţei - lângă Emmanuel Macron nota 7 – Popu-
nevoile pieței muncii. Pentru acest tuielile publice și de a reforma ANAF.
farmacia Convalaria proiect și pentru lansarea lui în dezba- Înghețarea angajărilor în sectorul pub- laritatea președintelui francez scârție
• Piaţa Mircea terea publică, îi dau 10 președintelui. lic, plafonarea în 2019 a salariilor, din ce în ce mai tare, a ajuns la o cotă
Dar nu a putut să se abțină – nici cu pensiilor, ajutoarelor și indemni- de încredere de 25%. Incidente vi-
această ocazie – să nu-l atace pe Liviu zațiilor la nivelul cuantumului exis- olente, soldate cu mii de victime și
Cuprins: Dragnea și, implicit, guvernarea PSD.
Pentru încurajarea opoziției în efortul
tent la 31 decembrie 2018 sunt măsuri
necesare, dar nu și suficiente. A venit
arestări, continuă în multe orașe ale
Franței și după ce Guvernul francez a
Pag. 2-3-4: Știri locale/ acesteia de a răsturna Guvernul Dăn- timpul să ne asumăm o reformă radi- anunțat o amânare de șase luni pent-
regionale/naţionale cilă, pentru atacul la Dragnea, are nota cală a administrației publice, locale și ru scumpirea accizelor la carburanți.
Pag.5: Ştiri sportive 4. Cu câteva zile înainte de preluarea centrale, să inventariem și să dimen- Manifestanții cer demisia lui Macron.
președinției Consiliului UE, România sionăm corect numărul de instituții și E începutul sfârșitului. Conservatoris-
Pag.6-7: Întreruperi are nevoie de stabilitate politică și de de posturi din sectorul public, să eval- mul francez a înfrânt reformismul lui
p rogra ma te, Pu b licitate, un Guvern care să administreze corect uăm fiecare angajat și funcționar pe Macron.
Anunţuri și în avantajul României acest mandat. criterii de competență și eficiență.
Pag. 8: Lumea Copiilor Donald Trump nota 8 – Locatarul de
Opoziția nota 4 – Ședința din plenul Theresa May nota 7 – Cinci zile la Casa Albă este un abil jucător. Are
Pag. 9: Pagina Interactivă de foc pentru May. Acordul privind și avantajul că e președintele celei mai
Camerei Deputaților de miercuri, mar-
Pag.10:„Sănătate cată de acuze reciproce între Putere și Brexit a fost pus în dezbaterea Parla- mari puteri economice și militare a lu-
pentru toţi” - Fitoterapie și Opoziție și de încercarea Opoziției de mentului britanic începând de marți. mii. La reuniunea G20 de la Buenos
gemoterapie: Dafin; a-i revoca de la conducerea Camerei Miercuri, a trecut o moțiune votată Aires, a reușit să-și impună punctul
Vremea 3 zile pe Liviu Dragnea și Florin Iordache, de însuși conservatorii lui May, prin de vedere în toate dosarele sensibile,
a fost un circ în toată regula. Regu- care, în eventualitatea unui vot neg- în divergență cu partenerii occidentali.
Pag.11: Eugen Dulbaba lamentul Camerei a fost invocat în ativ dat de Parlament pe 11 decem- Mai nou, se prevalează de protestele
-Tratament, Întoarcere, La final, funcție de interesul urmărit de fiecare brie la acordul negociat de Cabinetul de la Paris, pentru a justifica, încă o
Catren;Horoscop zilnic partid în parte. De altfel, aceasta este May cu UE, parlamentarii să poată să dată, decizia de retragere a SUA din
rețeta după care, de mulți ani, e hrănit susțină amendamente care să modifice Acordul climatic de la Paris.
CONCURS Pagina Interactivă: poporul român: mult circ și puțină forma negociată și agreată cu Brux-
Premiul I: 300 puncte pâine. E dreptul opoziției să încerce elles. Brexit aduce mult mai multe Annegret Kramp-Karrenbauer
