Sunteți pe pagina 1din 21

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE 

ŞI DIRECTIVARE ÎN CONSTRUCŢII 

Biroul executiv 

DECIZIA Nr. 21 
din 28 februarie 1984 
PENTRU  APROBAREA  „NORMELOR  TEHNICE   PRIVIND 
ALCĂTUIREA ŞI EXECUTAREA HIDROIZOLAŢIE1 CU FOLII 
DIN PVC PLASTIFIAT LA ACOPERIŞURI" 

INDICATIV C 217 ­ 83 

Având  în  vedere  art.  5,  litera  „d"  din  Decretul  Consiliului  de  Stat  nr.  170/1976  pentru 
organizarea şi funcţionarea Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii 
şi avizul CTE nr. 35 din 13 ianuarie  1984: 
Biroul  executiv  al  Consiliului  ştiinţific  al  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi 
directivare în construcţii emite următoarea 

DECIZIE: 

1.  Se aprobă „Normele tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folii din 
PVC plastifiat Ja acoperişuri", având indicativul C 217­83. 
2.  Normele  tehnice  de  la  pct.  1  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în  Buletinul 
construcţiilor. 
La aceeaşi dată încetează valabilitatea „Normelor tehnice provizorii, privind alcătuirea şi 
executarea  hidroizolaţiilor  cu  folii  din  PVC  plastifiat  la  acoperişuri",  indicativ  NP  37­82, 
aprobate de ICCPDC cu Decizia nr. 3/19 ianuarie 1982. 

PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIV 
DIRECTOR GENERAL 
Ing. VALERIU CRISTESCU
NORME TEHNICE PRIVIND ALCĂTUIREA 
ŞI EXECUTAREA HIDROIZOLAŢIEI CU 
FOLII DIN PVC PLASTIFIAT 
LA ACOPERIŞURI, 
INDICATIV C 217­83 

Elaborate de: 

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONSTRUCŢII 
ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR ­ INCERC ­ 

Director adj.  ştiinţific  Dr. Ing. R. Constantinescu 
Şef laborator F.H.A.  Ing. I. Marcu 
Şef laborator P.C.C.  Chim.D. Teodorescu 
Şef Colectiv M.P.  Ing. B. Costescu 
Responsabil de temă  Ing. S. Melinte 
Responsabil  de temă  Chim. A. Cernescu 

Responsabil din partea ICCPDC:  Ing. Aurelian  Rădulescu
NORME TEHNICE PRIVIND ALCĂTUIREA ŞI EXECUTAREA  indicativ: C 217­83 
HIDROIZOLAŢIEI CU FOLII DIN PVC PLASTIFIAT LA  înlocuiesc NP 37­82 
ACOPERIŞURI 

1. OBIECT ŞI DOMENIU DE FOLOSIRE 

Obiect 

1.1. Prezentele norme tehnice conţin prevederi pentru utilizarea foliilor de policlorură de 
vinii  plastifiat  (PVC)  în  alcătuirile  structurale  ale  acoperişurilor,  atât  ca  hidroizolaţii  cât  şi  ca 
barieră contra vaporilor. 

Domeniu de folosire 

1.2.  Hidroizolaţia  din  folii  din  PVC  se  pot  utiliza  la  acoperişurile  construcţiilor  care 
permit lestarea hidroizolaţiei (locuinţe, social­culturale, agrozootehnice cu pante de max. 7% şi 
care au suport incombustibil). 

