Sunteți pe pagina 1din 1

Auzi ciocanele cum bat acolo sus pe-un deal ciudat

Bat ciocanele mereu în Fiul Sfânt de Dumnezeu

Pentru mine pentru tine


Pentru noi la Golgota ciocanele bat
Pentru mine pentru tine
Pentru noi Domnul Isus viaţa şi-a dat

Bate ciocanul cuiele să-I pironească mâinile


Aşa de tare au bătut că sus în cer s-a auzit

Şi la picioare I-au bătut cuie la Fiul cel Preasfânt


Aşa de tare I-au bătut că toată lumea a auzit

Când crucea grea au ridicat cu Cel ce-a fost nevinovat


Cu suliţa-n coastă I-au dat sângele-a curs nevinovat

Sfinţii în cer toţi s-au unit şi la Golgota au privit


Cu ei şi bunul Dumnezeu privea cum moare Fiul Său

Aşa pe cruce cum a stat la Tatăl Sfânt El a strigat


O iartă-i Tată Prea Înalt căci ei nu ştiu acum ce fac