Premiul II: 299-250 puncte formarea unei noi majorități, deși, în dezavantaje decât avantaje. Începând nota 10 – Așa cum anticipam încă din
Premiul III: 249-150 puncte mod normal, trebuie respectat vot- din 2019, Marea Britanie va pierde februarie, când a fost desemnată secre-
ul dat de popor în decembrie 2016. 100 miliarde lire sterline pe an. Până tar general al CDU, cei peste 1.000 de
Rezolvarea paginii interactive a Însă puterea nu se uzurpă. Puterea se în 2030, PIB-ul se va diminua cu 4% delegați ai partidului condus până pe 7
ziarului o aşteptăm la adresa redacţiei câștigă democratic, prin vot, și nu prin anual. Companii importante din zona decembrie, timp de 18 ani, de Angela
doar luni în fiecare săptămână. lovituri de palat, puciuri sau mișcări bancară, care înseamnă în jur de 800 Merkel, au ales-o președinte al CDU
Cei 3 câştigători vor fi desemnaţi de stradă. În acest moment, opoziția miliarde lire sterline în active, se vor pe Annegret Kramp-Karrenbauer, în
prin tragere la sorţi în funcţie nu are majoritate. Și atunci de ce acest muta la Frankfurt. Marele câștigător al urma unei competiții foarte strânse cu
de punctaj, în prima zi a lunii circ ieftin, care e de natură să decred- Brexit-ului va fi Germania. Acordul de un alt contracandidat puternic, Fried-
calendaristice. Premiile vor fi acordate ibilizeze și mai mult Parlamentul în retragere din UE prevede o „plasă de rich Merz.
prin intermediul factorului poştal. ochii proprilor cetățeni și ai partener- siguranţă” (backstop) care să menţină Deputat Av.Dr. Remus Borza
Pagina 2 miercuri 12 decembrie 2018
Ştiri locale Serial
Memorandişti bănăţeni în vatra Severinului sfârşitului de secol XIX
(parteaII)
O altă latură a personalităţii a prof dr. Gheorghe Cotoşman ar fi şi aceea pe dimensiunea cercetării istorice, în care sens
cităm doar un exemplu, anume din prefaţa semnată de Aurel Turcuş la articolul semnat de Tiberiu Ciobanu “Cercetarea istorică
românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat”: <<Gheorghe Cotoşman a
publicat, până în anul 1948 (el îşi va continua activitatea de cercetător şi după aceea), numeroase studii în care abordează o seamă de
aspecte ale Evului Mediu bănăţean. Ne-am ocupat în lucrarea noastră de următoarele scrieri ale sale: Din trecutul Banatului. Studiu
introductiv de istorie naţional-bisericească. Cartea I (cu o prefaţă de Prea Sfinţia Sa Dr. Grigore Gh. Comşa, Episcopul Aradului),
Timişoara, 1934; Episcopia Mehadiei din Banatul Severinului, în „Revista Institutului Social Banat-Crişana”, nr. 2, Timişoara,
1943; Privilegiile românilor în cadrul districtelor valahe bănăţene. Nobilii şi cnezii români bănăţeni, în „Revista Institutului Social
Banat-Crişana (Buletin Sociologic)”, Timişoara, septembrie-decembrie 1944 (şi în extras); Autohtonia românilor din Banat. Pe baza
toponimiei (Tipografia Diecezană din Caransebeş, 1946). Din lucrările acestea reţine atenţia capitolul “Imigrarea sârbilor în Banat”,
cuprins în cartea Din trecutul Banatului. Cotoşman prezintă, cu o serioasă documentaţie, colonizările succesive, de-a lungul timpu-
lui, ale unor grupuri din această populaţie, în teritoriul dintre Mureş, Dunăre şi Tisa. Polemizează cu istoricul Iovan Radonič, care,
în lucrarea sa Histoire des Serbes de Hongrie (Paris, 1919), susţine că sârbii sunt locuitori mai vechi ai Banatului decât românii.>>