2.  MATERIALE ŞI SCULE UTILIZATE 

2.1. La realizarea hidroizolaţiilor din folii din PVC se folosesc următoarele materiale: 
2.1.1. Folia din PVC plastifiată produsă de IMC­Turda conform NTR 9001­80 în grosime 
de 0,45 mm şi 0,8 mm. 
2.1.2. Solvent CRIS produs de IMC­Turda, conform NII 1125­77 utilizat pentru sudarea 
la rece a foliilor din PVC. 
2.1.3.  Adeziv  LIZ  produs  de  IMC­Turda,  conform  NII  1126­77,  utilizat  la  etanşarea 
petrecerilor foliilor din PVC. 
2.1.4.  Folie  din  polietilenă  espandată  de  3  mm  grosime  (densitatea  70...100  kg/m 3 ), 
produsă de IPMP­Buzău conform Caietului de sarcini nr. 3/1977, utilizată ca strat separator. 
2.1.5. COROX L2, pe bază de poliuretan şi întăritor, conf. NII 5613­74,  furnizat  de IIS 
Anticorozivul (IPAUS), utilizat pentru lipirea foliilor de PVC pe metal, PAS, PVC ciur etc. 
2.1.6.  Tablă  caşerată  cu  PVC  fabricată  de  IMC­Turda,  utilizată  pentru  confecţionarea 
profilelor de contur şi pieselor de prindere în câmp a hidroizolaţiei. 
2.1.7. Plăci PVC rigid de 2 mm produse de IPMP Focşani conform NII 6047­78, utilizate 
pentru prinderea pe contur şi în câmp a hidroizolaţiei. 
2.1.8.   Împâslitură din  fibre de  sticlă  nebituminată  de 50  g/m 2 , produsă de  IMI­Berceni 
conf. STAS  8050­79, utilizată ca strat separator. 
2.1.9. Hârtie Kraft conf. STAS 3789­80, utilizată  pentru caşerarea termoizolaţiei. 
2.1.10.  Grund  M  fabricai  de  IIS  Anticorozivul  (IPAUS)  conf.  NII  2631­63,  utilizat 
înainte de aplicarea COROX­ului L2  pe  tablă. 
2.1.11. Polivinil acetat PVA­D 50 (aracet D 50),  conform STAS 7058­80, fabricat de CII 
Craiova, utilizat la fixarea hârtiei Kraft. 
2.1.12. Şorţuri, copertine din tablă neagră (protejată anti­coroziv) de 0,7 mm conf. STAS 
1946­80, utilizate pentru elemente clasice de finisare.
2.1.13. Cuie de oţel conf. STAS 2111­81, bolţuri împuşcate, dibluri din material plastic, 
produse  ele  CCMB  Victoria  Bucureşti,  conf.  NII  1030­75,  şuruburi  cu  cap  înecat  conf  STAS 
1451­71,  utilizate  la  fixarea  platbandelor  şi  pieselor  de  fixare  a  hidroizolaţiei  pe  contur  şi    în 
cîmp. 
2.1.14.  Pietriş  de  râu  Ø  15...30  mm  conf.  STAS  1667­76,  utilizat  pentru  lestarea 
hidroizolaţiei la terase necirculabile. 
2.2.  La  executarea  hidroizolaţiilor  din  folii  din  PVC  se  folosesc  următoarele  aparate  şi 
scule: 
2.2.1. Aparat pentru sudarea la rece a foliilor din PVC. 
2.2.2.  Pensule  late  (5cm)  fabricate  de  IP  Cluj­Napoca,  conf.  NII  87511­76,  utilizate 
pentru aplicarea solventului CRIS. 
2.2.3.  Tuburi  PVC  Ø  100  mm  cu  lungime  de  4,5...6  m,  utilizate  pentru  rularea  şi 
transportul prelatelor. 
2.2.4.  Butelii  polietilenă  de  0,5...1  litru  cu  ştuţ  de  1...2  mm,  utilizate  pentru  aplicarea 
adezivului LIZ. 
2.2.5. Săculeţi din pînză deasă eu diametrul de 10...15 cm, lungime de 50 cm, umpluţi cu 
nisip,  utilizaţi  la  presarea  sudurilor  proaspete  sau  lestarea  provizorie  a  prelatelor  în  timpul 
lucrului. 
2.2.6. Pistol pentru împuşcat bolţuri. 
2.2.7.  Maşină, de  găurit M 63 Electro­Argeş prevăzută cu burghie cu cap vidia Ø 8 şi 10 
mm. 
2.2.8.  Aerotermă  electrică    Electro­Argeş,  utilizată  la  încălzirea  suprapunerilor  care 
urmează a fi sudate, atunci cînd temperatura mediului înconjurător este sub +10 o C. 
2.2.9.  Tomberoane  basculante  cu  roţi  cauciucate,  utilizate  pentru  transportul  şi 
manipularea pe acoperiş a pietrişului. 
2.2.10.  Cuţite,  foarfeci,  ciocan,  patent,  şurubelniţe,  vase  pentru  adezivi,  rigle  de  oţel  şi 
alte materiale. 

3. PRESCRIPŢII PENTRU PROIECTARE ŞI EXECUŢIE 

3.1. Proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din folii din PVC la acoperişurile testate se 
face conform fig. 1, foliile din PVC utilizându­se după cum urmează: 
­ cu grosimea de 0,45 mm pentru bariera contra vaporilor; 
­ cu grosime de 0,8 mm pentru hidroizolaţii la terase lestate necirculabile. 
3.2.  Execuţia  hidroizolaţiei  şi  barierei  contra  vaporilor  comportă  următoarele  faze  de 
lucru: 
a)  pentru  bariera  contra  vaporilor:  pregătirea  şi  verificarea  suportului,  pozarea  stratului 
separator, aplicarea la poziţie a prelatelor confecţionate anterior. 
Se  va  aplica  bariera  pe  porţiuni  de  suprafaţă  care  să  permită  executarea  ritmică  şi 
completă a lucrărilor următoare de termoizolaţie şi hidroizolaţie în fiecare zi ; 
b)  pentru hidroizolaţii testate: pregătirea  suportului, realizarea prelatelor prefabricate şi 
pozarea  stratului  de  separare,  montarea  prelatelor  şi  fixarea  pe  contur,  execuţia  racordărilor  la 
străpungeri,  lestarea hidroizolaţiei.
Condiţii pentru stratul suport 

