Sunteți pe pagina 1din 9

NUTRIŢIE ŞI ALIMENTAŢIE ANIMALĂ

1. Produşii finali ai fermentaţiei rumenale sunt:

a. acizii graşi esenţiali

b. acizii graşi volatili

c. acizii polinesaturaţi

d. acizii saturaţi

2. Care dintre compartimentele gastrice este mai dezvoltat la rumegătoare:

a. prestomacele

b. intestinul

c. cecumul

d. esofagul

3. Conţinutul proteinelor în azot este în medie:

a. 16%

b. 6,25 %

c. 8 %

d. 12,5%

4. Conţinut mai ridicat în aminoacizi esenţiali au:

a. aminele

b. glutelinele
c. prolaminele

d. albuminele

5. Dintre "pierderile 1 ' de energie în organism, la rumegătoare cele mai


însemnate sunt prin:

a. fecale

b. urină

c. gaze de fermentaţie

d. salivă

6. Digestibilitatea energiei este influenţată, în primul rând, de conţinutul


nutreţurilor în:

a. proteine

b. lipide

c. celuloză

d. zaharuri

7. Energia netă este în mod curent folosită pentru estimarea valorii nutritive la:

a. rumegătoare

b. porcine

c. păsări

d. monogastrice
8. Ca etalon pentru exprimarea valorii energetice se foloseşte:

a. orzul pentru UFL

b. ovăzul pentru UFL

c. orzul pentru UNL

d. ovăzul pentru UFC

9. Echivalentul energetic pentru UFL este;

a. 1700 kcal ENL

b. 1820 kcal ENL

14c. 1540 kcal ENL

d. 1650 kcal ENL

10.Cerinţele de energie pentru întreţinere, exprimate în EN pe kg 0,75 sunt mai


mari ia:

a. vaci de lapte

b. porcine

c. taurine la îngrăşat

d. nu sunt deosebiri evidente între aceste specii

11. Substanţele goitrogene inhibă utilizarea în organism a:

a. Mn
b. Ca

c. I

d. Mg

12.Seleniul are în organism funcţii asemănătoare cu vitamina:

a. A

b. K

c. E

d. B 12

13.Alimentaţia flushing este indicată pentru:

a. scroafe

b. vieri

c. vaci

d. tauri de reproducţie

14.Ca proporţie, în componenţa unui ou în proporţie mai mică sunt:

a. proteinele

b. grăsimile

c. glucidele

d. substanţele minerale
15.La aceeaşi fază de vegetaţie la recoltare, conţinutul în energie/kg SU este mai
mare la:

a. nutreţul verde

b. fân

c. nutreţul murat

d. semifân

16. Ingestibilitaţea nutreţurilor este limitată mai ales de conţinutul lor în:

a. proteine

b. grăsimi

c. pereţi celulari

d. vitamine

17. Digestibiiitatea SO dintr-un nutreţ depinde, în mai mare măsură, de conţinutul


lor în:

a. celuloză şi lignină

b. grăsime

c. proteină

d. minerale

18.Timpanismul în urma consumului de lucerna, este datorat prezenţei în aceasta


a: a.- dextrinelor

b. saponinelor
c. celulozei

d. zaharurilor uşor fermentescibile

19. Valoarea nutritivă creşte pe măsura înaintării în vârstă a plantei la:

a. lucerna

b. raigras

c. porumb

d. trifoi

20. Cerinţele de proteină pentru un kg lapte de vacă sunt apreciate la:

a. 4,4 g PDI

b.48gPDI

c. 4,8 g PDI

d.44gPDI J

21. Care dintre următoarele seminţe are cel mai redus conţinut în proteină şi
aminoacizi esenţiali:

a. orz

b. grâu

c. porumb

15d. triticale
22. Proteina specifică din seminţele de porumb este:

a. globulina

b. zeina

c. avidina

d. hordeina

23. Conţinut mai ridicat în ß-glucani au seminţele de:

a.porumb

b.orz

c.grâu

d.secară

24. Cerinţele de energie pentru un kg lapte de vacă cu 4% grăsime sunt de:

a. 0,48 UFL

b. 4,8 UFL

c. 0,44 UFL

d. 4,4 UFL

25. Proporţii mai ridicate de grăsimi în hrană sunt necesare şi suportate la:

a. taurine

b. porcine

c. păsări
d. ovine

26. Degradabilitatea în rumen a proteinelor din seminţele de leguminoase este:

a. foarte ridicată

b. foarte redusă

c. moderată

d. redusă

27. Şroturile de soia sunt, comparativ cu cele de floarea soarelui:

a. mai sărace în lizină

b. mai bogate în lizină

c. mai bogate în aminoacizi sulfuraţi

d. mai bogate în celuloză

28. Şroturile de floarea soarelui sunt, comparativ cu cele de soia:

a. mai bogate în lizină

b. mai echilibrate în aminoacizi sulfuraţi

c. mai sărace în celuloză

d. mai dezechilibrate în aminoacizi esenţiali

29. Cantitatea de substanţă uscată ingerată la vaci este mai puţin influenţată de:

a. producţia de lapte
b. starea fiziologică

c. sistemul de întreţinere

d. greutatea corporală

30. Sarea nu se administrează separat, ca bulgari de îins. la:

a. cabaline

b.ovine

c. caprine

d.taurine