În aceeaşi lucrare, se mai menţionează dincolo de orice dubii asupra spiritului enciclopedic al lui Gheorghe Cotoşman:
<<Foarte bine informat este Cotoşman în privinţa temei districtelor româneşti. Nu aduce lucruri noi, dar actualizează cunoaşterea
conţinutului, în limba română, al diplomei de la 1457 a regelui Ladislau al V-lea Postumul, publicând-o integral, cu menţiunea că
aceasta este de importanţă capitală în istoriografia românească. (...) O interpretare istorico-filologică îndrăzneaţă a lui Cotoşman se
desfăşoară în lucrarea Autohtonia românilor din Banat. Pe baza toponimiei. (...) Merită totuşi să intre în atenţia filologilor ampla
secvenţă despre Mehadia şi, poate, chiar şi cea despre Tape, cu toate că etimologia ultimului toponim se pare că este lămurită defin-
itiv.>>
Format la şcoala românească fondată de Spiru Haret, în care se simte spiritul de emancipare naţională, şcoală care a fost întemeieată
exact în acest sens, pe baza efectelor Memorandului, în jurul începutului de secol XX, dar până la actul Marii Uniri de la 1918, şi
anume “şcoala naţionalistă”, concept pe care Spiru Haret îl lansează în broşura cu acelaşi titlu, în 1907, şi în care afirmă referitor la
acest adevărat proiect naţional educaţional pe termen lung: “Toate naţionalităţile de pe teritoriul nostru să ajungă să se contopească în
una singură care să fie rezultanta tuturor”, Gheorghe Cotoşman avea să-l aibă mereu în obiectiul demersurilor sale şi profesionale, şi
culturale, şi istorice. Spre a nu fi înţeles, însă, greşit în proiectul său, şi învinovăţit de absorţie forţată a celorlalte etnii de pe teritoriul
românesc la care făcea referire, Haret precizează categoric în broşura sa: “Departe de mine gândul de deznaţionalizare pe cale şcolară
sau altfel, a naţionalităţilor străine care fac parte integrantă din statul român”
Fidel acestor idealuri, Gheorghe Cotoşman se înscrie pe linia apărării elementului românesc din zona Banatului şi a Transilvaniei,
mai mult, el având în familie înaintaşi care aveau să fie înscrişi în “mişcarea memorandistă”, membri ai Partidului Naţional Român de
sub conducerea lui Iuliu Maniu. Descendenţa sa din familii vechi româneşti este un alt argument care-l face pe Gheorghe Cotoşman
partizan al ideilor naţionaliste, premergătoare actului Uniri. El aduce argumente în “Cronica familiei Cotoşman” privind inclusiv
etimologia numelui Cotoşman, şi genealogia familie sale, ca provenind din doi fraţi, Cosma şi Damian, oameni înstăriţi, ciobani,
trăitori undeva la sfârşit de secol XVII în părţile Vinţului ardelean, de unde au venit în Sânicolau Mare. Ramura familiei sale ar fi
dinspre Damian, numele de Cotoşman provenind din Cosma, pe filiera Cuzman – Coşman – Cotoşman, numele fiind însă, foarte
răspândit, ne asigură autorul, în Oltenia nordică, respectiv Vâlcea, unde există o “Pădure a Cotoşmanilor”, la marginea ei fiind şi o
fântână, la fel, nunită “Fântâna Cotoşman”. În zona Roşia-de-Amaradia şi Zorleşti, din Gorj, afirmă acelaşi autor, sunt numeroase
familii cu acest nume.
Revenind, să menţionăm că descendenţa din vechi neamuri de ardeleni, cu strămoşi în geto-daci, apare menţionată şi în “Cronica
familiei Cotoşman”, în care descrierea bunicului patern, Teodor, are astfel de conotaţii cu rol argumentativ.
Dar spiritul apartenenţei familiei la o spiritualitate de esenţă românească se face remarcat şi în timpul Revoluţiei de la 1848, eve-
niment în legătură cu care avem menţionaţi în documentul nostru membri ai familiei extinse a autorului, străbunica sa, Marta, spre
exemplu, copil de câţiva ani, care, împreună cu familia sa, se refugiau de urgia armatelor ungare, care căutau a-i omorî ca partizani
ai ideilor revoluţionare paşoptiste, alături de alţi locuitori români din zona Banatului. (va urma)
Prof. Dan ŞALAPA
pagina 3 miercuri 12 decembrie 2018
Ştiri locale