3.3. Utilizarea foliilor din PVC limiteaz conf. prevederilor de la pct. 1.1 şi 1.2. 
În  cazuri  speciale  se  poate  aplica  folia  si  pe  suprafeţe  suport  curbe  cu  raza  de  curbură 
suficient de mare si înclinări care să nu afecteze menţinerea uniformă a stratului de pietriş. 
3 4. Se interzice aşezarea foliilor PVC direct pe suprafeţe suport necorespunzătoare: 
­ suporturi discontinue (tablă cutată); 
­ suporturi rugoase cu asperităţi sau adîncituri mari, muchii, vii tăioase, între prefabricate 
etc, care ar putea perfora folia; 
­ suporturi care pot schimba caracteristicile foliei din PVC (bitum, gudron etc); 
­  în  situaţii  situaţii  speciale  în  care  termoizolaţia  este  din  polistiren  celular  (cele  două 
materiale fiind incompatibile chimic) se prevede caşerarea polistirenului cu hârtie Kraft; 
­ termoizolaţie din b.c.a., zgură, granulit etc; se prevede o şapă din mortar de ciment fin 
drişcuită peste care se aplică stratul de separare din folie de polietilenă expandetă sau împâslitură 
din fibre de sticlă. 
3.5.  În  momentul  executării  hidroizolaţici,  suprafeţele  suport  trebuie  sa  fie  curate,  iar 
toate lucrările de detaliu sau instalaţii care se excută pe acoperiş să fie terminate. 

Realizarea prelatelor din folii PVC 

3.6. Sudarea la petreceri între foliile din PVC se face prin aplicarea concomitentă, pe cele 
două suprafeţe ce vin în contact de solvent CRIS cu „Aparatul pentru lipit folii din PVC” sau cu 
pensula conform indicaţiilor de la pct. 1 din anexă. 
Lăţimea petrecerilor este de minim 5 cm pentru prelatele prefabricate (executate în atelier 
cu „Aparatul  pentru  lipit  folii  din  PVC”)  şi  de  10  cm pentru  sudurile  executate  pe  acoperiş  cu 
pensula. 
3.7  Pentru  eliminarea  capilarităţii  în  lungul  marginilor  petrecerilor  sudate  cu  CRIS,  la 
suprafaţa foliilor se practică etanşarea cu LIZ aplicat cu butelia sub formă de cordon subţire. 
3.8. Prelatele prefabricate din 3 sau 4 foi în lăţime, se rulează pe miezuri din tub din PVC 
rigid, sau, când sunt mici, se pot plia în ambele sensuri. 
3.9.  În  cazul  utilizării  prelatelor  prefabricate,  proiectul  de  execuţie  trebuie  să  cuprindă 
modul  de  realizare  a  prelatelor  cu  suprafeţe  de  max.  100  m 2 ,  cu  prevederea  străpungerilor  şi 
golurilor. 
Execuţia se face conform pct. 1 din anexă, respectându­se cu stricteţe prevederile cap. 4 
referitoare la normele de tehnica securităţii muncii şi protecţia contra incendiilor. 
3.10. Montarea prelatelor prefabricate se face conf. indicaţiilor de la pct. 2 din anexă. 
3.11. În cazul executării prelatelor pe acoperiş se vor respecta indicaţiile de la pct. 3 din 
anexă. 

