Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect Didactic

Propunător: Ilie Raluca-Gabriela


Nume şi prenume Data Semnătură
verificării
Profesor pentru
învăţământ primar
Profesor metodist

Profesor
coordonator de
practică pedagogică
Data: 04.05.2018
Clasa: a I-a A
Aria curriculară : Comunicare în limba română
Disciplina: Comunicare in limba română
Subiectul lecţiei: Grupul de litere " ghi "
Tipul lecţiei: Comunicare/ Dobândire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale :
O1 - să identifice din cuvântul cheie grupul de silabe corespunzător.
O2- sǎ citeascǎ în ritm propriu propoziţiile şi să identifice grupul nou de litere.
O3- să identifice în textul dat cuvinte care conţin grupurile de litere necunoscute.
O4- să despartă în silabe cuvinte care conţin grupurile de litere necunoscute.
O5- sǎ scrie corect, lizibil, estetic, in ritm propriu, cuvinte, propozitii, folosind copierea,
transcrierea, dictarea.

Strategie didactică
Metode şi procedee: Conversaţia, Explicaţia, Exerciţiul, Conversaţia euristică, Observaţia.
Mijloace de învăţământ : ghicitori, fişă de lucru.
Forme de organizare: individuală
Durată: 50 minute
Bibliografie: Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV, ,,Sa dezlegam tainele abecedarului”

NR. SECVENŢA OB. CONŢINUTUL METODE ŞI EVALUAREA


LECŢIEI OP. INSTRUCTIV-EDUCATIV AL PROCEDEE
CRT. LECŢIEI
1. Se asigura un climat optim
Moment pentru desfaşurarea lecţiei.
organizatoric Se pregătesc materialele
didactice necesare.
Elevii sunt aşezaţi în bănci,

2. O1 Captarea atenţiei se realizează


cu ajutorul unor ghicitori. După Conversaţia Aprecieri
citirea acelor ghicitori se Observaţia individuale
adresează întrebări:
• Ce anume v-am citit eu? Explicaţia
Captarea atenţiei • Cum am spus că se numesc ?
• Ce grup de litere
nerecunoscut de voi este in
cuvântul " ghicitoare "?
• Din ce litere este format
grupul de litere " ghi"
3. Anunţarea temei si a Se anunţă tema lecţiei: " Grupul Conversaţia
obiectivelor de litere ghi " apoi se scrie la Explicaţia
tabla.

4. O2 Elevilor le este împărţită


individual o fişă de lucru. Conversaţia

Observaţia
Primul exerciţiu are ca cerinţă să Observarea
Dirijarea învăţării se citească propoziţiile şi apoi să comportamentului
se găsească grupul de litere. Conversaţia
După terminarea acestui
exerciţiu elevii deschid manualele
la pagina 43.
O3 Aceştia încep să citească în
O4 lanţ textul " Prietenii" .După Exerciţiul Aprecieri
lecturarea textului elevii au ca individuale
cerinţă sa identifice toate
cuvintele cu grupul de litere ghi
ca mai apoi să le despartă.
5. Elevii se întorc la fişa de lucru
Obţinerea performanţei pentru a rezolva al doilea Observaţie Aprecieri
exerciţiu : Completaţi cuvintele individuale
cu grupul ,,ghi” de exemplu
ghiveci sau triunghi.
6. Se fac aprecieri frontale si
Evaluarea performanţei individuale referitoare la
activitatea depusă pe parcursul
lecţiei
Fişă de lucru

1. Citiţi cu atenţie următoarele propoziţii şi identificaţi grupul de litere necunoscut:


a) Ghiozdanul lui este lângă masă
b) În geam avem un ghiveci cu flori.

c) Oamenii au legat lada cu o frânghie.

d) Fructul stejarului se numeşte ghindă

2. Completaţi cuvintele cu grupul ,,ghi”:

____veci un___e ___mpe ___ozdan

triun___ ___nion ___ocel frân___e