Plata regulară aferentă Campaniei 2018


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că de la începutul lunii decembrie 2018, a
autorizat la plată suma totală de 263,70 milioane euro, reprezentând plata regulară aferentă Campaniei 2018, pentru un
număr de 509.475 fermieri care au depus Cerere unică de plată.
Din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) se plătesc 240,02 milioane euro, iar diferența de 23,68 milioane
euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și cofinanțare de la Bugetul Național, conform
tabelului de mai jos:
Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:
- 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de
Garantare Agricolă);
- 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 30.12.2017, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală).
Facem precizarea că începând cu data de 16 octombrie și până în prezent APIA a autorizat la plată pentru Campania 2018
suma totală de 1,326 miliarde euro, reprezentând avans și plată regulară.

ORGANIZAȚIILE PATRONALE ȘI CORPURILE


PROFESIONALE SE APROPIE DE PARLAMENTARII
JUDEȚELOR…
Parte din ciclul întâlnirilor ce se organizează în cele 17 județe unde s-a realizat coagularea mișcării patronale
și a corpurilor profesionale, vineri, 07.12.2018, a avut loc întâlnirea dintre semnatarii Acordului de parteneriat între
Organizațiile Patronale și Corpurile Profesionale din Sălaj, cu parlamentarii județului. Întâlnirea a avut loc în sala de
videoconferințe a Prefecturii Sălaj.
Din partea parlamentarilor au fost prezenți domnii deputați Lucian Bode – PNL, Șereș Deneș – UDMR, Iuliu Nosa și
Liviu Balint – PSD. Din partea semnatarilor Acordului au fost prezenți Alin Buză – Președintele Organizației Patronilor
Sălaj (organizație membră a Uniunii Naționale a Patronatului Român), Vasile Margin – Vicepreședintele Organizației
Patronilor Sălaj, Vasile Petru Ciobanca – Președintele Confederației Patronatului Român, filiala Sălaj, Adela Cobzaș –
Prodecan Baroul Sălaj, Anca Larisa Borz – membru al Consiliului Filialei NV ANEVAR, Vlad Dărăban – Director SC
VECOM SRL și Liviu Aurel Oroian – Președintele Colegiului Medicilor Sălaj. La discuții au participat, în calitate de
gazde, domnul prefect Florin Florian și domnul subprefect Alexandru Vegh.
Temele de discuție ale întâlnirii au fost:
- Modalitățile concrete de colaborare dintre semnatarii Acordului și parlamentarii județului pentru inițierea de pro-
puneri legislative, sau de modificări legislative.
- Stabilirea unui calendar de întâlniri periodice pe teme de interes dinainte stabilite, între semnatarii Acordului și
parlamentarii județului.
De asemenea, au fost dezbătute câteva teme de interes național și de interes local:
- Creșterea salariului minim și influența acestuia în activitatea economică privată. Toți participanții au fost de acord
că salariile trebuie reglementate de piață.
- Îmbunătățirea condițiilor de atribuire a proiectelor prin achiziții publice. Despre modalități de limitare a con-
testațiilor care duc la întârzieri, sau chiar anulări de proiecte.
- Dezbaterea cea mai aprinsă a fost pe condițiile care trebuie să le creeze autoritățile locale în vederea creșterii
numărului de salariați în domeniul privat din județul Sălaj. Cele mai vehiculate idei au fost dezvoltarea infrastructurii și
încurajarea inițiativei private prin programe de tip Start-up.
pagina 4 miercuri 12 decembrie 2018
Ştiri naţionale INS: Salariul net din octombrie a crescut la 2.720 de lei
Câştigul salarial mediu nominal net din octombrie produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii),
a fost de 2.720 de lei, în creştere cu 13,7%, comparativ cu fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; între 2% şi 3% în
luna octombrie a anului precedent, şi cu 1,2% (32 de lei), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii
faţă de luna precedentă, potrivit datelor transmise marţi de (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale),
Institutul Naţional de Statistică (INS), printr-un comunicat repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamen-
de presă. telor, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea altor produse
În luna octombrie 2018, câştigul salarial mediu din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor elec-
nominal brut a fost de 4.532 lei, cu 1,1% mai mare decât în trice, telecomunicaţii, intermedieri financiare (cu excepţia
luna septembrie 2018 şi cu 36,2% mai mare decât în octom- activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), silvi-
brie 2017. cultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacul-
Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nomi- tură), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi
nal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi
informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), de servicii de decontaminare).
6.380 de lei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante, de Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna
1.580 de lei. precedentă au fost determinate de acordarea în luna septem-
Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între in- brie 2018 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare
dicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete
de consum, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a de masă şi tichete cadou). De asemenea, scăderile câştigu-
fost de 9,1%, în condiţiile în care rata anuală a inflaţiei a lui salarial mediu net din octombrie au fost cauzate de ne-
fost de 4,3% în octombrie. Indicele câştigului salarial real a realizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de
fost de 0,7% pentru luna octombrie 2018 faţă de luna prec- contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu
edentă. câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului Cele mai semnificative scăderi ale câştigului sala-
salarial real a fost de 193,4%, cu 1,3 puncte procentuale mai rial mediu net au fost: cu 17,2% în extracţia petrolului brut
mare faţă de cel înregistrat în luna septembrie 2018. şi a gazelor naturale, respectiv cu 16,2% în fabricarea pro-
„În luna octombrie 2018, în majoritatea activi- duselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea
tăţilor din sectorul economic (n.red. - exclusiv activităţile ţiţeiului; între 1,5% şi 6% în alte activităţi extractive, activi-
de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă tăţi de editare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare,
socială), nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea pro-
mare decât în luna septembrie 2018, ca urmare a acordării duselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice,
de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,
performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneş- apă caldă şi aer condiţionat.
ti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete În sectorul bugetar, creşteri ale câştigului salarial
de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului mediu net faţă de luna precedentă au fost înregistrate în în-
salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori văţământ (de 4,2% ca urmare a acordării sumelor reprez-
încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi entând plata cu ora a cadrelor didactice), în administraţie
disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din publică (de 0,4%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială
unele activităţi economice”, au explicat reprezentanţii INS. (0,3%).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului sal- Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin
arial mediu din octombrie net au fost obţinute astfel: cu raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din
9,2% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, profitul net şi alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii,
respectiv cu 9,1% în industria metalurgică; între 3% şi 5,5% sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a
în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea calcu- drepturilor băneşti aferente anilor anteriori, contravaloarea
latoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea tichetelor/voucherelor de vacanţă) la numărul mediu al sal-
produselor din tutun, industria construcţiilor metalice şi a ariaţilor.
pagina 5 miercuri 12 decembrie 2018
ŞTIRI SPORTIVE cu Cristi Baltă

Și-au revenit killerii Craiovei!