Fixarea pe contur a prelatelor 

3.12.  Prelatele  de  hidroizolaţie  se  sudează  cu  profilelc  din  tablă  caşerată  (fig.  2).  tablă 
neagră  protejată  anticoroziv,  sau  PVC  dur de 2 mm, fixate  pe  conturul acoperişului  cu bolţuri, 
cuie, şuruburi în dibluri; lipirea se face conf. indicaţiilor de la pct. 4 în anexă. 
3.13.  În  cazul  teraselor  prevăzute  cu  atic  (fig.  3),  hidroizolaţia  verticală  se  sudează  de 
prelatele din câmp (cu o suprapunere de 10 cm), iar pe partea superioară a aticului se fixează cu 
benzi de tablă de 30x1,5 mm. 
Pentru etanşarea intersecţiilor aticelor se utilizează colţare prefabricate din folii din PVC 
(fig. 4).
3.14.  În  cazul  aticelor  înalte  folia  se  întrerupe  pe  verticală  la  cel  puţin  30  cm  şi  se 
protejează cu o copertină din tablă (fig. 5). 
3.15.  La    acoperişurile  la  care    evacuarea    apei  se  face  prin  jgheaburi,  prelatele  pentru 
hidroizolaţie  se  racordează  la  şorţurile  de  tablă  pe  o  lăţime  de  minimum  10  cm.  În  cazul 
hidroizolaţiei testate, şorţurile se prevăd cu opritoare cu fante pentru scurgerea apei (fig. 6). 
3.16.  Pentru  etanşarea  rosturilor  de  dilataţie  se  fixează  în  dibluri  o  bandă  profilată  cu 
buclă  din  tablă  cu  îmbinările  cositorite  sau  fălţuite  de  care  se  lipeşte  hidroizolaţia  verticală  a 
rebordului rostului astfel încât distanţa între cele două folii să fie de minim 15 cm (fig. 7).
3.17.  În dolii marginile prelatelor de hidroizolaţie se sudează succesiv pe benzi de tablă 
caşerată  (sau  PVC  rigid  de 2  mm  grosime),  de 10  cm, fixate  la  intervale  de  30  ... 40  cm de­a 
lungul doliei. Pentru asigurarea durabilităţii şi etanşeităţii se aplică suplimentar, peste petrecerea 
prelatelor în dolie, o bandă de 30 ... 35 cm lăţime din folii din PVC, sudată cu CRIS cel puţin la 
mijloc şi pe laturi şi etanşată cu LIZ. 
Banda se recomandă să aibă lungimea cât mai marc, chiar cât lungimea doliei. 
3.18.  Prelatele  de  barieră contra  vaporilor  se  fixează pe  contur  astfel  încât  să  asigure  o 
circulaţie  liberă  a  vaporilor  de  apă  spre  exterior.  În  cazul  teraselor  prevăzute  cu  atic  (fig.  3), 
bariera contra vaporilor se ridică pe verticală astfel încât să depăşească cu 5 cm cota  suportului 
hidroizolaţiei,  creind posibilitatea  de  ventilare sub barieră. 

