Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 12.12.

2011
Disciplina: Comunicare
An şcolar: 2011 - 2012
Clasa: a X-a

PROIECT DE LECŢIE

Titlul lecţiei: Situaţii conflictuale – metode de rezolvare


Tipul lecţiei: Aplicativă
Durata: 50 min
Locul desfăşurării lecţiei: Sala de clasă

Obiective operaţionale:
 Să cunoască exemple de situaţii conflictuale
 Să identifice într-o situaţie tipurile de conflicte şi să le clasifice corespunzător
 Să cunoască şi să aplice masuri de rezolvare a conflictelor

La sfârşitul lecţiei, elevii vor ştii:


O1 – Să poată da exemple din situaţii conflictuale
O2 – Să clasifice tipurile de conflicte cu ajutorul profesorului
O3 – Să poată da exemple, din viata de zi cu zi, de conflicte din fiecare categorie in parte
Strategia didactica:
Metode si procedee: prelegerea, explicatia, conversatia, observatia sistematica si independent (pentru feedback)
Mijloace si material: manualul.

Forme de organizare a activitatii: frontal, cu toata clasa, pe grupe.


Bibliografie:
Tănţica Petre, Gabriela Iordache, Valentina Capotă, Viorica Dorin, Gabriela Simionescu, Marius Ciurtin, Georgiana Dorin, “Comerţ,
Clasa a X-a”, Editura CD Press, Bucuresti, 2010

Desfasurarea lectiei

Eveniment Evenimente Indicativul Timp Activitatea Activitatea Metode, Modalitati de


curent instructionale obiectivelor alocat profesorului elevilor mijloace si evaluare
sau etape operationale (min) procedee
vizate didactice de
invatamant
1. Moment 3 Profesorul citeste Elevii vor Mijloace: Evaluare
organizatoric: catalogul si face raspunde la Catalogul frontala
stabilirea prezenta prezenta clasei
prezentei la ora
2. Captarea 4 Motiveaza elevii Asculta ce zice Conversatia Discutie cu
atentiei dandu-le indicii in profesorul si toata clasa
legatura cu tema participa la
lectiei discutie
3. Anuntarea 3 Profesorul scrie pe Elevii noteaza Conversatia Frontala
subiectului tablă titlul lectiei
lectiei
4. Anuntarea O1 20 O1: Profesorul da O1: Elevii O1:Prelegerea, O1: Frontala,
temei de catre exemplu de o analizează explicatia, individuala
profesor si O2 situaţie conflictuală situaţia data şi conversatia
discutarea ei şi le da elevilor un apoi o discută O2:Frontala
O3 timp de gandire cu profesorul şi O2:
pentru a o analiza restul clasei Conversatia, O3:Frontala,
explicaţia individuala
O2:Profesorul O2:Elevii
discuta cu elevii participa la O3:
despre conflicte discutie si pe Conversatia
pentru a aprofunda parcursul ei
clasificarea lor noteaza
clasificarea
O3:Profesorul
discută despre O3:Elevii
conflicte şi măsuri asculta ce zice
de soluţionare a lor profesorul si
apoi dau si ei
exemple de
conflicte şi
metode de
soluţionare
5. Feedback-ul si 5 Profesorul Elevii noteaza Expunerea Frontala
stabilirea formuleaza sarcina in caiet
sarcinilor individuala: sa sarcinile
individuale raspunda in scris la individuale
intrebarile de la
sfarsitul lectiei din
manual