Aparent un joc ușor, dat fiind că pe „Ion Oblemenco“ venea ultima clasată, meciul cu FC Voluntari nu a fost
deloc „floare la ureche“ pentru Universitatea Craiova, care a reușit însă să-și adjudece punctele, după ce s-a impus cu
3-1. Evoluția alb-albaștrilor a fost din nou una oscilantă, dar, din fericire, principalele „guri de foc“ au ieșit la rampă și
au reușit să marcheze.
De menționat faptul că înainte de primul fluier, crainicul stadionului, Dan Păsărin, l-a prezentat publicului de
pe „Ion Oblemenco“ pe Dan Ștefan Buzărnescu, proaspătul câștigător al turneului național de FIFA organizat la Bucha-
rest Gaming Week.
Altfel, lovitura de start a fost dată de luptătorul K1 Cătălin Moroșanu, care va lupta vineri seară în cadrul unei
gale organizate la Craiova.
La pauza meciului au fost prezentați publicului și juniorii născuți în 2009 ai Universității Craiova, care au
câștigat de curând turneul semifinal al Trofeului „Gheorghe Ola“ și urmează să joace turneul final.

România Under 21 şi-a aflat adversarele de la EURO 2021


Naţionala de tineret a României va juca alături de Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord şi Malta în grupa 8 a
preliminariilor Campionatului European 2021, conform tragerii la sorţi din această dimineaţă, la Nyon.

Tabloul complet:

Grupa 1: Italia, Suedia, Islanda, Irlanda, Armenia, Luxemburg;

Grupa 2: Franţa, Slovacia, Elveţia, Georgia, Azerbaijan, Liechtenstein;

Grupa 3: Anglia, Austria, Turcia, Kosovo, Albania, Andorra;

Grupa 4: Croaţia, Cehia, Grecia, Scoţia, Lituania, San Marino;

Grupa 5: Serbia, Polonia, Rusia, Bulgaria, Letonia, Estonia;

Grupa 6: Spania, Israel, Muntenegru, Macedonia, Kazahstan, Insulele Feroe;

Grupa 7: Portugalia, Olanda, Norvegia, Belarus, Cipru, Gibraltar;

Grupa 8: Danemarca, România, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord, Malta;

Grupa 9: Germania, Belgia, Ţara Galilor, Bosnia, Republica Moldova.

Câştigătoarea grupei merge direct la turneul final găzduit de Slovenia şi Ungaria, în timp ce ocupanta locului
al doilea participă la un play-off care va avea loc în perioada 9-17 noiembrie 2020.

Startul preliminariilor se va da pe 18-20 martie 2019, urmând ca ultimele meciuri din grupa preliminară să se
joace în intervalul 5-13 octombrie 2020.

Programul meciurile din preliminarii: 18 – 20 martie 2019, 3 – 11 iunie 2019, 2 – 10 septembrie 2019, 7 – 15
octombrie 2019, 11 – 19 noiembrie 2019, 23 – 31 martie 2020, 31 august – 8 septembrie 2020, 5 – 13 octom-
brie 2020, Barajul: 9 – 17 noiembrie 2020.
Pagina 6 miercuri 12 decembrie 2018 Pagina 7 miercuri 12 decembrie 2018

publicitate publicitate
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE
– JUDEŢUL MEHEDINŢI,
18 DECEMBRIE 2018
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradu-
lui de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi
a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru
şi agenţii economici, astfel: Activitati Nucleare (RAAN) anunta scoaterea la vanzare prin procedu-
18 DECEMBRIE 2018 ra licitatiei publice cu strigare a bunurilor de natura mijloacelor auto
in data de 22.01.2019 si 23.01.2019. Licitatiile publice cu strigare se
vor organiza pentru fiecare reper in parte in functie de ofertele depuse.
10:00 – 16:00 Orşova PTCZ Pompe Apă SGCL -
Lista cu bunurile scoase la vanzare, data si ora la care vor avea loc
Abonaţii casnici aferenţi şi SC Floricola licitatiile precum si preturile acestora poate fi consultata atat pe site-ul
RAAN – www.raan.ro cat si pe site-ul Euro Insol– www.euroinsol.eu.
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile Caietele de sarcini pentru fiecare licitatie in parte se pot achizitiona
meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări de la sediul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, din Drobeta
pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.dis- Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1 la pretul de 150 lei + TVA si se
tributieoltenia.ro. vor achita in contul RO86 UGBI0000552006027RON iar TVA-ul in
Distribuţie Oltenia avertizează: contul de split TVA RO52 UGBI TVA 0552 0125 00RON , deschise la
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare Garanti Bank S.A. – Agentia Drobeta Turnu Severin.
următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate: Bunurile puse in vanzare pot fi vizionate cu o programare prealabi-
¨ intrarea în posturile de transformare;
¨ urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice; la dupa cumpararea caietului de sarcini. Detalii suplimentare la tel:
¨ înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de 0758/27.95.21
transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi
blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste
informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează
reelele electrice din judeţul Mehedinţi pot fi semnalate non-
stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele
de telefon:
¨ Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit
în orice reţea;
¨ 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – nu-
mere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de
telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile
în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de
secunde de ateptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie
electrică şi începe cu 005.
pagina 8 miercuri 12 decembrie 2018
LUMEA COPIILOR
1. Găseşte şi încercuieşte imaginea care este diferită. Colorează imaginile aşa cum doreşti.