Execuţia racordărilor  la străpungeri 
3.19.  Racordarea  hidroizolaţiei  la  diverse  străpungeri  se  realizează  prin  gulere  PVC 
adaptate  formelor  respective,  care  se  sudează  cu  solvent  CRIS  de  prelatele  din  câmp  şi  cu 
COROX L2 de elementele de străpungere, conf. pct. 4 din anexă. 
În unele situaţii gulerele din PVC se pot lipi de piesele de străpungere în atelier. 
3.20. Pentru racordarea hidroizolaţiei la scurgeri interioare se confecţionează din folie din 
PVC un guler ce se  lipeşte de recipientul de scurgere  sau gulerul de tablă de plumb înainte de 
montarea acestuia (fig. 8 şi 9). Diametrul gulerului din PVC este cu cca 30 cm mai mare decât 
diametrul recipientului de scurgere. 
Prelatele de hidroizolaţie se decupează în dreptul gurei de scurgere şi se sudează cu CRIS 
de gulerul suplimentar din folia din PVC. 
3.21. Racordarea hidroizolaţiei la străpungeri cu diametrul < 200 mm se realizează cu un 
guler şi un manşon din folie din PVC (fig. 10). 
Diametrul  orificiului  proiectat  în  gulerul  din  PVC  este  cu  cca  10  mm  mai  mic  decât 
diametrul  exterior  al  piesei  de  străpungere  astfel  încât  la  montare  gulerul  se  mulează  (datorită 
elasticităţii materialului) pe elementul respectiv. 
Manşonul  din PVC  se  lipeşte  cu  COROX  L2  de elementul  de  străpungere  (fontă,  tablă, 
PVC dur) şi cu solvent CRIS de gulerul din PVC. 
3.22. Racordarea hidroizolaţiei la dispozitivele de aerare în câmp se realizează cu guler şi 
manşoane din folii din PVC, conform prevederilor de la pct. 3.21. 
3.23.  Pentru  racordarea  hidroizolaţiei  la  coşurile  de  ventilaţie,  chepenguri  de  acces, 
luminatoare etc, pe conturul acestora se montează profile din tablă caşerată sau benzi din PVC de 
2 mm grosime, fixate ca la aticuri. 
Prelatele pentru hidroizolaţie se decupează în jurul străpungerii şi se sudează cu CRIS de 
profile fixate pe contur. 
Hidroizolaţia verticală se întrerupe la minimum 30 cm (fig. 5), sau se prinde cu benzi de 
tablă (30 x 1,5 mm) la partea superioară a străpungerii (fig. 3). 
Pentru  etanşarea  unor  puncte  dificile  (coţuri,  etc),  se  utilizează  colţare  prefabricate  din 
folii din PVC tip I şi II (fig. 4); de asemeni, proiectantul va prevede, de la caz la caz, măsuri pen­ 
tru întărirea hidroizolaţiei la muchii sau alte zone dificile. 
3.24. La coşuri de fum sau aer cald se vor respecta prevederile STAS 6793­76, referitoare 
la  izolarea  coşurilor  faţă  de  elementele  combustibile  ale  acoperişurilor  prin  aplicarea  unor 
materiale incombustibile în jurul lor (gulere din tablă).
Lestarea hidroizolaţiei 
3.25.  În sistemul lestat la terase necirculabile, hidroizolaţia este prinsă numai pe contur şi 
la detalii, iar în câmp este asigurată contra sucţiunilor şi acţiunii de smulgere date de vânt cu un 
strat de pietriş de râu spălat Ø 15 ... 30 mm, în grosime de 4 cm uniform răspândit. 
3.26.  Terasele  circulabile  se  lestează  cu  dale  prefabricate  montate  pe  un  strat  de  nisip 
grăunţos (cu grosimea minimă de 2 cm). 
Aticele,  chepengurile  de  acces,  coşurile  de  ventilaţie,  rebordurile  etc,  se  protejează  cu 
mortar de ciment M 100 armat cu rabiţ pe reţea de oţel beton Ø 4 ... 6 mm cu ochiuri de 250 mm. 
3.27.  Transportul  materialelor  de  lestare  pe  suprafaţa  hidroizolaţiei  se  face  numai  cu 
mijloace de transport pe pneuri. 
Se  recomandă  ca  lestarea  să  se  facă  pe  măsura  montării  prelatelor  de  hidroizolaţie, 
evitându­se transportul şi depozitarea materialelor pe folia din PVC. 
3.28. În cazul apariţiei unor degradări (perforări, rupturi sau sfâşieri), ale foliei din PVC, 
în primul rând se reperează şi se marchează distinct zona respectivă. 
Se  pregăteşte  un  petec  de  folie  din  PVC  cu  colţuri  rotunjite,  şi  se  aplică  pe  zona 
degradării (perfect uscată şi curată), cu solvent CRIS peste folia de hidroizolaţie, lipindu­se pe o 
lăţime de cea 5 cm pe tot conturul şi etanşeizîndu­se în marginile petrecerii cu LIZ. 

4. MĂSURI  PRIVIND TEHNICA SECURITĂŢII  MUNCII 
ŞI PREVENIREA INCENDIILOR 

4.1.  La  executarea  lucrărilor  de  hidroizolaţii  se  vor  respecta  măsurile  de  tehnica 
securităţii muncii prevăzute în: 
­  Norme  republicane    de    protecţie    a    muncii,  aprobate  de  Ministerul    Muncii  si 
Ministerul Sănătăţii cu Ordinul nr. 34/1975 şi 60/1975; 
­ Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii­montaj aprobate de MCInd cu 
Ordinul nr.  1233/D­1980. 
4.2.  La  executarea  lucrărilor  de  hidroizolaţii  cu  folii  din  PVC  plastitiat  se  vor  respecta 
măsurile de prevenire şi stingere a incen­cendiilor prevăzute în: 
­  Norme  generale  de  protecţie  împotriva  incendiilor  la  proiectarea  şi  realizarea 
construcţiilor şi instalaţiilor, aprobate cu Decretul nr. 290/1977; 
­  Norme  tehnice  de  proiectare  şi  realizare  a  construcţiilor  privind  protecţia  la  acţiunea 
focului P 118­83; 
­ Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi normele de dotare cu maşini, instalaţii, 
utilaje,  aparaturi,  echipament  de  protecţie  şi  substanţe  chimice  pentru  prevenirea  şi  stingerea 
incendiilor în unităţile  MCInd  aprobate cu Ordinul nr. 742/D­81. 
4.3. Având în vedere că materialele ce  se utilizează sunt  vulnerabile  la  incendiu (având 
următoarele caracteristici: folia PVC­C2  — greu combustibilă, adezivii CRIS, LIZ, COROX L2, 
GRUND M inflamabili) la execuţie se vor respecta următoarele: 
­ cantităţile de materiale folosite pe acoperiş nu vor depăşi necesarul pentru un schimb de 
lucru;  evacuarea  după  terminarea  lucrului  a  substanţelor  şi  materialelor  combustibile  şi 
depozitarea lor în locuri special amenajate; 
­  în  cazul  utilizării  aerotermelor,  acestea  se  vor  folosi  numai  pentru  încălzirea  locală  a 
suprapunerilor, după  care  funcţionarea  acestora  se va   întrerupe pe  timpul  aplicării  solventului 
CRIS; 
­ adezivii CRIS, LIZ, COROX L2,  GRUND­ul M, trebuie păstraţi în recipienţi metalici 
fiind  produse  volatile,   inflamabile, cu pericol  de   explozie. La locul de  muncă se  va aduce 
numai  câte  un  recipient  cu  aceste  materiale.  Pentru  a  evita  formarea  peroxizilor  (pericol  de 
explozie), recipientele cu CRIS şi LIZ se vor menţine bine închise;
­ depozitarea se va face în spaţii corespunzătoare (temperaturi până la 20°C), transportul 
făcându­se în condiţii şi cu mijloace specifice lichidelor inflamabile şi cu pericol de explozie. În 
locul  de depozitare  se  vor  afişa  inscripţii  referitoare  la  spaţii  cu pericol  de  incendii  şi  explozie 
realizate conform prevederilor STAS 297­80; 
­ în cazul lucrărilor în încăperi închise trebuie asigurată o foarte bună ventilaţie naturală 
prin ferestre etc. (se recomandă şi ventilaţia la nivelul solului); 
­ se interzice depozitarea materialelor şi  adezivilor în clădirile în curs de execuţie. 
4.4. Muncitorii care lucrează cu aceste materiale vor fi instruiţi periodic asupra măsurilor 
privind tehnica securităţii muncii şi prevenirea incendiilor cuprinse în normele MCInd nr. 742/D­ 
81;  deasemeni,  instructajul  se  va  face  şi  pentru  muncitorii  care  lucrează  temporar  în  zona 
respectivă. 
4.5. Pe o rază de minimum 10 m în jurul locului de muncă se vor afişa inscripţii vizibile 
conform STAS 297­80 „Fumatul şi focul deschis strict interzise". 
4.6.  În magaziile de depozitare şi la locurile unde se lucrează cu aceste materiale se vor 
prevedea stingătoare şi  alte mijloace de stingere  a  incendiilor conform normelor de dotare din 
normele MCInd nr.  742/D­81. 

5. CONTROLUL ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

5.1. Pe parcursul execuţiei lucrărilor se fac următoarele verificări: 
­ verificarea şi consemnarea în procesul­verbal de lucrări ascunse a condiţiilor de calitate 
a suportului conf. pct. 3.5.; 
­ verificarea calităţii principalelor materiale ce intră în operă în conformitate cu normele 
de fabricaţie ; 
­  verificarea  respectării  prevederilor  prezentelor  norme  tehnice  şi  a  proiectului  de 
execuţie. 
5.2. La recepţia lucrărilor se vor controla: 
­ consemnările proceselor­verbale de lucrări ascunse executate; 
­ respectarea  prevederilor prezentelor norme tehnice şi a proiectelor de execuţie; 
­ calitatea generală a învelitorii din punct de vedere al etanşeităţii (proba prin inundare cu 
apă). 

6. REGULI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE 

6.1.  Beneficiarul  va  controla  (prin  personalul  de  întreţinere),  starea  lucrărilor  de 
hidroizolaţie (sau construcţiilor şi instalaţiilor care pot avea influenţă asupra lor), periodic din 6 
în 6 luni (primăvara şi toamna) şi ocazional la apariţia unor deficienţe. 
Accesul şi circulaţia pe acoperiş în timpul iernii sau cînd temperatura este sub +5°C sunt 
strict interzise. 
6.2. Pentru buna  comportare în timp a  învelitorii  se  vor avea în vedere următoarele: 
­  circulaţia  şi  depozitarea  de  materiale  pe  învelitoare  nu  este  permisă  decât  pe  trasee 
special amenajate cu dale prefabricate montate pe nisip, cu condiţia ca stratul să nu fie solicitat 
peste capacitatea lui portantă; 
­ nu se admit străpungeri de nici un fel ale hidroizolaţiei, amenajări de grădini şi peluze, 
dacă  nu  au  fost  prevăzute  în  proiect,  desfacerea  plăcilor  sau  îndepărtarea  pietrişului,  creşterea 
animalelor, depozitarea  gunoaielor,  aprinderea focurilor  sau  aşezarea  de obiecte  cu  temperaturi 
ridicate;
­ se vor efectua lucrări de întreţinere curentă şi periodică, se vor curaţi gurile  de scurgere, 
jgheaburile,  burlanele,  doliile (evitându­se deteriorarea straturilor de protecţie); 
­  la  perioade  de  3  ani  se  va  verifica  dacă  s­au  colmatat  straturile  de  drenaj  din  jurul 
gurilor de scurgere sau la opritorul cu fante, curăţindu­le şi regenerându­le. 
6.3. În cazul apariţiei unor degradări ale hidroizolaţici reparaţiile se vor face numai prin 
întreprinderi  specializate  conform  prevederilor  de  la  pct.  3,27,  sau  cu  personal  instruit  în 
executarea acestor lucrări. 