2. Calculează:
pagina 9 miercuri 12 decembrie 2018

PAGINA INTERACTIVĂ
S
U
D
O
K
U

(5pct.)

Găseşte şi înconjoară cuvintele de mai jos în înşiruirea de litere din partea de jos a paginii:

L
O
G
I
C
Ă

(5pct.)

Ghicitori gaseste rima - Eugen Dulbaba


1.În funcții s-a cocoțat 3.În campanie, obraznic Promisiunea să se închege
Nu pentru că a învățat Candidatul hoț și harnic
Ci fiindcă pe lângă vile A venit cu promisiuni De aceea cu voce groasă
Tata a avut și ....? Pe șarlatan l-au trimis
Cum că va face minuni
2. Când Maestrul joacă șah cu toți Pentru miciuna ce a zis
Părinți, bunici, nepoți Dar nu le-a împărtășit Să cânte la altă...?
Și nu greșește nici de stă cu ochii pe tavan Celor care vor alege
Partidele deodată se întâmplă....?
Strategia cu sfârșit
pagina 10 miercuri 12 decembrie 2018
“Sănătate pentru toţi” – Plante medicinale,
fitoterapice și gemoterapice
Dafin (Laurus nobilis) - beneficii şi proprietăţi
Descriere
Acest arbore mediteraneean a fost venerat în perioada romană. Îi era dedicat zeului Apollo, iar din
ramurile lui înfrunzite se împleteau cununi purtate de împăraţii romani. Florile masculine şi cele feminine
cresc pe copaci separaţi, care pot atinge 20 m înălţime. Frunzele tari, ovale sunt plăcut aromate şi se folosesc
drept arome în bucătărie. Florile sunt galbene, iar fructul este o bacă neagră care conţine doar o sămânţă.
Frunzele sunt culese de pe ramurile tinere în timpul verii, iar apoi sunt uscate pentru a fi folosite în infuzii. Ele
furnizează şi un ulei esenţial, iar fructele se culeg când se coc, în octombrie şi noiembrie, şi produc un ulei
numit unt de dafin.
Compoziţie
În afară de tanini şi de alţi compuşi activi, frunzele conţin până la 3% ulei esenţial, care este compus
în cea mai mare parte din cineol (până la 70%). Acest ulei se găseşte în fructe, care mai conţin şi acid lauric,
acid oleic, acid palmitic şi acid linoleic.
Acţiune
Uleiul din arborele de dafin are proprietăţi antiseptice, antifungice şi stimulatoare. Extern, uleiul este
un unguent excelent pentru dureri, reumatism, luxaţii şi vânătăi. El ajută de asemenea la vindecarea ulcerelor
bucale şi a inflamaţiilor.
Indicaţii terapeutice
Este indicat în indigestii, balonări, răceala şi gripă, laringite, bronşite, astm şi tuse, febră, sinuzite, reumatism,
viroze respiratorii, vomă, afecţiuni renale şi hepatice, anorexie, depresie, nervozitate etc.
Administrare:
În tratamentul afecţiunilor gastrice se foloseşte infuzia, care se prepară astfel: puneţi 5-10 g de frunze
uscate în 1 I de apă clocotită. Lăsaţi să infuzeze 10 minute, apoi filtraţi. Beţi 2-3 căni pe zi.
În tratamentul inflamaţiilor gurii şi al ulcerelor bucale este indicat uleiul esenţial de dafin. Diluaţi la concen-
traţia de 1 picătură de ulei esenţial în 10 ml de ulei excipient. Aplicaţi de 3-4 ori pe zi.
În tratamentul reumatismului şi al durerii generalizate se va aplica unt de dafin pe zona afectată de 2-3 ori pe
zi, conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Vremea pe 3 zile în Drobeta Turnu Severin


Miercuri, 12 dec.: Max: 5˚C — Min: -2˚C
Cer acoperit
Maxima zilei: 5°C Parțial noros
Vânt: 12 km/h dinspre V Minima nopții: -2°C
Rafale de 39 km/h Vânt: 6 km/h dinspre V
Șanse de precipitații: 45% Șanse de precipitații: 25%
Cantitate precip.: zero Cantitate precip.: zero

Joi, 13 decembrie: Max: 5˚C — Min: -1˚C


Parțial noros Parțial noros
Maxima zilei: 5°C Minima nopții: -1°C
Vânt: 3 km/h dinspre V Vânt: 6 km/h dinspre NV
Șanse de precipitații: 40% Șanse de precipitații: 45%
Cantitate precip.: zero Cantitate precip.: zero
Vineri, 14 decembrie: Max: 4˚C — Min: 0˚C
Parțial noros
Averse de ninsoare
Maxima zilei: 4°C
Minima nopții: 0°C
Vânt: 6 km/h dinspre V
Vânt: 8 km/h dinspre N
Șanse de precipitații: 40%
Șanse de precipitații: 55%
Cantitate precip.: zero
Cantitate precip.: 1 L/m²
Pagina 11 miercuri 12 decembrie 2018
HOROSCOP 12 DECEMBRIE 2018
Berbec Leu Săgetător
Apreciezi enorm sprijinul celor din jur la prob- Şansele de reuşită într-o confruntare aprinsă Este excelentă atitudinea pe care o abor-
lemele tale actuale şi vei vedea cât de important e să îi sunt de partea ta astăzi, ca atare profită de vântul priel- dezi faţă de criticii tăi cei mai acerbi, astăzi! Nu
atragi şi pe ei în rezolvarea acestora. Toţi vin cu idei şi nic de care te bucuri azi pentru a-ţi face dreptate sau a pleca urechea la judecăţi de valoare nemeritate,
cu propuneri, şi ajunge doar să le pui cap la cap pentru ieşi primul într-o competiţie dură. Deţii toate resursele la predici pe care unii abia aşteaptă să le ţină cu
a extrage concluziile care vor mulţumi pe toată lumea. necesare succesului, dar nu uita că una din valorile care superioritate. Ia-o în glumă, apelează la ironie,
Tu eşti doar în centrul acestor discuţii aprinse, cel care vor cântări cel mai mult în cazul unei comparaţii de forţe ba chiar şi la o oarecare atitudine jucăuşă în faţa
adună la un loc un grup mai larg de persoane pentru un cu oameni la fel de bine pregătiţi va fi calitatea! Cel mai acestora, pentru că vei vedea că nu au nici un drept
scop comun, tu eşti cel care prezintă subiectul, ca mai bun va câştiga cu adevărat, dar tu eşti cu un cap deasupra să te atace. Deşi pui de multe ori la suflet vorbele
apoi să înceapă furtuna de idei generatoare de soluţii tuturor şi te poţi remarca extrem de uşor, tocmai pentru dure, de data aceasta cel mai bine e să le iei peste
salvatoare. E o plăcere să urmăreşti cum se manifestă că ai studiat, ai acumulat informaţie şi acum ai ocazia picior, să răspunzi cu o poantă, să le arăţi că nu îţi
entuziasmul tuturor! de a le pune în lumină. pasă de ce ţi se spune cu autoritate pentru că nu
eşti vinovat de nimic din ceea ce ţi se reproşează.
Taur Fecioarã
Capricorn
Joci un rol important într-un grup de persoane
Nu te lăsa influenţat negativ de persoanele din Cariera ta depinde mult de decizia pe
copleşite de emoţii negative. Unii se plâng întruna,
jurul tău care nu văd decât piedici la tot pasul. Ei nu care o iei acum, ca atare nu te grăbi să dai un
alţii vorbesc doar de probleme, lipsuri şi necazuri, unii
au nici atitudinea ta, nici cunoştinţele tale, ca atare nu răspuns la primul impuls. Mai gândeşte-te, mai
îşi deşartă bagajul de fonduri negative asupra ta, dar
te compara cu ei. Lasă-i pe aceştia să se vaite cât vor, informează-te, mai studiază, pentru că e un punct
norocul tău e că rămâi lucid şi raţional în ciuda acestei
pentru că tu ai cu totul alte resurse şi o viziune mult mai care va marca etapele viitoare ale unui proiect
atmosfere sumbre. Gândeşti limpede ce trebuie făcut
optimistă asupra lucrurilor. Cât timp tu crezi cu tărie important. Ascultă sfaturile unui specialist care
în orice situaţie nefastă care ajunge la urechile tale, ca
că ceea ce vrei să obţii este palpabil, ce rost să pleci e acolo pentru a te ajuta şi pentru a-ţi deschide
atare cel care vrea să te asculte, are numai de câştigat
urechea la judecăţi negative? Unii nu ştiu altceva decât o cale. Merită să porneşti în direcţia pe care ţi-o
de pe urma sfaturilor tale. Neimplicat emoţional în
să critice şi să pună altora beţe în roate, dar numai de arată, pentru că el vorbeşte dintr-o experienţă deja
problemele din jur, vezi imediat ce e mai bine!
tine depinde să nu te laşi oprit din avânt de astfel de verificată. Ca să ajungi şi tu la concluziile pe care
oameni. Tu ai altceva în minte şi doar într-acolo trebuie el ţi le dă acum de-a gata, ai consuma energie şi