ANEXA 

CONFECŢIONAREA ŞI MONTAREA PRELATELOR PREFABRICATE 
1. CONFECŢIONAREA PRELATELOR PREFABRICATE 

1.1.  Prelatele  se  confecţionează  (de  către  echipe  de  muncitori  calificaţi)  în  ateliere  sau 
poligoane bine ventilate, fiind interzisă existenţa oricărei surse de foc. 
Foliile  din  PVC  se  derulează  pe  suprafeţe  plane,  se  lasă  să  se  destindă  şi  se  taie  la 
dimensiunile respective (ţinând cont că bariera contra vaporilor se ridică pe atic, depăşind cu cca 
5 cm cota hidroizolaţiei, iar hidroizolaţia se lipeşte pe profile de tablă caşerată). 
1.2.  Înainte  de  sudare    se  verifică  dacă  suprafeţele  respective  sînt  uscate  şi  curate;  În 
cazul sudurii manuale, adezivul CRIS se aplică cu pensula introdusă între folii pe porţiuni de cca 
10 cm,  după care suprapunerea se presează cu un săculeţ cu  nisip. 
1.3.  În cazul utilizării „Aparatului pentru lipit folii din PVC", viteza de lucru este de cca 
10  m/minut.  Înainte  de  începerea  lucrului  se  face  reglarea  debitului  aparatului,  astfel  încât 
solventul să fie întins omogen, cu lăţime constantă (cca 4 cm) şi să nu  fie in exces. 
Pentru  sudare cu  aparatul sunt necesari 2 muncitori: unul pentru manevrarea aparatului, 
iar celălalt pentru controlul sudurii, eventuale presări cu săculeţi cu nisip etc. 
Pentru  ca peria aparatului să nu antreneze  foliile, sudura se face de la cca 0,50 m de la 
capătul foliilor. 
1.4. După cea 2­3 ore de la execuţie, timp necesar pentru ca sudura să atingă o rezistenţă 
minimă, prelatele se înfăşoară pe tuburi PVC  în vederea transportului pe acoperiş. 
1.5.  Întrucât  la  temperaturi  mai  scăzute  de  +10°C  calitatea  sudurilor  nu  este 
corespunzătoare,  se  recomandă  evitarea  acestei  operaţii;  în  caz  de  necesitate  se  vor  încălzi 
suprapunerile cu asrotenru  înainte de aplicarea solventului. 

2. MONTAREA PRELATELOR PREFABRICATE  PE ACOPERIŞ 

2.1.  Prelatele  prefabricate  rulate  pe  tuburi  PVC  se  derulează  pe  acoperiş,  aşezându­se 
liber  pe  suport  peste  un  strat  separator,  aplicat  anterior.  Stratul  separator  (folie  din  polietilenă, 
hîrtie  Kraft,  împâslitură  de  fibre  de  sticlă  nebitumată),  livrat  în  suluri  se  taie  la  dimensiunile 
respective şi se aplică imediat înaintea întinderii prelatelor din PVC. 
Foliile separatoare sa petrec cea 3...5 cm şi se prind în puncte de stratul suport (prin lipire 
cu Prenadez, Aracet etc). 
2.2.  Pe  contur  prelatele  se  prind  conf,  cap.  4  din  anexă,  iar  în  câmp  se  suprapun  pe  o 
lăţime de 5 ... 10 cm şi se sudează cu CRIS.
2.3.  Întrucât  foliile  de  PVC  au  contracţii  în  sens  longitudinal  (datorită  echilibrării 
eforturile tensionale interne),  se recomandă ca prelatele să fie aşezate lejer, astfel încât să nu se 
introducă eforturi prin întinderea materialului. 
2.4. Se recomandă ca la montarea prelatelor, suprapunerile foliilor să se facă în sensul de 
scurgere al apei. 
După cea 24 ore, sudurile se verifică şi se etanşează cu LIZ. 
2.5. În timpul executării se va asigura o lestare provizorie a prelatelor cu săculeţi cu nisip 
înainte de fixarea pe contur şi lestarea definitivă; în caz de vînt puternic, lucrările de execuţie se 
vor întrerupe. 
2.6. Se recomandă  ca  execuţia să se facă pe porţiuni care să poată fi realizate complet în 
aceeaşi zi,  asigurându­se lucrarea contra ploilor. 

3. CONFECŢIONAREA PRELATELOR PE ACOPERIŞ 

3.1.  Pe  acoperiş  foliile  se  derulează,  se  lasă  să  se  destindă  şi  se  taie  la  dimensiunile 
respective.  După  montarea  la  poziţie,  se  verifică  suprafeţele  suprapuse  (dacă  sunt  curate  şi 
uscate) şi profilele de contur. 
3.2.  Foliile  se  petrec  pe  cca  10  cm  şi  se  lipesc  cu  CRIS  aplicat  cu  pensula  având 
suprapunerile în sensul de scurgere  al apei; în unele situaţii se poate utiliza şi „Aparatul pentru 
lipit folii din PVC"  (sudurile se realizează conf. pct. 1 din anexă). 
În acelaşi timp folia se sudează şi pe contur (pct. 4 din anexă). După cca 24 ore, sudurile 
se verifică şi se remediază dacă e cazul şi se etanşează cu LIZ. 

4. PRINDEREA PRELATELOR PE CONTUR 

4.1. Profilele de contur pot fi din tablă caşerată industrial, PVC dur sau tablă caşerată pe 
şantier  cu  COROX  L2.  Aceste  profile  se  prind  cu  şuruburi  cu  cap  înecat  (prinse  în  dibluri  de 
material plastic sau  lemn) cuie sau  bolţuri împuşcate (în acest caz bolţul se împuşcă la nivelul 
termoizolaţiei). 
4.2. Hidroizolaţia se sudează cu CRIS aplicat cu  pensula pe o lăţime de cca 10 cm. 
4.3. Pentru lipirea foliei din PVC pe tablă zincata, tablă de plumb sau PAS cu COROX 
L2, suprafaţa respectivă se curăţă şi se degresează  cu acetonă; în cazul suprafeţelor metalice  se 
aplică un strat de GRUND M. 
Pregătirea  adezivului  se  face  prin  amestecarea  componenţilor:  COROX  L2  90%  şi 
întăritor 10%. 
Adezivul  astfel  preparat  se  aplică  cu  pensula  în  strat  subţire  pe  ambele  suprafeţe  de 
contact (pe o lăţime de cea 10 cm); după completa evaporare a solventului (cca 15...20 micuţe), 
suprafeţele se suprapun şi se presează, iar marginile se etanşează cu LIZ.
Legenda figurilor 

1.  Placă acoperiş 
2.  Beton pantă 
3.  Folie polietilenă expandată sau împîslitură din fârtie de sticlă nebitumată 
4.  Barieră contra vaporilor din folie de 0,45 mm 
5.  Termoizolaţie 
6.  Sapă mortar M  100, grosime de 2 mm 
7.  Hidroizolaţie din folie din PVC de 0,8 mm 
8.  Strat pietriş Ø 15...30 mm în grosime de 4 cm 
8­a. Strat nisip pentru pozat dale 
9.  Sudură la rece cu solvent CRIS 
10. Etanşarea marginilor sudurii cu LIZ 
11.  Profil de tablă caşerată. 
12.  Benzi de tabla 30 x 1,3  mm 
13.  Guler din tablă şi ştuţ de plumb de 2 mm grosime 
14.  Copertine, şorţuri din tablă 
15.  Cârlige, agrafe 
16.  Profil cu bucla din tablă 
17.  Opritor cu fante 
18.  Jgheaburi 
19.  Tencuială hidrofugă 
20 ­ 20'. Colţare prefabricate din folii PVC 
21.  COROX  L2 
22.  Plăci prefabricate 
23.  Completare cu mortar cu ciment sau mozaic armat cu etrieri Ø 6 mm 
în jurul sifonului 
24.  Guler din folie PVC 
25. Recipient de scurgere 
26.  Manşon din folie din PVC plastifiat 
27.  Guler din folie din PVC plastifiat 
28.  Fâşie PVC plastifiat pentru prelungirea profilelor 
29.  Guler din pânză bitumată între 2 straturi de bitum 

Aprobat de: 
Elaborat de:  INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE ŞI 
INSTITUTUL DE  CERCETĂRI  DIRECTIVARE ÎN CONSTRUCŢII 
PENTRU CONSTRUCŢII ­ INCERC ­  ­ICCPDC­ 
Cu decizia nr. 21 din 28 feb. 1984