Gemeni să-ţi canalizezi gândurile! timp, or, aşa, ai numai de câştigat.
Balanţă
Nu te poate opri nimeni şi nimic din elan, deo- Nu te poţi exprima în voie în mediul în care te Vărsător
arece tu vezi în orice eveniment o provocare prin care afli, de parcă există cineva acolo care îţi taie elanul, care
îţi pui şi mai bine în valoare calităţile. La energia de îţi pune pumnul în gură şi nu te lasă să spui ce gândeşti. Te preocupă unele investiţii de acasă,
care dai dovadă, la ambiţia care te însoţeşte şi la dorinţa E o cenzură greu de suportat, de aceea nici nu vei da cum ar fi aparatură electrocasnică sau mobilă,
ta de a te remarca – pentru că ai cu ce! – rezultatele randament în asemenea condiţii, deoarece ai senzaţia dar nu poţi lua decizii de unul singur, ci numai
nu pot fi decât excepţionale. Cu cât atitudinea ta e mai că eşti redus la tăcere de oameni mai agresivi din fire, împreună cu partenerul de viaţă. Dacă vezi că şi
tonică şi mai pozitivă în faţa oricărui moment cu care autoritari şi severi, poate şi fără să aibă acest drept. el îmbrăţişează cu acelaşi interes aceste planuri,
te confrunţi, cu atât lucrurile vor evolua din ce în ce Ba mai mult, te simţi umilit în faţa unor oameni cu un ai curaj să le iniţiezi în perioada următoare, dar
mai bine spre un scop pe care ţi l-ai propus, e bine să îţi nivel intelectual mult mai redus, deci e normal să vezi dacă vezi din partea sa unele rezerve, vei fi mult
menţii acest tonus ridicat pe tot parcursul demersurilor dialogul cu ei ca pe un mare blocaj de comunicare. N-ai mai atent asupra proiectelor mai costisitoare. Poate
tale, fără a te lăsa învins de vreo piedică. cu cine discuta, pentru că ei refuză din start colaborarea, aceşti bani ar fi buni într-o altă direcţie, dar visezi
schimbul de idei, încercând doar să se impună. totuşi şi la confortul casei tale, de aceea prima ta
Rac Scorpion alegere ar fi redecorarea locuinţei şi modernizarea
tuturor ustensilelor de care te foloseşti acasă.
Te afli într-un anturaj uşor negativ, cu oameni Ai mare grijă la deciziile categorice pe care
care îl iau pe nu în braţe la orice, dar tu nu trebuie eşti gata să le iei. S-ar putea să fie nişte alegeri făcute Peşti
să te laşi influenţat de această atmosferă sumbră. în pripă care, mai devreme sau mai târziu, te vor pune Iubirea e motiv de visare şi de divertis-
Dimpotrivă: tu eşti plin de energie şi îi poţi trage tu într-o situaţie dificilă. Dacă pe tine te scoate dintr-un ment, pentru că azi ţi se aprind călcâiele foarte
pe ceilalţi după tine înapoi la lumină, ca atare nu te impas, nu la fel se poate spune despre cei din jur, care repede după orice nouă apariţie interesantă.
complace în starea lor negativă. Tu ai curaj să faci lu- vor primi decizia ta ca pe o veste bombă. Fii deci prudent Un zâmbet plăcut, o replică amicală sau un
cruri nemaifăcute, ai chef de acţiune, eşti gata de orice când spui azi un da sau un nu, pentru că s-ar putea să flirt nevinovat pot fi punctul de plecare spre o
aventură, dar nu prea ai cu cine face echipă. Poate e sune a verdict pentru altcineva care chiar are nevoie de relaţie sentimentală care te poate face fericit.
bine să faci abstracţie total de mediul în care ai nimerit, răspunsul tău. Dacă e un refuz, fă-l să nu sune ca o uşă Doar o perioadă, pentru că nu prea sunt întrunite
care nu te susţine şi nu te motivează, dar aşa te poţi trântită în nas, ca să nu strici de tot planurile unui coleg condiţiile ca de aici să înceapă o relaţie solidă
tu afirma mult mai bine. Ei stau pe loc, tu iei avânt. care avea nevoie de acest răspuns de la tine. şi de viitor.

Tratament, Întoarcere, La final, Catren Eugen Dulbaba

Catren Întoarcere
La final
Din nimicul ce se simte El prin lume
S-a născut mândră poveste Fără de revoltă
Cum se întâmplă
Cum a fost și nu mai este Ziua s-ar fi scurs
Toate mi le arată
Azi rachete și ieri flinte. Spre amăgire
Astăzi, noi
Deloc interesantă
La rând suntem
Acum este definitivă
Despre El
Gravă
Ca să vorbim
Tratament Rămasă cu ispravă.
Cum odată
Povestea.
Pe câmpul bolnav de secetă malignă s-au montat aspersoare cu rodnice citostatice.